Konyv: A gyongyszurke


Konyv: A gyongyszurke

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 981548003
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,26

MAGYARÁZAT:Konyv: A gyongyszurke

A termék nincs raktáron, azonban Könyvkereső csoportunk igény esetén megkezdi felkutatását, melynek eredményéről értesítést küldünk. Bármely változás esetén Konyv: A gyongyszurke a friss információk birtokában dönthet megrendelése véglegesítéséről. Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában "konyv: A gyongyszurke" engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Irodalom Szórakoztató irodalom Erotikus.

A New Yorkban élő, ambiciózus Izabell szerkesztőként dolgozik egy könyvkiadónál, amikor annak halála után megbízást kap a jóképű, tehetséges, egzaltált író, Sebastian hátrahagyott műveinek kötetbe rendezésére. Izabell komolyan veszi a feladatot, és beköltözik Sebastian üresen álló belvárosi lakásába, hogy beleássa magát az író életművébe.

Ahogy teljesen birtokba veszi nemcsak az konyv: A gyongyszurke, de személyes tárgyait is, fokozatosan elveszti kapcsolatát a valósággal. Furcsa képzetek kerítik hatalmukba, és rögeszmésen kutatni kezd a férfi életének súlyos titkai után. Közben megszállottan dolgozik, és mint egy képzeletbeli láncra a szürke gyöngyöket, úgy kapcsolja össze laza füzérré a Sebastian által papírra vetett erotikus elbeszéléseket, melyek a maguk kendőzetlen valóságában mutatják be a szexuális vágyat és az érzéki szenvedélyt.

A lány maga is felfedezi és nagy élvezettel műveli a testi szerelmet - s ahogy megfejti Sebastian lelkét, végül az életét beárnyékoló, förtelmes és bizarr családi tragédia, a saját titka végzetszerűen sodorja a pusztulásba. Utolsó ismert ár: 3 Ft. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és vegye át rendelését szállítási díj nélkül, akár egy nap alatt!

Nincs értékelés. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek. Kategória bestsellerei Kiadói újdonságok. Ida regénye Gárdonyi Géza. Blanka Lipinska. Törzsvásárlóként: pont. Légy ott Isztambulban Borsa Brown. A csütörtöki nyomozóklub Richard Osman. Szédítő Balaton R. Kelényi Angelika. Dharma Szűcs Péter. Teljes lista. Piri néni - Vicces, vidám, provokatív Őszi Róbert. Igénylés leadása.

A szivárványszürke Monica Carrot. Nem múló korszakom Őszi Róbert. Borsószem-hercegkisasszony Hans Christian Andersen. A szeretet prófétája Kahlil Gibran. Erdőn-mezőn Szepesi Attila. TotHál Könyvkiadó Kft. Kívánságlistához adom. Események

Mo~ oSlorL AUalunos ';5 knlllnlcgc5 Bevcr. A lenyeszkanezakboz klltt! A ]6 rakarmanycmsa. Resz, lMoDostOri. A szan. A szerszamck gondozilsa VIII. North Star V. A LO ES TENYESZTEsE czimG konyvunk vazlatat elkeszitettiik, egy pillanatig se ringattuk magunkat abban a hnbec, hogy valaml egeszen tokeletesr fogunk nyujtani s "konyv: A gyongyszurke" seelva, nem remeltlik, hogy a rendelkesesunkre a1l6 adatok oly egesesee lesmek feldolgozhat6k, mint a milyennek immar e kesz konyvben mutatkoznak.

Onrnagukra utalva, meg kel! TIi nat hiszszuk, hogy a lotenyesztesi isrneretek terjeszteseben ez a konyv mar se jatszctt cgeszen aldrendelt saerepet, minthogy teljes megielenese eldtt hazankban ritkan tapasztalhato mervben elterjedt Rajta voltunk minden erdckkel, iigyszeretetiinkkel, lelkesedesunkkel, hogy magacosck, osatalyok erdekeire valo tekintet nelkUl, az altalanos lotenyesstesi erdekek saernpontjabol rnindazt kezrebocsassuk, a mit arra vale tekintettel j6nak, czelszenlnek, igaznak veltunk.

Meritettiink is minden jonak laton fornisb61 Segitsegiil vettuk a magunk eaerecy ismeretei melle az angel, a nemet, a franczia szakismereteket s kuldnosen figyelemre meltattuk a hazai szakirodalmi termekeket. Ea utobbiak nagyszama es min6sege - egy par olyan kh'etelcl'el, a mely technikai okok rniatt nem sikerUlt - az hiszszuk, hogy a melMnyos kivanaimakat teljesen kieMgiti A sajto konyvunker - ez el6sz6 meginisaig - osztatlan konyv: A gyongyszurke fogadtaj ex nzcnban nem rnent fel minket az a, hogy a tovabbi resarehajlarlan es t'argyilagos binllatot risztelettel kerjUk s az abb61 merithet6 tanulsdgokat miiviink 2-ik kiaddsaban felhasznaljuk.

Sat az esetleges 2-ik kiadas erdekeben azon kereternmel forduluuk a magyar lotenyeszto k6zonseghez es szakfertiakhoz, hogy konyvunk Iiianyaira ramuratni es a hianyok potlasaban nekiink segedkeaet nyujtani seiveskedjenek. Nem hagyhatjuk emutes nelkiil, hogy a Iehetd leglelkiis meretesebb korrigalas daczara, rnfivllnkben nehany ertelerneavare sajtohiba konyv: A gyongyszurke benn.

Ezek egyebkent hatul ki vannak javitva. NIi, eeereoy littor6k easel is meg volnank elegedve. Kasoa, ~pril bO. Kovdcsy Bc"ta 13ndr. LO ES TENYESlTESE czirrui jelen rouvuok else kiaddsa nem egeszen ket ev alatt peldanyban elfogyott, E paratlannnk mondbatc sikert else sorban annak tulajdonltjuk, hogy miivunket a leherd legolcscbb aron bocsatottuk az erdekldddk rendelkeaesere areremas kedveamenyeket is a nnfbe letett ismeretek rnluel szelesebb korre lnne» hogy vallal- nem jdrr, de innen van, hogy eredmenye annal nagyobh volt.

A lefolyt ida alatt alkalrnuuk volt meggyoz6dni a feWI, hogy a sajto epugy mint az erdekelt k6zo11seg elisruerdssel nyilatkozott mUvi. Eaek a tenyesztdk barorltctrak minker jelen masodik kiadas megseerkesetesere. A mit az elsa kiadasban czelszerdoek, jonak tapasztaltunk, aat itt valroaatlanul adjuk megint; a mit ott helytelennek, hibasnak talaltunk, azt itt meucernk vagy javitcttuk ; s lijabb adatokat ekehunk mindenhova, a hoi a regick helyiiket tobbe meg nem rillhattak.

Egyebekre ncave meg csak hogy minden erdnkkel, llgyszeretetlinkkel es most is aaon voltunk, hogy maganosok, csatalyok erdekeire valo tekiutet kcnyvtmk eaen kiadasaval is ax alralanos 16tenyeszte:si szolgaljuk. S most kcnyvunket utra boosatva, arm kerjuk az crdekel- konyv: A gyongyszurke, fagadja.

Eloszo a III·ik kiadashoz, ~. Valami egynegyedszazadnyi szakirodalm] rn ikOdes all imrmlr- a hdtunk mogott, nem leher remclnunk hogy ezen iigy- szcretenel, lelkesedessel eletre hozotr 4-ik kiaddsar is ,~egerjuk.

Terrnesactrajzi adatok A 16 eredete es tortenete Bevezetes. Eltekintvc t 'stcnek aoyagftt Mar a tcrmeszerecl nyert alakja S aaervererenek sokoldalu kepessege, ereje, taouJekonysaga 65 keszsege, melyJyet ki7. Nem cgy ncmaet tortencte fenycsen a rnellett tanuskodik, hogy a hlrn~vbeD, jclctbcn, gazdasugball, batalornban, e16haladottsiigban, mel yet bir, a lcnak. Valaban, nines aZ embcrbirtokaban tobb ely rabswlga.

A belterjcsebb gaaddlkcdus lerjcclcscvcl. Az aatdn magat6! Ez persae ujjmutatast kepez ana nceve, hogy a kereslet Iokozcdasa, a tObboldal{t szUkseglet klelegttese s evvel egyutI a mostani araknak, "agy meg magasabbaknak elerese csak akkor leh. Es ~jlen itt van a hiba. Nemcsak hogy nagy tn~g a mi lcteny~sJ. Kcserf igazsagot hangoztalunk, de mi milr elerkeeeunek Jatjuk erre azid Mert habar mi teljes ellsmeresset adceunk aZ.

T6vul:ill t6lUn]. Avagy mit er akarme! Alapszerkezetere neeve teljesen hasonllt is a tobbi emWsOkhoz, me! Nevcaetesen mindenekdott, "egtagjai p:iratlan ujjban, jobban mondva nem pares patziban vegzudnek. Eaeu 16szer i dllatok vagy C'luid~k fObb allattani ismcrtetc jcloi, az eddig felsoroltakon klvtll a koverkexok "konyv: A gyongyszurke" searcsontjat koSI oldnlan cgyeg ' kapocscsonttal blr, melyek val6SIiDUIeg az konyv: A gyongyszurke durvanyai.

Kis dllcscntjalbau 12nagy dlcscntjnlban setneen 24 foga vau. AI el6bbick metszo, at utcbbiak 6ri5· vagy u. A metszofogak nlg6 lapja hanin! A metsz6~ es zapfogsor ktlzOU fogatlao res? A szcm lat6nyJiba, a pupilla, haranttojasdad alaku. A hossaas nyakon ~Orcny van. A farck tobbe-kcvesbe hosszu szorre! A csecs a ezombok kOzOtt a nason van elhelyezve es ket blmbdval btr.

A gyomor ar. A majon epeh61yag nines. NOvcnye,6, t;l. A~ equiddk hlmje oiltitl~b"n csddornek, mennek, monyasnak neveereue, it n6stcnynek pedig karicxa a magyar neve. E kct ~l1at mag"'lljat. A dsiggetal. Ez az A7. T es" farko:! Usda: r, dhYlil I. E feleuen mozgekony aHa! A fiatal, de mar hag6kepes himeket a vezct6 es6dOrok tObbnyire iverik a csapatb6l. Minlhogy 61ctm6dja II dsiggetai6ho7.

A k{l]unbseg 2. At Kelet· hasonlft vigy! Uo :illnt. Fnra csapott. Vegtngjai rOvidek. Sz~jkl rnyeke vil~gos. A~ a~inlls nfrlcanus egy~bir. Nem valcseinarlee. A quagga. A vcrcses-eecrke es barna cslkol s~! Patai feketek es lnkabb a i6ehoz. A farok ssereere nern kepez bojtol, hanem IOlllf kcadve hosszuk a sula. A quagga k! A zebra.

Ez is cslkolt I. Alaps;: oe feber vngy sa["ga. A1W6lag 6 T'l"lIu! Szcliditese tbbbszcr sikernl!. Az A szelid saamae. Asin"~ do1HUliclls. Ez konyv: A gyongyszurke. A rossz lIpolils es takarmallYozas. OnOsen Egyptomban. Nyaka rOvid, Icrmarlan s keyes mor. Hatvonala tobbnyire feJfeM ivelod6 s e miatt teherviseIcsi kepessege nagy, de persze tetsaetcssegcnek emelesehee ez Cp"gy nem jamI, mint csepon fara, melyblH nl"cglehcttls rovid s Illbbnyirc csak a hegycn dusabbau ~zorzett, u, n.

Vegt"gjai vekonyak, majd mindig meredek lillasuak s egycbkepen is ri! Satne nalunk lcggyakrabban sotet hamuszurke s piszkos barD;;s. Olykor viHgosabbek is talalkoznak. A vad 16 £jllllo! IcrNsmaskent terpan. Vad 16nak trtuk, a helyett, hogy egysacrben larp~llnak nevezlUk volna. Am sok jel vad lo~ak t ~nylcg rna is ncm hagyhal6, hanem mlvelkik az igazi vad 16 mal mint ig~zi "ad 16val foglal- 1 kozunk, konyv: A gyongyszurke tcbbrcndbell oka van.

Nelli is lehee lagadni az elvadult lovak lerezeset, mert hlsxen sck mas adalon klvUl tOrlenelmileg. Hasonlc pelda meg sok volna felhozhat6 ameueu, hogy a legtObb nd 16 tenyleg csak elvadult 16, Hogy min{i alapcn indulunk, ruikor mindeaek elacdra az dppen sz6ban forg6 tarpant mi is 6seredeti vad 16nak tartjuk es mint ilyet ismertetjuk, au megpr6b,iljuk a kovetkceckbcn reseletcant.