Konyv: A belso utak konyv:e


Konyv: A belso utak konyv:e

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 617867851
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,43

MAGYARÁZAT:Konyv: A belso utak konyv:e

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA. Home current Explore. Words:Pages: Szerezd Szerezd meg meg aa könyvet! AFegyencedzés konyv régi regi konyv: A belso utak konyv:e lepes egy új uj irányba, iranyba, amit csak üdvözölni udvozolni tudok.

Úgy Ugy érzem, erzem, hogy hogy Ez a könyv Fegyencedzes megadja megadja azt a haladási haladasi irányt, iranyt, pontosságot pontossagot és es világosságot, vilagossagot, amire amire aa Fegyencedzés szuksegunk van van ahhoz, ahhoz, hogy hogy megállítsuk megallitsuk aa közönséges kozonseges testi testi tudás tudas hanyatlását.

A volt volt rab, Paul Paul Wade borotvaéles borotvaeles mény, stilusa kernenyen tor át at a csillogó csillogo izommagazinokat izommagazinokat megtöltő megtolto ostobaságokon, ostobasagokon, stílusa keményen tör hogy megmutassa megrnutassa aa valóságot: valosagot: hogy Nines szükséged szukseged szabad szabad súlyokra, sulyokra, puccos puccos gépekre, gepekre, önbamítóra onbamitora és es gondosan gondosan Nincs megszaggatott pólóra pra ahhoz, ahhoz, hogy hogy kemény kemeny izmaid izmaid legyenek.

Egyedül Egyedul a tested, megszaggatott par egyszerű egyszerii gyakorlat gyakorlat és es egy egy terv terv kell. A testet testet te hozod, hozod, a többit tobbit a Fegyencedzés Fegyencedzes pár - könnyen konnyen olvasható olvashato és es érthető ertheto formaban megtanitja, mit mit kell csinálnod csinalnod és es hoho­ formában megtanítja, gyan. Az edzésről edzesrol rengeteget rengeteget író ir6 pasasként pasaskent nagyon nagyon ajánlom ajanlom ezt a könyvet.

SzóSz6és tiszteld a fejlődést, fejlodest, és es szánj szanj rá ra időtidot - cserébe cserebe erősebb erosebb leszel. Évek Evek óta ota kiemelkedően kiemelkedoen a legújítóbb legujitobb könyv konyv az erőnlétről. Sokat Sokat beRendkívüli! Abba Abba a hitbe hitbe ringattam ringattam magam, magam, hogy hogy akár akar most most is képes kepes lennék lennek egyik-másik egyik-rnasik mesterlépésre, mesterlepesre, ehelyett ehelyett az egyik egyik sorozatsorozatból b61 a hatodik hatodik lépésig lepesig tudtam tudtam csak csak HELYESEN végrehajtani vegrehajtani a gyakorlatot, gyakorlatot, a többitobbinél nel nagyjából nagyjabol a harmadik-ötödik harmadik-otodik lépésig lepesig jutottam.

Ez a program program annyira annyira megmegerositi majd majd az inaimat, inaimat, hogy hogy simán siman felülmúlom felulmulom a korábbi korabbi képességeimet, kepessegeimet, és es erősíti val6ban használható hasznalhato erőt erot és es gyorsaságot gyorsasagot szerzek szerzek a puszta kezes kezes edzéshez!

Már Mar valóban meg is rendeltem rendeltem egy egy doboznyi doboznyi könyvet konyvet a barátaimnak baratairnnak és es a társaimnak. Ne hameg bozz, csak csak szerezd szerezd meg meg te is, és es legyen legyen valódi, valodi, használható hasznalhato erőd erod a gépezeted gepezeted mozgatására! A Fegyencea'ze's Fegyencedzes gyan megérdemli rnegerdemli a helyét helyet a könyvespolcodon konyvespolcodon A A meztelen meztelen harcos harcos mellett.

Ez nem nem a századik szazadik konyv arról, arr6l, hogyan hogyan csinálhatsz csinalhatsz 50 fekvőtámaszt: fekvotamaszt: ebből ebbol a könyvből konyvbol megtanulhamegtanulhakönyv tod az egykezes egykezes fekvőtámaszt fekvotamaszt kézenállásból, kezenallasbol, az egylábas egylabas guggolást Tisztára, Tisztara, mintha mintha képregényben kepregenyben olvasnám, olvasnam, szólnál pedig pedig kristálytiszta kristalytiszta fejlődési fejlodesi programmal programmal elérhető.

Paul Paul Wade nagyon nagyon szórakoztató szorakoztato és es motiváló, motivalo, és es biztosíthatlak biztosithatlak róla, rola, hogy a könyv konyv letehetetlen. A program program konyv: A belso utak konyv:e alkalmas arra, hogy hogy bárki barki kihívást kihivast találjon talaljon benne, az anyuanyuĂ letehetetlen. Azt Azt hiszem, hiszem, hogy hogy a Fegyencedzés Fegyencedzes rendkívül rendkivul értékes ertekes volna volna a katokatonai kiképzési kikepzesi programokban, programokban, a birkózóedzőknek birkozoedzoknek és es a harcművészetet harcrmiveszetet oktatóknak.

A gyakorlatok gyakorlatok konyv: A belso utak konyv:e nagyon gyorsan gyorsan fejlesztik fejlesztik a testi testi ügyességet ugyesseget és es készségeket keszsegeket olyan olyan mozdulatok mozdulatok egyszerű egyszeni megváltoztatásával, megvaltoztatasaval, amiket amiket már mar amúgy amugy is komolyan komolyan alkalalkalmaznak azokon azokon a területeken. Mivel Mivel ez a rendszer rendszer az erőre erore összpontosít, osszpontosit, rövid rovid maznak időn idon belül beliil nagy eredményeket eredrnenyeket hoz.

A Fegyencedzesnes: listadon kell kell lennie. Szerintem, Szerintem, ha ezt ezt Fegyencedzésnek mindenkeppen mindenképpen a listádon aa programot olyan erosse erőssé valhat, válhat, valaki Pavel Pavel Meztelen Meztelen harcosaval harcosával kombinalja, kombinálja, Olyan programot valaki hogy meg a Pokembernek art, ha pillant.

A testsúllyal testsullyal végzett vegzett nem kell is nehéz élek. Nern, Nem, nem kell bortonbe börtönbe mennem! Ha veszed a testsúllyal testsullyal vegzett gyakorlatokat es testnevelest, meg ezt kell venned venned ezt veszed meg kell végzett gyakorlatokat és a testnevelést, a konyvet. Ha Ha pedig pedig szereted eredeti tortenete segit abban, hogy konyv: A belso utak konyv:e vegigolvasd a konyvet. A címe sem akartam akartam olvasni. Valoszimileg olvasni.

V konyv: A belso utak konyv:e edzesrendszer Végül testsúlyodat használni, edzésrendszer alapja. Wade Wade edző ezt nagyon nagyon is erti, érti, es kott ossze, amik bárkit barkit siman allati erosse tesznek, rövid rovid ido idő alatt.

A gyakorlatok gyakorlatok sorrendje nyira brilians, hogy meg a legnehezebb elerhetonek tűnik tunik mindazok mindazok szarnara, nyira briliáns, számára, hogy még legnehezebb is elérhetőnek konyv: A belso utak konyv:e megvan a szivuk hogy vegigcsinaljak. Wade edzes lenyeget ragadja meg meg helyes helyes biomechanikaval, Wade edzo edző a valodi valódi edzés lényegét ragadja biomechanikával, kineziologiaval es haladasi utemmel, ami ami úgy ugy tűnik, ttinik, hogy annyira hihi­ kineziológiával és haladási ütemmel, hogy manapsag manapság annyira anyzik az edzes vilagabol.

Bravo, bravo -- ez egy könyv, aminek aminek ányzik edzés világából. Bravó, edzokem, edzőkém, bravó egy remek remek konyv, ott a helye helye mindenki mindenki könyvtárában, konyvtaraban, aki szereti es akit szereti az az ero erő vilagat világát és akit erdekel érdekel a momodem, ellenállással ellenallassal valo dern, való edzes edzés kialakulasanak kialakulásának tortenete, története.

Ennyire lenyűgözött lenyugozott aa könyv konyv és es ennyire ennyire megbízom megbizom aa benne benne lévő levo ininfelnőnek. Felelős Jaffa Kiadó Kiad6 Jaffa www. Megfelelő'edzéssel Megfelelo edzessel ez ez aa három harom egészség j6tetemeny együtt egyutt jár. Ebben ~ben aa könyvben konyvben minden minden jótétemény eroreszitest megtettünk megtettunk annak annak érdekében, erdekeben, hogy hogy erőfeszítést az olvasókat olvas6kat meggyözzük meggyozzuk aa biztonságos biztonsagos edzésedzes­ az m6dszer fontosságról; rontossagr61; az az egyes egyes emberek emberek azonban azonban módszer kulonbozoek és es az az igényeik igenyeik is is változók.

Mindig Mindig különbözóek elovigyazatosan járj jarj el, el, és es csak csak aa saját sajat felefele­ elövigyázatosan lossegedrel AA testedért testedert te te vagy vagy aa felelős felelos -­ fifi­ lösségedre! Minden ral Minden szakember szakember egyetért egyetert abban, abban, hogy hogy gyelj uj edzésprogram edzesprogram megkezdése megkezdese elött elott konzultálnod konzultalnod új kell aa kezelőorvosoddal.

Légy Legy elővigyázatos! AA könyv konyv E nem életrajzi eletrajzi mü. Ennek ~nnek konyv: A belso utak konyv:e megfeleloen aa könyvben konyvben nem szereplo szemelyek nevét, nevet, történetét tortenetet és es körülkorul­ szereplö'személyek menyeit részben reszben vagy vagy teljes teljes egészében egeszeben megválmegval­ ményeit toztattuk.

AA szerzó' szerzo azonban azonban fenntartja, fenntartj a, hogy hogy toztattuk. Használd Hasznald öket, oket, és es légy legy aa legjobb! A fekvőtámasz: fekvotamasz: Páncélkemény Pancelkemeny mellkas mellkas es acélos acelos tricepsz tricepsz és 6. A A guggolás: guggolas: Liftkábel Liftkabel erősségű erossegIT combok combok A hûzödzkodás: huzodzkodas: Kétajtós Ketajtos szekrénnyi szekrennyi A hátak hatak és es hatalmas hatalmas karok karok 8.

A A lábemelés: labemeles: Pokoli Pokoli kockahas kockahas 8. A A hid: Harcra kész kesz gerinc gerinc 9. A Sziklaszilard elvek Sziklaszilárd elvek Edzéstervek: ~dzestervek: Edzésprogramok ~dzesprogramok Koszonetnyilvanitas Köszönetnyilvánítás ll 11 :3;Losz6 ELőszó tortenet valamikor valamikor ben ben kezdődött. Egy Egy hetyke hetyke cambridge cambridge egyetemi egyetemi A történet hallgat6 összekuporodva osszekuporodva üldögélt uldogelt a tiszteletteljes tiszteletteljes csendben, csendben, miközben rnikozben két, ket, sáfsafhallgató ranyszin ruhájú ruhaju tibeti tibeti buddhista buddhista szerzetes szerzetes előadást eloadast tartott tartott a meditáció meditacio és es a megvimegvirányszín lagosodas misztériumáról.

A szemük szernuk vidáman vidaman csilA szerzetesek logott, mintha mintha belül belul folyamatosan folyamatosan tréfálkoztak trefalkoztak volna volna egymás egymas között. Bortonbe is is zárhatnak zarhatnak - szemmel szemmel láthalathabeszélt. Senki Senki nem nem veheti veheti el tőled toled ezt tó belso szabadságot. A börtön borton az börtön. A bilincs bilincs az bilincs. Nincs Nines valódi val6di szabadsag, mondhat szabadság, akarata ellenére ellenere fogva fogva tartj tartjak!

Ezután Ezutan a szerzetesek szerzetesek úgy ugy folytatták folytattak a mondandój "konyv: A belso utak konyv:e," halványabb ukat, mint az az aa folyó, foly6, amely amely éles eles sziklatömbbel sziklatombbel aa közepén kozepen hömpölyög hompolyog tovább. Valamikor Valamikor ben ben járunk. A A forrófejű forr6fejii egyetemista egyetemista már mar Negyven kicsit bölcsebb bolcsebb lett és es jóval j6val higgadtabb.

A A könyv konyv aa börtönről bortonrol szól. Miközben Mikozben aa könyv konyv sabb szabadsagrol szól. A könyv konyv a túlélésről tulelesrol szól. A könyv konyv az emberségről embersegrol is szól. Ennek Ennek a könyvnek konyvnek a katonaságnál, katonasagnal, a rendőrségnél, rendorsegnel, a tűztuzA könyv oltoinknal van a helye, helye, és es mindenkinél, rnindenkinel, aki az országunkat orszagunkat védi vedi a bajtól. Ennek Ennek oltóinknál 13 13 ]:Losz6 EL'ˇszö egyetlen ragadozónak ragadozonak sem sem jut jut eszébe eszebe egy egy pillanatra pillanatra sem, sem, hogy hogy megtámadjon.

Bocs, Boes, de de erről errol szó szo sem sem lehet! A legfontosabb legfontosabb üzenetnek uzenetnek meg meg kell kell maradnia: maradnia: VAN VAN olyan olyan szabadság, szabadsag, amit amit nem nem A vehetnek el tőled, toled, akármilyen akarmilyen kis cellába cellaba is dugtak. Megmarad Megmarad az a szabadságod, szabadsagod, vehetnek hogy aa külső killso körülmények korulmenyek ellenére ellenere is is gondozd gondozd aa nagyszerű nagyszeni tested tested és es elméd. Paul Paul hogy Wade megteremtette megteremtette ennek ennek aa lenyűgöző lenyugozo igazságnak igazsagnak aa bizonyítékát, bizonyitekat, egy egy olyan olyan Wade mesteri tervet, tervet, amellyel amellyel saját sajat magad magad is is elérheted elerheted ezt ezt aa fantasztikus fantasztikus szintet.

A könyv konyv azonban azonban arra is ösztönöz, osztonoz, hogy ahol Paulnak olyan kiváló kivalo fizikai fizikai állapotba allapotba kerülj, kerulj, amit amit korábban korabban esetleg esetleg lehetetlennek lehetetlennek tartottál.

Ha Ha egy egy rendőr render vagy vagy például peldaul középiskozepishogy kolai tanár tanar Paul Paul rendszerének rendszerenek segítségével segitsegevel addig addig példa pelda nélkül nelkul álló allo erőnléti eronleti és es erőerokolai szintet ér el, el, vaj vajon bernocskoljak-e magukat, elárulj elaruljak-e hivatasukat, azért, azert, mert mert szintet on bemocskolj ák-e magukat, ák-e aa hivatásukat, tudas egy egy börtöntölteléktől bortontoltelektol jön?

Szerintem Szerintem nem. Ez Ez ugyanis ugyanis aa Fegyencedzésbe Fegyencedzesoe aa tudás foglalt nagyszerű nagyszeni szellemi szellemi igazság igazsag megtagadása megtagadasa lenne. Számomra Szamomra Lou Lou elérte elerte konyv: A belso utak konyv:e ezt aa ritka ritka formátumot. Mindhárman Mindharman olyan olyan ikonok, ikonok, akik akik jelentősége jelentosege csak csak így igy foglalható foglalhat6 Gallagherrel.

Pavelből Pavelbol csak csak egy egy van. Oriból Orib61 csak csak egy egy van. Össze: Martyb61 csak csak egy egy Van. Most Most abban abban aa kiváltságos kivaltsagos helyzetben helyzetben vagyok, vagyok, hogy hogy egy egy Martyból negyedik nevet nevet is is hozzáadhatok hozzaadhatok aa listához.

Paul Paul Wade-ből Wade-bol csak csak egy egy van. Szerek nélkül. Csak a. J bicepszük bicepszuk van van és es nehéz nehez súlyokat sulyokat tudnak tudnak fekve fekve konyv: A belso utak konyv:e nyomni - vagy vagy nagynak nagynak o latszanak egy izompban. De ezek ezek közül kozul hányan hanyan erősek erosek valójában? Hánynak Hanyan tudnának tudnanak megcsinálni megcsinalni húsz husz szabályos szabalyos egykezes egykezes fekvőtámaszt?

Hányan Kozuluk hánynak hanynak olyan olyan erős, eros, hajlékony hajlekony és es egészséges egeszseges aa gerince, gerince, hogy hogy Közülük hatra tud hajolni, es megerinti a kezevel a talajt? Hany tudna tudna pusztán pusztan aa térd terd és es aa csípő csipd erejével erejevel leguggolni leguggolni és es felállni felallni Hány - egy egy lábon? Hanyan tudnának tudnanak megragadni megragadni egy egy vízszintes vizszintes rudat, rudat, és es azon azon hibátlan, hibatlan, Hányan egykezes húzódzkodást huzodzkodast végrehajtani?

Szinte Manapsag talán talan nem nem is is találsz talalsz olyan olyan testépítőt testepitot egyik egyik edzőteremben edzoteremben sem, sem, aki aki Manapság vegre tudná tudna hajtani hajtani ezeket ezeket az az egyszerű, egyszerii, csak csak aa testsúllyal testsullyal végzett vegzett mutatványokat.

Copyright O by Donald J. Trump and Robert T. Donald J. Trump - Robert T. Kiyosaki New York Times bestse er. Minden jog fenntaftva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános e óadás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyes fejezetekre is.

Eisó fejezet Egy milliomos és egy milliárdos találkozása 2I Második fejezet Kiiziis aggodalmaink 38 Harmadik fejezet A zsugorodő kiizéposztály 48 Negyedik fejezet Hogyan gazdagodj meg? Azért szeretnénk, hogy gazdagodj, mert gy a mego dás része ehetsz - nem pedig a prob émáé. Trump és RoberÍ Ktyosaki. Huszonnegyedik fejezet Mi yen tanácsot tudsz adni nekem' ha már most is gazdag vagyok?

Mindketten Üz etemberek, méghozzá nemzetkozi eg eIis- a sarkijégsapkák. Amerika két osztá ybÓl á Ó társadalommá vá ik. Ha- mert t. Si kerkony- marosan vagy gazdag eszel, vagy szegény' Dona d és Robert azI sze- veket írnak, oktatÓ-társasjátékokat készítenek,Íelszó a nak a pénzÜgyi retnék, hogy meggazdagodj. Az EgyesÜ t Ál amok kozpontijegybankjának korábbi eInoke, A an Mindketten tanítanak, de nem azért, mert tobb pénzre van sztjksé- Greenspan szerint: ,Mint azt már gyakran mondtam, ez nem olyasfajta gÜk.

Azért tanítanak, mert szívÜkon viseIik a te sorsodat és a csa ádodét, do og, amit egy demokratikus társada om - egy kapitalista demokrati- a nemzetét és a vi ágét. Do- nak tobbi része kozott o yannyira kiszé esedett, hogy végÜ akár magá- na d és Robert azonban az idejÜkbó is épptltgy á doznak, mint a pénz k- nak a demokratikus kapita izmusnak a stabiIitását is veszé veztetheti' bő.

Ahogyan a torténet tartja, ha egy ha at adsz va akinek, jó lakatod egy napra' ha viszont megtanítod ha ászni, egész életéree átod é elemme ' A probléma a képzésben rejtik Donald és Robert nem csupán csekkeket á ítanak ki, hogy segítsenek a szegényeken és kozéposztáIybeIieken, hanem meg is tanítják óket ha. S hogy mit nevezett meg a kozpontijegybank elnoke a probléma ászni' EzenÍelL] minden eIadott konyvrlk egy bizonyos hányadát o yan fo okaként?

A vá asza egyet en szÓval a képzésvolt. Greenspan rá- szervezeteknek adományozzák, ame yek konyv: A belso utak konyv:e pénzÜgyi képzést mutatott, hogy az amerikai gyerekek az álta ános isko a negyedik osz- nyujtanak. Az elnok azt mondja: ,Va amit tenntink kelhogy ezt a szerencsét en he yzetet megakadá- Pénztigyi tanács lyozzuk. A szegények- átják a bajok okát, ám ók egy másÍajta képzettségre, a pénzÜgyire ossz- nek azt szokták tanácso ni, hogy bizzák magukat a kormány gondvise- pontosítanak' Mindkettójtiket nagyon aggasztja a minőségi pénztigyi ésére.

A szegények a társada ombiztosításra és az idóskori állami be- képzéshiánya Amerikában, minden szinten. Mindketten a pénzÜgyi tegbiztosításra, a Medicare-re számítanak. A kozéposztá y tagjainak ana Íabétizmust oko ják azéft, hogy az Egyestl t A amok a vi ág eggaz- adott pénzÜgyitanács így szÓ : szerezz á ást, do gozzkeményen, ko ts dagabb országábÓl - i yen gyorsan - a torténe em egnagyobb adÓs- ságát ÍeIhalmozó nemzetévévá t.

A gyenge konyv: A belso utak konyv:e gazdaság és a kevesebbet, mint amennyit keresel, takarékoskodj, he yezd a pénzed hossztj távra beÍektetésialapokba, és diverziÍiká j! A kozéposztá y tagjai ly n0e amerikai do ár ame y a vi ág tartalékva utája kedvezót en a vi- tobbnyire passzív befektetók - akik azértdo goznak és fektetnek be, lirr1 l;tirbi itása szempontjábÓl.

Ahogyan Fo dÜnk más részein gyakran hogy ne veszítsenek. A gazdagok viszont aktív befektetók, akik azér1 rrrrrrrr rlr1ltt'ják: ,Ha Amerikában e ttjsszenti magát va aki, az egész vi ág do goznak és Íektetnek be, hogy nyerjenek.

Ez a konyv arrÓl szÓho- rllr;r; lcl;2. Donald Trump és Robeft Kiyosaki azért ehetnek sikerkonyv-szer- Problémák a láthatáron zók és népszertj e óadÓk, mert arra tanítják az embereket, hogy ter- Ahogyan konyv: A belso utak konyv:e mostanában eszmé rjnk rá a g obá is Íelmelegedés jesszék ki az anyagi eszkozeiket és javítsák meg konyv: A belso utak konyv:e é etÜk minőségét, kovetkezményeire, épp gy annak is csak mostanság ébredÜnk tudatá- nem pedig arra, hogy keményen roboto va garasoskodjanak.

Azt szeret- ra, hogy mi yen kovetkezményekkeI jár akozéposztályunk e vesztése. Elégedettek, jÓ ehet a zomÜk tiszlában van a áthatáron Íe - tunó prob émáinkka. Egy kis torténelem Ezek az emberek azért érzik magukat biztonságban, mert gy hi. Ha mezi óket. Nem is sejtik, hogy a kormány vajmi. A kormányok - és eza ó az Egyesu t A lamok kormánya sem tagjának é etéhez.

Az megál apított juta om - rosszuI végzett munka esetén is. A terrorista bár- királyért dolgozÓ sokaság a parasztok. A Ío d rendszerint a király tuIaj- ho es jthat, hogy aztán e t njon a tomegben. A globa izáciÓ prob émája donában vo t.

A parasztok megm ve ték ezt a Ío det, és va ami yen Íor- pedig, ame y oly sok amerikai munkahe y megsziinéséhez vezet, abbó mában adÓt fizettek a királynak a betakarított termény bizonyos hánya- Íakad, hogy a mu tinacioná is vál a atok lassan gazdagabbá és hata ma- dának beszo gá tatásáva. A parasztoknak semmijÜk nem volt; mindent sabbá vá nak, mint sok ország. A g oba izáciÓt még inkább megkonnyíti a ki á yi fenség bi rtoko t.

Az ipari korszakban Amerikában megszÜletett a modern "konyv: A belso utak konyv:e" tosít' A kommunikáciÓ bármikor és bárho ehetségessé vá t. Amerika a apíti aIyáira o yan mé y benyomást tett az irokéz szo- revették, hogy bizonyos békafajok kiha ÓÍé ben vannak, épptlgy ismerik vetség ot torzse, akik a ma Uj-AngIiának nevezett tertj eten éltek, hogy íeI most a kozgazdászok, mi yen gyászos a jovóje a kozéposztá y és a a torzsi berendezkedést demokráciánk mintájáuI haszná ták Íe.

E be- szegények nyugdíjának és egészségÜgyi eIlátásának. Néhány éven be- rendezkedés választott képvise okon - ÍeIsó- és a sÓházon. Üzletemberek, nem po itikusok Manapság, az iníormáciÓs korszakban a kozéposztá y Az emberek e várják, hogy választott kormányzati tisztvise oik o d- a demokratikus kapita izmus - assan a végétjárja.

Donald Trump és Robert Kiyosaki tong a vagyonosok és a nincste enek kozott. Visszahanyat unk tehát a nem politikusok Ó ehet erós mozga om Van kia aku Óban, ame y aztcé- ÍoIdmuveIo korszakba, amikor csak két osztá y étezett, és a demokráci- ozza,hogy Donald indu jon az elnokvá asztáson.

Ezt a konyvet vá a - irttak híret sem ha ották, vagy tovább épÜnk a kapita izmus és a demok- kozoként, beÍektetóként és tanítÓként írják. Ne a po itiku- Az emberek élesebb átásra vágynak, hogy a saját szemÜket hasz- soktil és akormányzati tisztvise októ várd, hogy e óá janak a mego - ná hassák és a saját dontéseiket hozhassák meg.

Mive oktatási rend. Márpedig így nem va Ósul meg az át áthatÓság. Va- kon kovetik a ,do gozz keményen, takarékoskodj, he yezd a pénzed Ez a konyv nem beÍektetési utmutato hosszÚ távra befektetési a apokba, és diverziÍiká j'' tanácsot' LátástÓ - vaku ásig roboto nak, és a Íentiek szerint cse ekszenek, mert nem átják Ha pénzró van szÓ, sokan azt szeretnék, hogy pontosan meg- át a do gokat.

Gyakran tesznek ÍeI konkrét kérdése. Figye meztetés: Ha hisze benne, hogy a kemény munka, a taka- ket, pé konyv: A belso utak konyv:e : ,Van huszonotezer do árom. Mihez kezdjek veIe? Donald és Robert nem Íog- ják megmondani neked, mibe fektess be. Inkább azt Íogják megosztani mert az i yen társaságoktÓl nem kovetelik meg az át áthatiságot; nem ke kozzétenniÜk a va Ódi kiadáSaikat.

MiveI a legtobb amatór beÍektetó veIed, ók maguk hogy gondoIkoznak, miéft nyernek mindig a pénzÜgyek híján van az é es átásnak, ez a tény nem zavarja óket. A proÍi beÍektetŐk terén, és hogyan szem é ik apénz, azuz et és a beÍektetésvilágát. É es átás kérdése Noha a takarékoskodás és a befektetési alapokba tett befektetés A gazdagok zome nem akarja megosztani ve ed a tudását, vagyis jo tanács lehet a szegények és a kozéposztá ybeIiek számára, koránt- a gazdagodása titkait.

Donald és Robert azonban másmi yenek. Ez a konyv arrÓ igenis át akarják adni neked az ismereteiket' szÓhogyan áthatunk két gazdag ember szeméveés hogyan érthetjLik A vezeÍés meghatározásainak egyike a vízió, az é es átás. Ez a meg konyv: A belso utak konyv:e pénz világát, ame yet csak nagyon kevesen átnak át. A Mbrt szeretnénk, hogy gazdagod1címu Hogyan beÍolyásolja napjainkat a torténelem? Azó szemÜkkeInézve élesebben Íogod átni, hogyan vi- a pénztigyi vészhe yzetbe. Ime néhány jeIentŐs dátum: rágoztathatod Konyv: A belso utak konyv:e pénz gyi jovódet.

Ebben az évben vá t Figyelmeztetés t Ihaladott és rossz pénzÜgyi tanáccsá a ,takarékoskodás''. A pénz vi ágában van még egy gyakran haszná t szó Napjainkban a kozéposztá ynak nagyon kevés megtakarítása Íoság. Mentes a színle éstól és a csa árdságtÓ. E ég tiszta ahhoz, hogy keresztullássunk rajta.

Ez még po itikai 3. Konnven érthetó. Egye- egyszer en mert szakmai ag nem naprakészek. Ahelyett, hogy sek gazdagabbak esznek, a egtobbtjnk azonban szegényebbé Ío yamatosan emeIkedne a Íizetést]k, mint az ipari korszakban, vá ik napjaink oIajhiányának kovetkeztében. I, az A ka mazottak Nyuge átását A te készségetduajon nem de1étm ltak?

BiztosítÓ Torvényt. Kevés jogszabá y-mÓdosítás érin- lehetové tette a száloptikás kábe -osszekottetés kia akítását tett valaha is ilyen sokunkat, mint ez. A k eredetileg az szerte a vi ágon, megkÖnnyítve a g oba izáciÓt. Azután Íorra- ahoI e szoIgá tatások koltségeijÓva alacsonyabbak annak ko. A gond csak az, hogy a k olyan tertjleten dolgozol, amelyet a száloptikás kábelek léte megtakarítási, nem pedig nyugdíjterv.

Sok dolgozÓnak, aki a átalakíthat? Ez hata mas prob émát vet ÍeI a kLjlke- nem megÍe e őek - kivá tképp azoknak a kalmat anok, akik reskedelmi mér eg tekintetében, és egyben a gyáriparunktiI is évente do árná kevesebbet keresnek. A kozéposztá y- megÍoszt benntjnket. Neked van 40Í k terved? Manapság Amerika és más nyugati országok kozéposztá- A Ber ini Ía eom ott, a vi ághá ó pedig kiépÜ t. Más szóva ya zsugorodóban van, mikozben Kína és India kozéposztá ya a dolgozÓk védeIméretervezett gazdasági rendszer, a kommu.

Hir1eIen megje entek a miIlio- konyv: A belso utak konyv:e és mi iárdos lnternet. Újgazdagok, mikozben a demográÍiai A Kerry-Bush viták Íolyamán szÓ vo t az amerikai munka- robbanás nemzedékénekmunkavá a Ói e veszítették az á ásu.

A torté- A pénz nem képes felszámo ni a szegénységet ne emben soha egyet en vezeto ország sem verte magát i yen Az egyetlen prob éma, amit a pénz nem képes megoldani, a sze- szinttj kt. Nemzetként nem engedhetjÜk meg r1enység. JÓ ehet a szegénységhátterében számos ok rejlik, ezen okok magunknak ekkora adÓsságteher tor esztését, és van egy határ, t;gyike kétségkívtlla pénzÜgyi képzettség hiánya.

A szegénységfe szá- ameddig a világ az adÓsságunk ÍeIha mozÓdását e ttjri. Ezért vá a ta Dona d és Ro- tlert a taníti szerepét. Nem Íogja hibáztatni a republiká.