Konyv: A gyalazat napjai


Konyv: A gyalazat napjai

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 220214027
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,73

MAGYARÁZAT:Konyv: A gyalazat napjai

A támadó flotta hat repülőgép-hordozóját közvetlenül irányító Jamamoto úgy dönt, egy harmadik támadóhullámot is elindít Oahu szigete ellen, majd továbbra is a körzetben marad flottájával, hogy levadássza a megmaradt amerikai hordozókat, melyek a sors és a szerencse kegyelméből konyv: A gyalazat napjai horgonyoztak a kikötőben a végzetes napon.

A történészek sokat gondolkodtak azon, mit eredményezhetett volna a legendás tengernagyok és tábornokok összecsapása. Ebben a történetben a Pearl Harbor-i támadást követően Jamamoto, a notórius szerencsejátékos a hasonló hírnévvel rendelkező amerikai tengernaggyal, Bill Halseyvel csap össze az ész, az idegek és a szakértelem csatájában. A gyalázat napjai több szereplő nézőpontjából mutatja be ezt az alternatív történelmet — Roosevelt elnökéből, Churchill miniszterelnökéből, a két tengernagyéból, valamint az elavult gépeket repülő amerikai pilótákéból, akik bátran szálltak "konyv: A gyalazat napjai" a Japán Császári Haditengerészet sokkal fejlettebb repülőgépeivel.

Gingrich és Forstchen sorozata tiszteletadás a valódi Pearl Harbor-i támadás túlélői előtt, ugyanakkor fantáziadús és izgalmas beszámoló Amerika hadba lépéséről. Ezt követően megismerhetjük a Fülöp-szigetek hadászati adottságait, majd konyv: A gyalazat napjai decemberében induló, és alig fél év alatt az amerikai és filippínó erők teljes vereségével záródó japán támadás fejezeteit.

A szerző vázolja az amerikaiak től meginduló szigetről szigetre haladó offenzívájának eseményeit is, és érdekes portrét nyújt a kötet amerikai főszereplőjéről, Douglas MacArthur tábornokról is. A továbbiakban részletesen olvashatunk az őszén kezdetét vett Fülöp-szigetek elleni amerikai invázió előkészítéséről és lezajlásáról, különös tekintettel az október án a Leyte-öböl környékén mintegy ezer km-es területen lezajlott tengeri csatára, melyben amerikai és két ausztrál hajón tengerész állt szemben a támadó japán flotta 64 hajóján szolgáló 43 tengerésszel.

A japán flotta konyv: A gyalazat napjai vereségével záródó ütközeten túl a híres Corregidor sziklasziget és erődje rengeteg áldozatot követelő bevételének története is helyet kapott a kötetben, melynek végén irodalomjegyzék és Hegedűs Ernő repülőműszaki tisztnek az amerikai légideszant alakulatok II. Világháború csendes-Óceáni hadszínterének története "Szovjet" szemszögből. Kitört a közel négy évig tartó csendes-óceáni háború, amelynek során a hadviselés történetében először — és remélhetőleg utoljára — került sor atombomba alkalmazására.

A háborúban Japán teljes vereséget szenvedett. A nagyobb csaták jobb megértését minden esetben térkép is segíti. A csaták és a hadjáratok leírásán túl a könyv külön cikkekben mutatja be az amerikai és a japán haderőt vezénylő legfontosabb parancsnokokat, például MacArthurt, Nimitzet és Jamamotót. A japán gőzhenger az es években uralma alá hajtotta Délkelet-Ázsiát és a Csendes-óceán középső térségét, ezt követően azonban védekező háborúra kényszerült a hatalmas ipari és katonai potenciállal bíró, egyre nagyobb lendülettel támadó Egyesült Államokkal szemben.

Az óriási hadműveleti távolságok, valamint a partraszállási hadműveletek miatt számos jelentős haditechnikai újításra került sor. A képek bemutatják az amerikai hajók ellen végrehajtott kamikazetámadásokat, a japán katonák által végrehajtott öngyilkos szuronyrohamokat, valamint az amerikai bombázók által ben Japánban okozott pusztításokat is.

A regény ben játszódik, hõsei ausztrál fogságba esett japán katonák, egy olyan csendes-óceáni szigetet védõ ezred utolsó életben maradt harcosai, mely szigetet az éhezõ japán katonáktól minden nehézség nélkül foglaltak el az ausztrálok. A hadifogolyélet keservei közt gondolják át hõseink a megszállott japán hadsereg értelmetlen militarizmusát.

És amikor repatriálásuk elõtt visszakerülnek japán fennhatóság alá, már egészen más emberek õk. Ugyanekkor, sőt még hónapokkal tovább tartott annak ázsiai, ausztráliai és óceániai "párja". Ezt a világnak abban a részében a mai napig is "csendes-óceáni háborúnak" nevezik.

Tucatnyi nép és ország vívta harcát a japán hódítók ellen, akik az as és es években lerohanták fél Konyv: A gyalazat napjai és rengeteg szigetet foglaltak el Óceániában is Ám ezúttal nem erről szól Földi Konyv: A gyalazat napjai, hanem a nagy Csendes-óceáni ütközeteket megelőző Maláj-tengeri brit-japán összecsapásokról, illetve a japán hódításról. A szerző mindenekelőtt a történeti előzményeket mutatja be, Japán korábbi terjeszkedését a térségben, illetve a brit gyarmatbirodalom itteni részének hadi potenciálját.

A tengeri csaták kiindulópontja - mindenki által tudottan - a Pearl Harbour elleni japán támadás volt. Csakhogy a szerző szerint Roosevelt elnök eszelte ki ennek haditervét, hogy Japánt 'beleugrassa' a háborúba. Ezért a Csendes-óceán e kikötőjébe vonta össze az amerikai flotta egy részét, de szinte csak elavult hadihajókat, mert repülőgép-anyahajó vagy modern csatahajó egy sem állomásozott itt2 Az angolok még ezek után sem vették komolyan a japánokat, annál nagyobb volt a meglepetésük, amikor a japán erők partra szálltak Malajziában, és megindultak Szingapúr felé.

A szerző ettől kezdve szinte napról napra, óráról órára haladva idézi föl a hadviselő felek hadmozdulatait, az angolok pusztító vereségét, a Brit Távol-Keleti Hajóraj megsemmisülését, Szingapúr, konyv: A gyalazat napjai Szumátra, Jáva, Borneó, Celebes, konyv: A gyalazat napjai Fülöp-szigetek elestét. A japán hódítás részletes hadtörténeti krónikája a kötet, amely azzal a megállapítással zárul, hogy Japánt a Szovjetunió, Anglia és az USA együtt sem tudta térdre kényszeríteni, csak az atomfegyver bevetése törte meg a japánok erejét.

A hátlapjával hozzákötött másik tanulmány az Északi-tengeren közlekedő szövetséges hadianyag-szállító konvojok konyv: A gyalazat napjai erőfeszítésének állít emléket. A brit-amerikai szállítmányok Angliából, illetve Izlandról kiindulóan Murmanszkon keresztül jutottak el legrövidebb úton a Szovjetunióba. Csakhogy az útvonal valóságos rémálom volt a tengerészek számára, a farkasordító hideg és a jegesedésjégbefagyás veszélye mellett a napig tartó sötétséggel kellett megküzdeniük a hajósoknak, a fehér éjszakák pedig valósággal megvilágították a szállítóhajókat a német tengeralattjáróknak.

Minden szörnyű nehézség ellenére től megindultak a szállító konvojok, és persze hamarosan megjelentek a német hadihajók is e jeges vizeken. Ez a nap az Egyesült Államok történelmébe úgy került be, mint a "szégyen napja". Több mint két és félezer amerikai esett áldozatul. A hivatalos amerikai propaganda akkor úgy magyarázta az eseményeket, hogy Japán elaltatva Washington éberségét, orvul, alattomosan támadott.

A második világháború befejezése után kiderült, hogy Washingtonban feltétlenül tudniuk kellett Japánnak arról a szándékáról, hogy bármi áron megtámadja az Egyesült Államokat. Hogy ennek ellenére mégis miért kerülhetett sor Pearl Harborra, azt különböző időszakokban nyolc hivatalos bizottság vizsgálta.

Az Egyesült Államokban mind a mai napig nem ért véget a vita. Néhány történész azt állítja, hogy Roosevelt szándékosan hagyta odáig fejlődni a dolgokat, hogy indoka legyen a békeszerető amerikai nézet belerántani a háborúba. A könyv három fejezetben tárja az olvasó elé, hogy miért érte váratlanul az Egyesült Államokat a japán agresszió. Az első fejezet leírja a Pearl Harborral kapcsolatos hadi cselekményeket, ahogyan azokat a kortársak látták, a második a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok alapján bemutatja, mi volt a politikai indítéka annak, hogy az amerikai stratégák elkövették ezt hadtörténetben példa nélkül álló baklövést, a harmadik fejezet röviden vázolja az A Pearl Harbor elleni támadás története lebilincselő olvasmány.

Alighogy eltávoztak Washingtonból a japán kormány tárgyaló megbízottjai, amikor a japán haditengerészet egységei - elsősorban anyahajókról felszálló repülőgépek - váratlan támadást intéztek a Pearl Harbor-i konyv: A gyalazat napjai ellen, és megsemmisítették az amerikai flotta büszkeségeit.

Ez volt a csendes-óceáni háborúnak az amerikaiakra nézve szomorúan végződő nyitánya. Az amerikai flottának még arra sem volt ideje, hogy a csapásból felocsúdjon, amikor Japánban már újabb csapásra készülődtek. Yamamoto tengernagy, a híres Togo tengernagy tanítványa és a japán flotta legnagyobb tekintélyű vezetője, akinek fejében az új csapás terve megszületett, az eddig elért japán sikerektől megrészegülve most az előbbinél jóval messzemenőbb célt tűzött maga elé: az amerikai flottatámasztponttól kicsalogatja az Egyesült Államok még meglevő haditengerészeti erőit, lesállásból megsemmisíti őket, elfoglalja Midway-szigetet, ezt a Csendes-óceán közepén fekvő amerikai támaszpontot, és ezáltal megnyílik előtte az út az Konyv: A gyalazat napjai Államok nyugati partja felé A japánok elbizakodottsága olyan mértékű volt, hogy még a legelemibb biztonsági intézkedésekről is megfeledkeztek, elhanyagolták a felderítést, nem ismerték az amerikai flotta erejét, sem hadmozdulatait.

Az amerikai hírszerző szolgálat viszont hangyaszorgalommal gyűjtötte az adatokat, és a sok mozaik-darabból kialakult a nagyszabású japán támadás képe. Az amerikai fél - természetesen - megtette ellenintézkedéseit, és így kiesett a legfontosabb tényező, amelyre a japánok számításukat alapozták: a meglepetés. Elkezdődött a csendes-óceáni háború legnagyobb tengeri ütközete, amely a japán flotta színe-virágának a teljes megsemmisülésével végződött.

Olyan veszteség volt ez, amelyet a japán flotta többé sohasem tudott kiheverni. A szerző, akit szinte megbabonázott a tenger óriásainak ez az egyedülálló konyv: A gyalazat napjai, lebilincselő érdekességgel írja le a mindössze három napig tartó, eseményekben gazdag küzdelmet, ahol szinte minden órában történt valami izgalmas vagy éppen drámai esemény.

Nem sajnálta a fáradságot, több mint mérföldet utazott Tokióba, Washingtonba, Hawaiibe és Midwayre, a harcok közel túlélőjével beszélgetett, hogy első kézből származó értesüléseket szerezzen, és hitelesen írhassa le az eseményeket. Könyve a szakmai hozzáértés, a pontosság és a publicista elhivatottság kiemelkedő terméke, amely szinte ugyanolyan drámai feszültséget kelt az olvasóban, mint amilyen a harc egykori résztvevőit töltötte el; aggódik az egyszerű hősök sorsáért, és a legyőzöttek iránt is feltámad benne a rokonszenv.

Kilépett az utcára, felnézett az égre, és meglátta a szabályos alakzatban közeledő sok ezüstös fényű pontot. Egyedül ő tudta Pearl Harborban az amerikai katonák és civilek közül, hogy ezek nem gyakorlatozó amerikai, hanem támadó japán gépek. És az is belédöbbent, hogy élete nagy pillanatát szalasztotta el, amikor néhány nappal ezelőtt nem figyelmeztette a közelgő veszélyre sokkal határozottabban és meggyőzőbben barátját, Harry Brownt, az amerikai hadiflotta titkosszolgálatának tisztjét. S hogy honnan tudott John Smith a készülő támadásról?

Hát tizenkét éves kisfiától és hatéves kislányától, akik közvetlen Jesikavától, a kissé óvatlan kémtől nyerték erre vonatkozó értesüléseiket A regény több szálon fut, s a szereplők élete végigkíséri a második világháború összes lényeges eseményét: a férfiak ott vannak minden nagyobb győzelemben vagy vereségben, megjárják a náci koncentrációs táborokat, a nők az amerikai kontinensen, vagy az európai hadszíntéren hányódva élik át a nehéz éveket.

Lebilincselő könyv, mindvégig leköti az olvasó figyelmét, s egyre újabb és újabb izgalmakat ígérve végétől a második világháború befejezéséig, az atombombák ledobásáig követi a szereplők életét. Az angolok meglehetősen balsikeres háborúzásáról egy híres BBC-riporter és lánya élményei kapcsán szerzünk tudomást, az amerikaiak küzdelmét a Henry-család "közvetíti".

A családfő hajóskapitány. Fiai közül az idősebbik pilótaként szolgál, a fiatalabbik egy tengeralattjáró tisztje. Hármuk révén "testközelből" látjuk-tapasztaljuk az amerikai hajóhad és a repülők hősies küzdelmét. A Midway-szigetek körüli csata leírása a regény első kötetének központi történése.

Közben persze képet kapunk Szingapur elestének drámai napjairól, a háborús Amerika mindennapjairól és nem utolsósorban az európai borzalmakról, hiszen a fiatalabbik fiú zsidó felesége és kisfia Olaszországban rekedt. A második világháború esemény- és szellemtörténetét egyaránt feltárni kívánó - persze nem elsőrangú - regény minden olvasónak ajánlható. Sikere annál inkább biztos, mivel a történeti eseménysort gazdag szexuális "árnyjáték" gazdagítja.

Hallja a konyv: A gyalazat napjai Pearl Harbor környékéről? És nem észlel véletlenül repülőgépzajt a levegőben? Kita konzul, ez az alacsony, kerekded, fémkeretes szemüveget viselő ember, fürkészve tekintett a riporterre. Hallja ezt a dörejt, vagy sem? Kita vállat vont. Kita konzul a következő tömör felvilágosítást adta: - Konzuli minőségemben semmit sem tudok az USA-val való kapcsolatok háborús kiéleződéséről.

A konzul szenvtelenül ismételte: - Nincs semmilyen indítékom arra, hogy hitelt adjak a támadás hírének. Leon Μ. Uris könyve nem méltánytalanul szerepelt oly hosszú időn át a nyugati bestsellerlisták élén. Regénye az amerikai tengerészgyalogság második világháborús csendes-óceáni harcainak színterére kalauzolja el az olvasót.

Hősei a 6. Uris valósághű közelségbe hozza a tengerészgyalogosok mindennapjait. Pompásan szórakoztató, élvezetes olvasmány. A kormányzat a két világháború közti időszakban hatalmas összegeket költött fegyverkezésre, elszántan fejlesztette a légierőt és a flottát, a hatályban lévő nemzetközi haditengerészeti szerződés korlátozásait pedig cseles megoldásokkal játszotta ki.

A széles körű fegyverkezési és haderőépítési programok szigorú titoktartás mellett zajlottak, ám a szigetország nem sokáig leplezte valódi céljait, és rövidesen félreérthetetlen, drámai erejű cselekedetekkel tudatta a világgal hódítási szándékait: Japán A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, csupán terjedelmi okoknál fogva sem vállalkozhat a japán haderő teljes fegyverzetének bemutatására, ám lajstromba veszi a legfontosabb és legérdekesebb hadászati eszközöket, illetve azokat a fejlesztési programokat, amelyek valamely okokból méltóak az olvasóközönség figyelmére.

A "Tűzgömb a város felett" című műveben feldolgozza a Hirosimai atombomba történentét. Az emberiség legtragikusabb kalandjának története, amelyet annak reményében ajánlok az Olvasónak, hogy ez volt az emberiség utolsó borzalmas kalandja,". Először Északnyugat-Európa és a Földközi-tenger vidékének hadszínterén zajló eseményeket vizsgálja, ahol az angol-amerikai hadseregek összpontosították erőiket.

A második részben a keleti fronton kialakult helyzetet részletezi, és annak fontosságát értékeli. A harmadik részben annak a küzdelemnek a történetét mutatja be, amelyet a konyv: A gyalazat napjai vívtak ellenségeikkel Ázsia szárazföldi területein, valamint a Csendes-óceán szigetvilágának nyugati részén.

Eugene B. Sledge második világháborúban nagy hírnevet szerzett tengerészgyalogos hadosztályban, az 5-ös tengerészgyalogosok 3. Feljegyzéseit, naplójegyzeteit Újtestamentumában rejtegette. Ebből született a Pokol a Csendes-óceánon című könyv, amely végtelen egyszerűséggel és őszinteséggel meséli el, mit élt át egy tengerészgyalogos a csendes-óceáni hadszíntéren vívott brutálisan kegyetlen háborúban. Mi mentette meg, mi fenyegette és mi változtatta meg az életét.

Elmeséli azt is, hogyan tanulta meg gyűlölni és gyilkolni - később szeretni - embertársait. Franklin D.

Belépés Regisztráció Profil. Igazi könyvdiszkont. A kosár üres. Aquila Könyvkiadó. Továbbiak ». Athenaeum Csengőkert Kiadó. Esély Mozaik Kiadó. Független Média. General Press. Gold Book. HCL Kiadó. Huszár Kiadó. Jószöveg Műhely Kiadó. Jövővilág Kiadó. Médiamix Kiadó. Pallas Antikvárium. Szarvas - Kárpátia - Szalay. Termék státusza. Új termék. Termékek "Konyv: A gyalazat napjai" keresés Információk Vásárlási feltételek.

Kövessen minket Facebook-on is! Nagykereskedés Könyvállványok Kövessen minket Facebook-on is! Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. Történelmi könyvek. Henry T. Thomas R. Griffin, IV. William E. Endo Suszaku - Némaság. Magyar világjárók - Utazók és kalandorok. Stephen J. Bush Fehér Házában - Jó állapotú antikvár. John Kilbracken - Kardhal - Antikvár. Walter G. Birodalom kísérleti repülőgépei - Antikvár könyvritkaság.

Birodalom felemelkedése és bukása. Bart D. Newt GingrichWilliam R. Antony Beevor - Kréta - A csata és az ellenállás. Jack Whyte - Excalibur Camelot-krónikák 4. Kevin C. Laurence Bergreen - Kolumbusz. Tyll J. Jennifer Chiaverini - Mrs. Drábik János konyv: A gyalazat napjai Világzsákutca. Jennifer Chiaverini - Kémnő. Bernard Cornwell - A vérmező. Háborúfüggők képregény - jó állapotú antikvár. A Grál-enigma - Jézus és Mária Magdolna titkos örökösei.

A III. Birodalom repülőgépei - Mítosz, legenda és valóság. Huszár Tibor: Kádár A hatalom évei Barbara Leaming: Kennedy özvegye. Juliet Grey: A fényűzés napjai. Fiora és a francia király - Juliette Benzoni. Lynn Picknett és Clive Prince: Krisztus álarcai. Gortner A Tudorok összeesküvése.

Gortner A Tudorok bosszúja. Bernard Cornwell Sharpe ostroma. Bernard Cornwell: Sharpe bosszúja. Bernard Cornwell: Sharpe Waterlooja. Keserű magyar sors — Emigráció. Bernard Cornwell: A Grál küldetés 4. Nem engedélyezem.