Konyv: A babaapolas abc-je - Minden, amit tudni kell a babaapolasrol szuletestol haromeves korig


Konyv: A babaapolas abc-je - Minden, amit tudni kell a babaapolasrol szuletestol haromeves korig

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 878007720
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,79

MAGYARÁZAT:Konyv: A babaapolas abc-je - Minden, amit tudni kell a babaapolasrol szuletestol haromeves korig

Bár mellettünk áll a gyermekorvos és a védőnő, szülőként mégiscsak ránk hárul a feladat, hogy ellássuk a babát vagy a tipegőt. A speciális kihajtható oldalak segítségével a szülők könnyedén elsajátíthatják az újszülöttgondozás, valamint a vészhelyzetkezelés legfontosabb lépéseit.

Külön fejezetet szentelünk az evés, az alvás, a biztonság, valamint a sírás és a síráskezelés témakörének. A havi bontású áttekintés segít abban, hogy követhessük, mit várhatunk el általában a picitől, amit tudni kell a babaapolasrol szuletestol haromeves korig teljes fejezet szól a fizikai és szellemi fejlődésről. A kötet végül különleges segítséget nyújt az újdonsült édesanyáknak és édesapáknak ahhoz, hogy készülhetnek fel… tovább.

A kötet végül különleges segítséget nyújt az újdonsült édesanyáknak és édesapáknak ahhoz, hogy készülhetnek fel a kicsi érkezésére, és miként oldhatják meg sikeresen a szülővé válással járó feladatokat. Az összbenyomásom 3 csillag. Ez az 5 és az csillagokból jött össze. Nem minden résznek volt egyforma a színvonala.

Voltak olyan részek, amik nagyon jók voltak pl. Megjegyzés: ne kelljen már tűzálló ruhát hordani, és minden helyiségbe füstjelzőt helyezni… ez már túlzás! Pozitívum, hogy igyekezett mindenre kitérni, az etetéstől az öltöztetések át a fürdetésig, nevelési kérdésekig. Pro tagság Üzenet a Molynak meta. Minden, amit tudni kell a babaápolásról születéstől hároméves korig — Táplálkozással, testi és lelki fejlődéssel kapcsolatos tanácsok, ötletek.

AlexandraBudapest, Watertson: A babaápolás ABC-je Minden, amit tudni kell a babaápolásról születéstől hároméves korig — Táplálkozással, testi és lelki fejlődéssel kapcsolatos tanácsok, ötletek. Új hozzászólás.

A Vezérkönyv tananyagnak készült a Vezetőképző résztvevői számára. A betiltás idején nagy részét eldugdosták, elégették. Szerencsénkre néhány példány megmaradt a II. Ezt ben írták, és az egyházi jóváhagyások megszerzése után, ben adták amit tudni kell a babaapolasrol szuletestol haromeves korig. Ma pedig őszintén örül, hogy a mozgalom hiánytalanul betöltötte a hoz-záfűzött várakozásokat.

Ami nem is csoda, hiszen a falu lányainak őszinte szeretete hozta a világ rá, az áldozatkészség növelte nagyra, a hozzáértő vezetés pedig oly tényezővé fejlesztette, amelyet ma már senki sem hagyhat számításon kívül. Belőle hősi lelkű, tisztaszívű magyar anyák lépnek elő, olyanok, amilyeneket e válságos időkben Egyház és haza egyaránt kíván.

Ragaszkodjunk hozzá a végsőkig. Lelt, hogy idők jönnek, amikor olyan nehézségekkel kell megküzdenie, amilyenekkel eddig nem kellett számolnia. Sem meghalni, sem béklyóba verni. Álljunk készen minden eshetőségre, talán nagyobb áldozatokra de mindenesetre szívós és kitartó munkálkodásra. Hősi lelkű apostoli vezetőkön fordul meg minden. Ha a vezetőréteg nem törik meg, még csak meg sem hajol, akkor a KALÁSz az marad, ami ma: a falu apostoli mozgalma Krisztus Király országáért.

Ha a Vezérkönyv I. Most már megállapíthatjuk, hogy a Kalász eltalálta a hangot a falusi leányok szívéhez. A Lánykörből mára Lánykör lett. Amit a leányoknak mond, az komoly, praktikus és életbevágó. Senki más nem tud így beszélni a falusi leányokkal. Mindenfelé talált komoly vezetőket, azokat meg tudta nyerni az áldozatos apostoli munkának. Különös súlyt helyez a vezetők egységes szellemére és szellemi irányítására. Ezért rendez éveként annyi vezető kurzust, ezért rendezi a színes és tanulságos Lánynapokat.

A Vezérkönyv ez újabb kiadása is ezért vált szükségessé. Egyházias lelkületével nemcsak az A. Ezért szervezkedik egyházmegyénként és esperes kerületenként. Szervező munkájának betetőzéseképpen a Lánykörök jelentősadományával Bodajkon Népfőiskolát nyitott, melyben a falusi lányok legjavát neveli ki a Kalász célkifűzései szerint: hitben erős, erkölcsben tiszta, nemzeti érzésben öntudatos magyar, gazdaságilag képzett családanyákká.

Deo gratias. Hála legyen mindezekért a jó Istennek, ki így megáldotta jószáradékunkat. De nem ez a csodálatos eredmény az, amiért elvállaltam, hogy pár sort írok az új Vezérkönyvbe. Ha az Úr Isten úgy akarja, ez mind egy nap alatt összeomolhat. Ami engem a Kalászhoz fűz és amiért azt a hasonló mozgalmak közt a legtöbbre értékelem, az a mély lelkiség, az a komoly vallásos és egészséges hazafias szellem, amellyel a Kalász kitűnik az összes testvérmozgalmak között.

Csendben, szerényen, több imádsággal és áldozattal, mint reklámmal és propagandával dolgozik. Vannak ügyes üzleti vállalkozásai, vannak lelkes munkatársai és igaz jóakarói, de legnagyobb értéke, legféltettebb kincse: evangéliumi szelleme, melyet féltő gonddal ápol és mindennél többre értékel. Ezért merem a Kalászt minden komoly magyar ember figyelmébe és szeretetébe ajánlani. S ezért kérek mindenkit, támogassa lelkes szeretettel ezt a nagyra hivatott mozgalmat.

A Kalász vezérkarát, az espereskerületi és plébániai vezetőket s a Kalász minden egyes leánytagját arra kérem, hogy erre amit tudni kell a babaapolasrol szuletestol haromeves korig komoly szellemre, erre a finom és mélyen vallásos lelkületre még az eddiginél is nagyobb gonddal vigyázzanak, mert ez a Kalász igazi értéke, Isten előtt is drága kincse.

Ezt a könyvet szeretetből, segíteni akarásból és őszinte szívből testvértelkeknek írtuk, azoknak, akik szerte az országban, annak sok kis falujában vagy elhagyott tanyáján szociális felelősségérzettől áthatva megfogták a falusi leányok segítségre váró kezét. Mikor írtuk, az a sok kedves tanító néni és más intelligens vezető-néni állt szemünk előtt, akiket levelezés közben, utazásaink alkalmával, vagy tanfolyamokon megismertünk. Nekik írtuk ezt a könyvet, ugyanazon a meleg családi hangon, amelyet előbb megütöttünk, és amelyre úgy tapasztaltuk, hogy minden testvérszív megnyílt.

Ennek a barátságnak megpecsételése, "konyv: A babaapolas abc-je - Minden" tartása, az ott megbeszéltek lerögzítése akar lenni ez a könyv a régi ismerősök számára. Az ezután jövőknek pedig barátságos kapunyitás: Tessék hozzánk jönni, a baráti szív melegéből; segíteni akarásából; tapasztalatából meríteni és így a befektetett munkának könnyen százszázalékos eredményét látni. Ha pedig nehézség van, akkor is j ő j e t e k i d e! Ezt a központot az Úristen konyv: A babaapolas abc-je - Minden csodálatosan tágítja lelkileg is, fizikailag is, hogy először csak 38 vezető fért a szívébe, mosthárom év múlva ki tudja mennyi?

Isten szeretete az, ami a központ szívét kitágítja, ezért tud adni és ezért tudnak belőle meríteni olyan sokan. Itt a kapu minden jóakaratú ember számára egyformán nyitva van és mindenki ügyét egyforma szeretettel és buzgósággal intézik. Csak a hivatalos hangot ne keresse ebben a könyvben senki, mert testvér a testvérhez hivatalos hangon szólni nem tud. Ha valaki kívül álló veszi kezébe, ne vegye zokon annak családias hangját, hanem olvassa úgy, mint két jó barátnak egymáshoz írt levelét.

Jóval mielőtt a falu divatba jött, a Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége megérezte az idők sürgető kívánságát, és segítő kezét a falu fiatal leányai felé nyújtotta. Teljesen új kezdeményezésként nyarán tanfolyamot hirdetett a falusi leányegyesületek vezetői számára. Nyári pihenőjüket feláldozva néhány lelkes tanító néni gyűlt össze, akikben felébredt a felelősség-tudat. A Nőszövetség következő nyáron újra megrendezte tanfolyamát Pécelen, ahova az Isten a falumunkának élő gyakorlati előadót és több komoly érdeklődött vezérelt.

Ott történt, hogy a Fejér-megyét képviselő két vezetőnek is kinyílt a szeme. Bajok vannak a falujukban, a környékükön, a megyéjükben, ezt látták eddig is, de nem ilyen világosan. És még kevésbé látták a segítség módjait. De most, hogy hallották, milyen szívósan és mennyi odaadással dolgoznak ugyanezen célért megszállt területen, elnyomás, üldözés nehézségek közepette, elszégyellték magukat és kétszeresen akartak dolgozni.

Az alkalom kínálkozott: Stettner Andrea, aki 8 évet dolgozott ebben a munkában, kérésükre irányítóul, segítőül melléjük szegődött. El kellett indulni: minden jel azt mutatta, hogy Isten is úgy akarja. Ha pedig nem akarja, majd megmutatja. Az Isten akarta. Minden odakészített, minden akadályt elhárított, minden imát kétszer meghallgatott. Egy névtelen jótevő egy évi munkához szükséges összeget rendelkezésre bocsátott. Megindultak a tervezgetések és mire a munka képe némileg kialakult, elmentünk az Actio Cathoticába, minthogy minden katolikus munkának, ha az tényleg katolikus, onnét kell kiindulnia.

Itt a székesfehérvári egyházmegyét jelölték ki munkaterületül. Ebben is mennyi gondviselés volt! Shvoy Lajos püspökatyához kerültünk, aki meleg atyai szeretetébe fogadta a munkát és már akkor, mikor a legtöbben csak játéknak, hiúság ambíciónak, úri passziónak tartották, megérezte, hogy az Istennek tervei vannak vele. Maga írta meg a leveleket, maga nyugtatta meg az aggódó plébános atyákat, hogy nem lesz semmi baj; csak engedjék be falujukba a szervezőket! A munka ekkor már tető alá került.

Volt egy fél irodája, egy íróasztala, egy iratszekrénye, egy ülőkéje, egy írógépasztala és egy írógépe és az iroda mellett egy lakószobája. Innen indultunk el. Szokatlan volt, bosszankodtak egyesek, megbotránkoztak, mások, hogy mit keres két fiatal leány télvíz idején sárban-hóban a falvakon; voltalt, akik a munkatöbbletet megsejtve megijedtek és voltak, akik áldozatos szeretettel, megértéssel fogadtak. De egy mindig biztos volt: a leányok, mikor elmondtuk nekik, milyen nagy hivatás vár rájuk, mennyire elő kell rá készülniük, milyen könnyű lesz ez a Lánykörön keresztül, mindig szívvel-lélekkel benne voltak.

S az Isten Lelke ott fú, ahol akar: a kezdetben aggodalmaskodók is lassan nekilendültek és lelkesen dolgoznak már a szebb jö-vőért. Az os évben beutaztuk a székesfehérvári egyházmegye csaknem valamennyi plébániáját, kerestünk vezetőt, elindítottuk gondolatot és ragályterjesztőnek mindenütt otthagytuk a "Tarisznyát".

Mire hazaértünk, sorba kaptuk a híreket: itt is, ott is tényleg megalakult a Lánykör, dolgoznak, foglakoznak a leányokkal. Ezen felbuzdulva Az Isten ezt is akarta. Verőfényes reggel hozták a vonatok, autóbuszok, szekerek az egyházmegye minden tájáról a leányt, csoportjuk vezetőjével, sokszor a falu plébánosával és sok érdeklődővel. Püspök Atyánk maga celebrálta az ünnepi szentmisét, könnyekig megható volt a leány együttes éneke, imája; gyönyörű, felemelő volt leány közös, testvéri egyesülése a szentségi Úr Jézusban.

A város szeretetreggelije, a felvonulás a városon keresztül, az egyszerű, naiv, de lélekből fakadt szabadtéri bemutató mind egy-egy felejthetetlen kedves kép erről a napról. Ezer kedves emlékkel telve mentek haza a leányok és heteken át mesélték otthon mindazt, ami velük történt. Július ig pedig az egyházmegye Lánykör-vezetői gyűltek össze Székesfehérvárott 1 heti komoly munkára. A tanfolyam előtt 3 napos zárt lelkigyakorlatot tartottunk, hogy a komoly munkához Istenben megerősödött tétekkel foghassunk.

Öröm volt látni azt a sok komoly lelkes tanító nénit és vezetőt akik együtt hallgattak, együtt imádkozlak és énekelték, azután minden tudásukat összeadva dolgoztak, iskolás gyermekként, padba ülve, énekelve, táncolva, játékokat tanulva, ahogy a napirend megkívánta.

Püspök Atyánk két előadásával, többszöri látogatásával megmutatta, hogy komolynak tartja munkánkat, sokat vár tőlünk és mi valamennyien nagyon igyekeztünk, hogy ennek a várakozásnak némi kép meg tudjunk felelni. Augusztusban a Nőszövetség megtartotta szokásos Vác-egyházmegyei tanfolyamát, amelynek szellemi irányítását ránk bízta. Ennek a tanfolyamnak egy kedves, komoly, egy előadást sem mulasztó hallgatója volt a győri egyházmegye A.

C, igazgatója, ft. Németh János püspöki tanácsos, aki otthon is meg akarta indítani a munkát és ezért jött el a tanfolyamra, magával hozva a leendő szervezőt. Minden hallhatót meghallgattak, minden érdekeset megjegyeztek és ősztől kezdve a győri egyházmegyében is megindult a szervezés.

Az ősszel megindult munkaév már nagyobb készültségben találta a központot. A két állandó munkáshoz még egy harmadik is szegődött áldozatosan, szeretetből s akkor még nem álmodott róla, hogy egyszer a váci egyházmegye szervezésének súlyos gondja lesz rajta. Azon kívül hol egyik, hol másik kedves ismerős jött fel délutánonként, hogy segítsen a munkában. A székesfehérvári egyházmegyében az esperes kerületenként választott kerületi vezetők osztották meg velünk gondjainkat.

A tanítógyűlések idejére tett kerületi gyűléseken ők adták tovább a vezetőknek a központ kéréseit, irányítását és a helyi nehézségeket családi körben igyekeztek megoldani. Bizony nehezen alakult ki a hang, nehezen értük el, hogy mindazt a sok szépet és jót, amit benne adtunk, a leányok is szépnek és jónak tartsák. Az év folyamán a kiküldött példányszám kb.

Még örvendetesebb, hogy a lapra, annak évi egy pengős előfizetési díja mellett sem volt ráfizetés, ami életképességének legjobb bizonyítéka. A szerkesztés gondjaitól hamarosan teljesen mentesítette a központot Wickenburg Mária grófnő, aki egész lélekkel fogott ehhez a sokszor előre nem látható problémákat felvető munkához és áldozatos szeretettel folytatja azt ma is.

Szerény körülmények között kezdődött meg ez a munka, de a jó Isten áldása volt rajta, mert láthattuk az Ő atyai gondoskodását és sok jóakarónk nem remélt áldozatkészségét munkánkkal szemben. Később megnyílt Népfőiskolánknak egészen ig ez a kis Otthon konyv: A babaapolas abc-je - Minden a amit tudni kell a babaapolasrol szuletestol haromeves korig gonddal, nehézséggel küzdő, sok áldozatot magában foglaló "gyermekszobája".