Konyv: A babjatek Magyarorszagon


Konyv: A babjatek Magyarorszagon

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 422666126
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,68

MAGYARÁZAT:Konyv: A babjatek Magyarorszagon

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri "konyv: A babjatek Magyarorszagon." A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához.

Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A bábjáték. Kazanlár Emil. Körber Ágnes. Ország Lili. Fuggerth Ferenc. Értesítőt kérek a kiadóról. Értesítőt kérek a sorozatról. A beállítást mentettük, naponta értesítjük a beérkező friss kiadványokról.

Előszó Részlet a könyvből: A bábszínházi előadás a gyermekkor ünnepnapjait jelzi. A bábu olyan szerves tartozéka életünk első éveinek, mint például a mese, később pedig épp úgy raktározódik el A bábu olyan szerves tartozéka életünk első éveinek, mint például a mese, később pedig épp úgy raktározódik el emlékezetünk mélyén, mint a gyermekkor sok más élménye.

A közfelfogás azt tartja, hogy a bábu a legkisebbek szórakoztatását szolgálja. Valóban csak ennyi lenne a szerepe? Az ókor és a középkor bábjátékai elsősorban a felnőtteknek szóltak. Később a főúri szórakoztatás eszközének tekintette az az Esterházy is, aki kastélyában bábszínházat létesített, és Konyv: A babjatek Magyarorszagon Haydnt marionettoperák zenéjének megkomponálásával bízta meg.

Goethe sem volt közömbös ez iránt a műfaj iránt; Faustjának megírására ösztönzően hatott egy strasbourgi kocsmában látott bábelőadás is. Alfred Jarry, a modern francia irodalom egyik őse első művét, az Ubu királyt még diákként padlásszobájában, bábelőadáson mutatta be. Szergej Obrazcov, a világszerte ismert moszkvai bábszínház vezetője a második világháború alatt fronton harcoló katonákat szórakoztatott művészetével.

Prágában a náci megszállás idején valóságos antifasiszta bábmozgalom alakult ki, Karel Capek-darabokat is adtak elő. Napjainkban az Egyesült Államokban a "Bread and Puppet" Kenyér és bábu néven működő társulat a vietnami háború ellen tiltakozó darabokat mutat be. Kazanlár Emil Kazanlár Emil műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Corvina Könyvkiadó. A könyv fekete-fehér és színes illusztrációkat tartalmaz.

Amatőr művészetek az ezredfordulón. Kínszenvedés őket kézbe venni és olvasni, még akkor is, ha a szöveg ma is megállja a helyét, s a maga korában esetleg revelativ erejű volt. Most pedig öröm belelapozni ebbe a könyve. Elegáns elefántcsont színű mélynyomó papíron, hibátlan tipográfiával, színes reprodukciók mellékletével, a Gyomai Kner Nyomda világszínvonalú igényességével előállított kiadványt vehet a kezébe az olvasó. Több mint harminc írás szerepel a kötetben. A szerzők az amatőr művészetek jeles szakemberei, és nem profi toll-forgatók.

A kiadvány minősége ezért nem egyenletes, ugyanakkor az átlagos színvonal jó, megbízható — ami a szerkesztők szokásosnál minden bizonnyal komolyabb munkáját bizonyítják. Jelzi ezt az is, hogy a kötetet hárman jegyzik: Bíró Ágnes főszerkesztő, Tóth Zsuzsanna szerkesztő és Kiss László társszerkesztő. Egy-egy szakággal több írás is foglalkozik. A szerkesztők kigyomlálták az átfedések nagy részét, azonban meglehetős műfaji szabadságot hagytak az egyes szerzőknek. Így egyesek kiemelkedő színvonalú esztétikai tanulmányt készítettek, mások a publicisztikai, ismét mások a hivatali beszámoló megközelítésmódot választották.

Szintén nem tudták elérni, hogy a szerzők az alcímben is megfogalmazott az ezredforduló, azaz a jelen idő történéseire koncentráljanak, és elfogadtak a régmúlttól kezdődő, esetleg a jelenkorig el sem érő elemzéseket is. A kötetet a főszerkesztő Kovácsné Bíró Ágnes előszava indítja. A vállalkozás rangját jelenti a két jeles szakember Hoppál Mihály : A művészet szeretetéről című ajánlásailletve Vitányi Iván: Amatőrművészet konyv: A babjatek Magyarorszagon mai Magyarországon mini-esszéje, Bevezetés alcímmel, amely a legfontosabb problémákat exponálja.

A téma vizsgálatának elméleti megalapozása Kiss László írása, az A matőr — amatőrségamelyben a szerző a fogalmi problémák tisztázása után összefoglalja az amatőr tevékenységet befolyásoló motivációkat, annak funkcióját az egyén és a társadalom életében, végül kitér az amatőrség és életkor összefüggéseire. Az érdekes írást a további elmélyülést segítő irodalom be-mutatása egészíti ki. A következőkben a kötet szerkezetének megfelelően bemutatjuk az egyes tanulmányokat.

Héra Éva: Az amatőr népművészeti mozgalmak helyzetének áttekintése A tanulmány főbb gondolatai a következők. Népművészet, mint az amatőr művészeti mozgalom megjelenési formája kontra revival folklór-mozgalmak. Az es évek népművészeti irányzatai, szervezeti kérdései. Történeti konyv: A babjatek Magyarorszagon a harmincas évektől. A néptánc, a népzene, a kézművesség, a tárgyalkotó nép-művészet problémáinak bemutatása. A tanulmányt a Néptáncfesztiválok Magyarországon című melléklet egészíti ki.

A tanulmány olyan tevékenységi formákat vizsgál, amelyek bár a népművészet keretébe tartoznak, azonban majd mindegyikük előbb mesterség, s csak utána művészi tevékenység. A szerzők mindenek előtt bemutatják a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján épült közös műhelyekben, illetve az ezekhez kapcsolódó alkotótáborokban folyó tevékenységet. A fafaragók előbb használati tárgyakat készítettek, azután részt vettek a természetes anyagokból készült játszóterek létrehozásában, majd később terjedt el a szobor faragás.

Az alkotók országszerte magas színvonalú emlékműveket készítettek a népművészet eszközeivel. A díszítőművészet az ötvenes években többnyire a hímzésre korlátozódott. A hetvenes években elterjed a szövés, kosárfonás, bőrművesség, fazekasság is. A rendszerváltás nyomán megnehezedtek a finanszírozás feltételei, és csökkent az intézményi háttér, azonban a mozgalom él. A ben rendezett kiállításra tízezer tárgyat küldtek be az alkotók. A tanulmány kimerítő részletességgel mutatja be a népi játék és kismesterségek oktatója képzés szervezetét és tematikáját.

Áttekinti a civil szerveződéseket, a közművelődési kapcsolatokat. Végezetül összefoglalja, hogy milyen követelményeknek kell megfeleljen a tárgyi népművészet a XXI. A tanulmányt Megyei tükör és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége tevékenységének bemutatása egészíti ki. Novák Ferenc: A néptáncmozgalom művészeti irányzatai. A tanulmány a magyar néptáncmozgalom két nagy művészeti irányzatát elemzi.

A másik irányzat merít a tiszta forrásból. A koreográfus az eredeti anyagot lehetőségnek tekinti, és azzal szabadon bánik, alkotásai szimfonikus néptánc-koreográfiák, dramatikus táncok, táncjátékok. A létrejött alkotás egyes esetekben erősen kötődik a paraszti kultúra szokásrendjéhez, ám teheti ezt úgy is, hogy a mondanivaló eltávolodik a néphagyománytól. Bár a szerző konyv: A babjatek Magyarorszagon második irányzat jeles alkotója, megállapítja, hogy mindkét alkotó módszerrel nagyszerű új művek születtek, a kétfajta alkotói módszer együtt alkotja az Európa szerte nagyra becsült ún.

Neuwirth Annamária: A gyermek-néptáncoktatás és pedagógusképzés helyzete Magyarországon. Az írás összfoglalja a népi játék néptánc szerepét a gyerekek nevelésében. Bemutatja a népijáték- és néptáncoktatás helyzetét.

Felsorolja az intézményeket, ahol a táncoktatók képzése folyik. A tanulmányt Megyei tükör egészíti ki. Kobzos Kiss Tamás: Népzene-tanítási törekvések Magyarországon. Bevezetésként rövid történeti összefoglaló a huszadik század harmincas éveitől. Felemelkedés és megsemmisülés az ötvenes években. A hetvenes évek: tánc-házmozgalom igényelte a hangszeres zenészeket, ezt elégítették ki a Népművelési Intézet és a művelődési házak tan-folyamai.

A kilencvenes években több helyen tanszakok nyíltak középfokú intézményekben, majd megalakult a Népzenei tanszak Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. A tanulmány bemutatja a határokon túli népzenei oktatást, végül vázolja a terveket, elsősorban a további főiskolai tanszakok megindítására.

Berán István: Falusi hagyomány a városba és vissza. Az írás a városi táncház kialakulása folyamatának bemutatásával indul. A rendszerváltás jelentős változást hozott a táncházak életében. Egyrészt, mint forma beépült a hivatásos együttesek életébe, a néptáncmozgalom napi gyakorlatává vált, művészetté emelkedett. Másrészt szórakoztató funkciójának jelentősége csökkent, részben a szórakozási lehetőségek kibővülése, másrészt a művelődési házak anyagi lehetőségeinek csökkenése miatt.

Ugyanakkor a táncház polgárjogot konyv: A babjatek Magyarorszagon, elterjedt az oktatásban. A finanszírozási problémák áttekintése után a cikk a Táncház Egyesület működésének, rendezvényeinek, kiadványainak be-mutatásával zárul. Baross Gábor: Nem "konyv: A babjatek Magyarorszagon" kórusművészet. A rövid történeti áttekintésből kiderül, hogy a dalos-mozgalom Magyarországon évszázados múltra tekint vissza, ban alakult szakmai szervezete az Országos Daláregyesület.

Az ötvenes években a dalos szövetségeket is feloszlatták. A rendszerváltozás pillanatában meg-alakult a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége. A továbbiakban a tanulmány vizsgálja a kórusmozgalom jelentőségét művészi, pedagógiai, általános kulturális és szociális nézőpontból.

Bemutatja a nemzeti identitástudat kialakításában játszott meghatározóan fontos szerepét. Ezután kitér konyv: A babjatek Magyarorszagon állam szerepvállalásának kérdésére, majd áttekinti a magyar kórusmozgalom nemzetközi kapcsolatrendszerét.

Bodnár Gábor: A hangszeres komolyzenei együttesek "konyv: A babjatek Magyarorszagon" az ezredfordulón. A bevezetésben, megadva a cikk alaphangját, a szerző megállapítja, hogy az amatőr hangszeres együttesek az átlagnál jobban megsínylették a kilencvenes évek megpróbáltatásait. Ennek egyik oka, hogy nem hozták létre szakmai-érdekvédelmi szervezetüket és a különböző ágazatok szimfonikus- vonós- és kamarazenekarok, fúvós- vonós- ütőegyüttesek még laza kapcsolatot sem tartanak egymással.

A továbbiakban a szerző bemutatja a régi és új szerveződési rétegeket, struktúrákat országos, megyei és regionális szinten, illetve összefoglalja az együttesek problémáit. Az írást a Megyei tükör egészíti ki. Ennél a fejezetnél nagyobb szerkesztői szigor is elképzelhető lett volna. A három írásból egy nagyobb jelentőségű tanulmányt lehetett volna összeállítani. Mészáros Emőke: Amatőr bábjáték Magyarországon a harmadik évezred küszöbén. Történeti áttekintés ig: A hatvanas évekre erőteljes, egységes bábmozgalom alakult ki.

A nyolcvanas évek a lendület lelassult. A helyzetet a rendszerváltás évei súlyosbították. Ugyan-akkor változások: új érdekvédelmi szakmai szervezetek, új rendezvények megalakulása. Nem szabad vészharangot kongatni: túljutott a mozgalom a legnehezebbeken, megint felfelé ívelő szakasz.

Ugyanakkor nehézségek is akadnak. Bábjátékos Egyesület tevékenységének bemutatása. Lengyel Pál: Átmeneti állapot? Az amatőr bábozás hosszú menetelése. Ez az írás ugyancsak a mozgalom történeti át-tekintését konyv: A babjatek Magyarorszagon, azonban kevésbé optimista, és a problémák ismertetésére koncentrál. Tömöry Márta: A bábos szakterület helyzete. A tanulmány indításként a bábozás szakmai-szervezeti kereteit tekinti át a második világháború után rövid életű Bábjátékosok Szövetségétől kezdve a Népművelési Intézet jogelődjei-jogutódjai tevékenységén keresztül az ben megalakult Bábjátékos Egyesületig.

A bábos létezés színtereit öt csoportba sorolja:. Az egyes kategóriák tevékenységének bemutatásán túl a szerző megkísérli a csoportok és tagok számának becslését is. Az elmúlt években kialakult az oktatás, képzés egységes kerete. Bábszínész osztály indult a színművészeti főiskolán, a hivatásos színházakban stúdiós képzés folyik. A pedagógus jelöltek a tanárképző intézményekben tanulhatják a szakmát.

Ugyanakkor szükség van önszerveződő képzési formákra is, ezek anyagi alapjainak biztosítása nem megoldott. A gyermekek a művészeti iskolákban tanulhatnak bábozni. A tanulmány felsorolja a legfontosabb fesztiválokat, bemutatkozási lehetőségeket. A szakmai információk áramlását különféle hírlevelek, bulletinek segítik, azonban elodázhatatlan egy teljes szakmára kiterjedő, amatőrök és hivatásosok részére készülő szaklap megindítása.

A tanulmányt a Megyei tükör zárja. A fejezet nyolc írása és nyolcvan oldala a kötet legnagyobb blokkja. Tulajdonképpen a témák megduplázásáról beszélhetünk, hisz tanulmány foglalkozik mind a drámapedagógiával, mind a gyermekszínjátszással, mind a diákszínjátszással.