Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete


Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 250288455
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,13

MAGYARÁZAT:Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete

A csíksomlyói ferences könyvtár Erdély egyik legértékesebb és leggazdagabb középkori egyházi gyűjteménye volt. Aki belép a könyvtárba, az erről a megállapításról könnyen bizonyságot szerezhet, mert a beszerzett könyvek mennyisége, kora mindent szó szerint igazol. A csíksomlyói ferences könyvtár története XV. Hírnevét nem a korai alapítása, vagy az állományának nagysága adja, hiszen kötetszámával elmarad a nevesebb erdélyi könyvesházak mögött.

Művelődéstörténeti értéke abból adódik, hogy a legtöbb középkori könyvtárhoz viszonyítva, amelyeknek állománya az évszázadok konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete lecsökkent, vagy megsemmisült, a csíksomlyói könyvtár, a saját régi állományán kívül, a megszűnt magyarországi és erdélyi rendházak köteteit is megőrizte az utókor számára. A könyvtár értékét növeli az a tény, hogy ez az egyetlen középkori erdélyi katolikus egyházi bibliotéka, amely túlélte a reformáció korát.

Ez az ősi könyvesház, a XVII. A csíksomlyói könyvtár története szorosan összefügg az erdélyi ferences kusztódia, valamint a Szent Istvánról elnevezett rendtartomány viszontagságos történetével. A gyűjtemény átvészelte a reformációt, valamint az -es, -es csíki tatárdúlásokat. A ferences rend es feloszlatását követően, még ig Csíksomlyón maradt. A SzékelyföldCsíkszék művelődéstörténetének, könyvkultúrájának, ez a legrégibb és legértékesebb könyvtári műemléke, jelenleg a csíkszeredai székhelyű Csíki Székely Múzeumban található.

Az as években nem került minden könyv a múzeum állományába. A könyvtár elveszettnek vélt kincsei ban és ben kerültek elő. Ugyanott találták meg az elveszettnek hitt XVII. Ezeket a konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete a ferencesek között rejtették el azzal a szándékkal, hogy megóvják a pusztulástól.

A rossz állapotban levő dokumentumokat restaurálás végett Bukarestbe szállították. A konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete nagy részét gondosan restaurálták, de harmincat helyrehozhatatlannak nyilvánítottak. A könyvállomány visszakerült a Csíki Székely Múzeumba, ahol a restaurátorok Csíkszeredában tartott országos konferenciája alkalmával, őszén rendezett kiállításon mutatták be a nagyközönségnek.

Az állomány összetétele azt tükrözi, hogy a csíksomlyói könyvtárat gyakorlati céllal hozták létre, elsősorban a lelkipásztori munka szempontjai szerint rendezték be. Az összegyűjtött könyvek a katolikus székelység és a moldvai csángó-magyarok között szolgáló csíksomlyói ferenceseket segítették missziós tevékenységükben. A teológiai érdeklődést tükröző művek előterében is a pasztoráció, a hívek lelki gondozása állt.

A könyvek legnagyobb része latin nyelvű, tartalmi szempontból pedig túlsúlyban vannak a prédikációs kötetek, az ókori keresztény szerzők és az egyházatyák munkái, az egyházjogi irodalom termékei, a szentek, szentatyák életével foglalkozó művek, bibliák, biblia magyarázatok, konkordanciák, breviáriumok, missálék, antifonálék. A világi irodalmat a történeti, jogi, orvosi, orvosbotanikai és csillagászati könyvek, valamint latin, magyar és német nyelvű tankönyvek képviselik.

A Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium könyveiről a legkorábbi feljegyzés ból származik, de már korábban is létezhetett az oktatás szolgálatában álló könyvtárnak. Ez a gyűjtemény minden bizonnyal a kolostor könyvtárába került. Az ban alapított Csíksomlyói Mária Társulat könyvtárának könyvei, szintén a kolostor állományát gyarapították. A századok folyamán a csíksomlyói könyvtár könyveit többször is beleltározták: ben kötetet, konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete kötetet, ben kötetet, ben kötetet, ban kötetet, ben kötetet, XIX-XX.

Jelenleg a Csíki Székely Múzeum gyűjteményét képező régi ferences állomány, kötetből áll. A csíksomlyói ferences könyvtár állományának segítségével a korábbi idők erdélyi könyvkultúrájába is be lehet tekinteni. Jelentősége ismert a kutatók körében, egyes értékeivel a szakirodalom is foglalkozott. A könyvtárba bekerült egyes székelyföldi egyházi és világi személyek könyvgyűjteménye, lehetőséget biztosít a történetkutatás számára a székelyföldi értelmiség XVI-XVIII.

A XIX. Művelődéstörténeti szempontból kiemelhetők, a csíksomlyói ferences nyomdában -tól a XIX. A kéziratok és nyomtatványok nemcsak régiségük, díszítésük, vagy tartalmuk miatt keltették fel a kutatók érdeklődését, hanem egyedi sajátosságaik miatt is figyelemre méltóak. Egykori tulajdonosaik bejegyzései által megismerhetik a kor szellemi és társadalmi állapotát, ugyanakkor eligazítják a kutatót a könyv évszázados vándorútján.

A tulajdonosi bejegyzések alapján a könyvek többsége a ferences rendtagok és a XVI. A könyvtulajdonosok másik jelentős csoportját a székelyföldi könyvgyűjtők alkotják: papok, tanítók, közéleti személyiségek. Külön csoportba sorolhatók azok a kiadványok, amelyek különböző külföldi szerzetesrendek rendházaiból származnak.

Csíksomlyói ferences könyvtár. Azért a könyvtárnak az a szerepe volt a belső életben, mint a cellának, az oratóriumnak és templomnak. Boros Fortunát O.

HÉTFŐ: Hargita Megye Tanácsa. Hargita Megyei Kulturális Központ. Hargita Megyei Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete Forrásközpont. Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ. Hargita Népe Kiadó. Hargita Kiadóhivatal — Székelyföld Kulturális Folyóirat. Hargita Megyei Művészeti Népiskola. Csíksomlyón született Domokos Pál Péter néprajzkutató, zenetörténész, író.

Csíksomlyón meghalt Tivai Nagy Imregazdasági szakember, közíró, szerkesztő. Székelyudvarhelyen meghalt Szentes Antal Regináld Ferenc-rendi szerzetes, tanár. Csíkdánfalván született János Pál muzeológus, néprajzi szakíró, múzeumigazgató. Több mint két évtizeden át vezette a csíkszeredai múzeumot. Kérdéseire, a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos észrevételeire a könyvtárosok válaszolnak önnek e-mailban, amennyiben Ön kitölti az adatokat.

A XVII. Hargitai Megyenapok rendezvényeinek sorában változatos könyvtári programokkal várjuk az érdeklődő közönséget. Az óta eltelt három évtizedben számos kiadvány látott napvilágot a csíksomlyói búcsújárás történetével kapcsolatosan. A pünkösd előtti napokban a b úcsú történetét, a búcsújárás vallási élményét, illetve a búcsújáró hagyományok, szokások néprajzát bemutató kiadványokból nyújt ízelítőt az érdeklődőknek a Kájoni János Megyei Könyvtár helyismereti részlegén látható "konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete" könyvkiállítás Mennyire ismerjük saját hagyományainkat?

A kvízkérdések helyes válaszadói közt nyereményeket sorsolunk ki! A játékba be lehet kapcsolódni május 17 — A nyeremények sorsolásán részt vesz minden játékos, aki a kvízt helyesen oldotta meg. Eredményhirdetésre Bemutatkozás Részlegeink Folyóiratolvasó Helyismereti és különgyüjtemények Felnőtt részleg Olvasóterem Gyermekkönyvtár Könyvkötészet Szolgáltatásaink Ingyenes szolgáltatások Térítéses szolgáltatások Könyvtárhasználati szabályzat Számítógép-használati szabályzat Névadónk Kájoni János Joannes Kájoni emlékév Könyvtári statisztika Közérdekű információk Működési szabályzat Szerkezeti felépítés Adatkezelési tájékoztató Közalapokból fizetett munkakörök Költségvetés Határozattervezetek Tevékenységi beszámoló Önkéntesség Jogszabályok Etikai kódex Rólunk a médiában Fotógaléria Videótár.

Hargita megye közkönyvtárai Könyvtárak hírei, eseményei Statisztikai adatok Módszertani segédletek. Elérhetőség Vezetőség Munkatársak Partnerek Oldaltérkép. Részlegek nyitvatartása. Helyismereti évfordulók. JúN 28 éve Irodalmi Karaván - fiatal szerzők felolvasókörútja. A történet lelke - a lélek történetei - újra találkoztak az olvasókör tagjai. Iskola másként a könyvtárban: A környezetvédelem napja konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete könyvtári foglalkozás.

Egy csöppnyi Magyarország - Interkulturális est: Betekintés a nagyragadozók helyzetébe. Gyurka Csaba: 90 éve jégen - új könyv a csíki jégkorong történetéről - könyvbemutató. Helyismereti évfordulók naptára Könyvtártörténeti adatok. Ingyenes szolgáltatások. Számítógép-használati szabályzat. Működési szabályzat. Határozattervezet: szolgáltatások díjszabásai Könyvtári törvény. A könyvtár személyzetének szakmai etikai és viselkedési kódja Könyvtárosok etikai kódexe.

Hargita megye közkönyvtárai. Online katalógus. Joannes Kájoni A csíksomlyói pünkösdi búcsú — történet és hagyományok - KVÍZ. Magyar Română English. Módszertani tevékenység. Elektronikus könyvtár. Helyismereti és különgyüjtemények.

Felnőtt részleg. Térítéses szolgáltatások. Könyvtárhasználati szabályzat. Névadónk Kájoni János. Joannes Kájoni emlékév. Könyvtári statisztika. Közérdekű információk. Szerkezeti felépítés. Adatkezelési tájékoztató. Közalapokból fizetett munkakörök. Tevékenységi beszámoló. Etikai kódex.

Rólunk a médiában. Könyvtárak hírei, eseményei. Statisztikai adatok. Módszertani segédletek. Digitalizált dokumentumok. Virtuális kiállítás. Nagyjaink - Hargita megyei jeles személyiségek. Neves Csíkiak. Csíki olvasókönyv. Csíksomlyó bibliográfia. Könyvtárosok minikézikönyve. ReMeK-e hírlevél.