Konyv: A megfelelo ido


Konyv: A megfelelo ido

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 864451430
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,16

MAGYARÁZAT:Konyv: A megfelelo ido

Bevezetés II. A hármas Istenséghez fuzodo viszony III. Sajátosságok és konyv: A megfelelo ido IV. A teremtményekhez fuzodo viszony V. A Mindenségrendi Elme VI. Madzseszton — a tükrözomuködés vezetoje VIII. A Tükrözo Szellemek IX. A Független Hírvivok X.

A Független Hírvivok szolgálata XI. A Végtelen Szellem felsobb személyiségei. Tétel: A hét Legfelsobb Szellem-csoport muködik a hét felsobb-világegyetem mellérendelt igazgatóiként. Jóllehet mindegyikük a Végtelen Szellem muködési családjába sorolható, mégis rendszerint az alábbi három csoportot alkalmazzuk a paradicsomi Háromság gyermekeinek elkülönítésére:. A további négy csoport a Végtelen Szellemnek vagy az o, alkotói besorolású társainak a teremto cselekedetei révén jön létre:.

Az Elmeszellem-segédek. Tétel: Tökéletes Szellemek háromságivá tett Végrehajtói a Végtelen Szellem hét paradicsomi világán állomásoznak. Ezen igazgatási szférák a Legfobb Végrehajtók konyv: A megfelelo ido alatt állnak, akik olyan héttagú csoportot alkotnak, melynek tagjait az Atya, a Fiú és a Szellem tette háromságivá a Hét Tökéletes Szellem azon eloírásainak megfeleloen, melyek az o egyetemes képviseloikként muködni képes lényekre vonatkoznak.

Tétel: A Tökéletes Szellemek térero-összpontosító állomásokat tartanak fenn a Konyv: A megfelelo ido peremén, és ezek az állomások mindig a felügyeletük alatt álló felsobb-világegyetemmel szemközt helyezkednek el. Minden egyes Tökéletes Szellem egy-egy hatalmas térero-összpontosító központot tart fenn, mely a Paradicsom pereme körül lassan körbehalad, a közvetlen felügyeletük alatt álló felsobb-világegyetemmel mindig szemközt elhelyezkedve és "konyv: A megfelelo ido" felsobb-világegyetem különleges erotér-szabályozásának és szelvényes energia-elosztásának megfelelo paradicsomi gócponti helyzetet tartva.

Bármelyik felsobb-világegyetem sugárirányú határvonalai ténylegesen az azt felügyelo Tökéletes Szellem paradicsomi központjába tartanak. Az Atya, a Fiú konyv: A megfelelo ido a Szellem. Tétel: Amikor a Tökéletes Szellemek elhagyják a hatalmukat jelento egyéni fejedelemszéküket és összegyulnek az Együttes Cselekvo körül, akkor ok együttesen képviselik a Háromságot.

O a Titkos Nevelok és a Megszemélyesült Igazítók tanácsadója. Bizonyos sajátos módon e Szellem a paradicsomi Atya közvetlen megjelenítése. O az Egyetemes Atya hatalmának, szeretetének és bölcsességének különleges és hatékony megnyilatkozása. O a Titkos Nevelok vezetojének közvetlen társa és fenséges tanácsadója, a Megszemélyesült Igazítók Testületét vezeto lény a Diviningtonon. E Szellem megfeleloen mutatja az Örökkévaló Fiúnak, a teremtésösszesség elso szülöttének páratlan természetét és elbuvölo jellemét.

O mindig szoros kapcsolatban van az Istenfiak összes rendjével, legyenek ok bárhol a székhely-világegyetemben egyedekként vagy örömteli nagytalálkozók résztvevoiként. E Szellemszemélyiség különösen hasonlít a Végtelen Szellemre, és o irányítja a Végtelen Szellem sok felsobb személyiségének tevékenységét és munkáját.

O elnököl a tanácskozásaikon és szoros kapcsolatban áll minden, kizárólag a Harmadik Forrásból és Középpontból származó személyiséggel. Tétel: A Negyedik Tökéletes Szellem az Atyát és a Fiút képviseli, tanácsokkal látja el az o gyermekeiket és segíti a Végtelen Szellemet elért felemelkedoket. Az Atya és a Fiú közös természetének részeseként e Tökéletes Szellem a dönto befolyásoló tényezo az Atya-Fiú irányítási elvek és eljárások tekintetében a Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban.

E Szellem a foigazgatója és tanácsadója ama felemelkedo lényeknek, akik elérték a Végtelen Szellemet és így pályázhatnak arra, hogy megláthassák a Fiút és az Atyát. O segíti az Atyától és a Fiútól származó személyiségek hatalmas csoportját. Tétel: Az Ötödik Tökéletes Szellem az Atyát és a Szellemet képviseli, és o a tanácsadója minden olyan lénynek, amely ezektol az Istenségektol származik, valamint az erotér-irányítóknak és a fizikai szabályozóknak.

Ezen isteni személyiség, aki egyedül vegyíti az Egyetemes Atya és a Végtelen Szellem jellemét, o konyv: A megfelelo ido tanácsadója a lények ama hatalmas csoportjának, melyet erotér-irányítókként, erotér-központokként és fizikai szabályozókként ismerünk. E Szellem mindazon személyiségeket is segíti, akik az Atyától és az Együttes Cselekvotol származnak.

Ezen isteni lény láthatólag az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem együttes jellemét mutatja. Bármikor, amikor a Fiú és a Szellem által közösen teremtett teremtmények összegyulnek a központi világegyetemben, e Tökéletes Szellem az, aki tanácsokkal látja el oket; és a Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban mindig, amikor arra van szükség, hogy az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem együttesen szóljon, akkor a Hatodik Tökéletes Szellem az, aki válaszol. Tétel: A Hetedik Tökéletes Szellem az Atyát, a Fiút és a Szellemet képviseli, és o a tanácsadója minden háromsági eredetu lénynek, valamint a Havona felemelkedo zarándokainak is.

A hetedik felsobb-világegyetem felett elnöklo Szellem egyaránt egyedien mutatja az Egyetemes Atya, az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem képét. A Hetedik Szellem, az összes háromsági eredetu lényt segíto tanácsadó egyúttal a Havona összes felemelkedo zarándokának is tanácsadója és igazgatója, azon alacsonyrendu lényeké, akik az Atya, a Fiú és a Szellem együttes segédkezésén keresztül eljutottak az üdvösség kertjeibe.

Tétel: A Hét Tökéletes Szellem nemcsak képviseli a Végtelen Szellemet, hanem ok a hármas Istenség megszemélyesült fizikai hatalma, mindenségrendi elméje és szellemi jelenléte. Ok képviselik a Harmadik Forrást és Középpontot az energia- elme- és szellemviszonyokban.

Miközben ok az Együttes Cselekvo egyetemes igazgatásában egyezteto feladatokat látnak el, ne felejtsétek el, hogy ok a paradicsomi Istenségek alkotó cselekedeteibol származnak. Szó szerint igaz, hogy e Hét Szellem a hármas Istenség megszemélyesült fizikai hatalma, mindenségrendi elméje és szellemi jelenléte, »Isten Hét Szelleme elküldetett az egész világegyetembe«. Tétel: A Tökéletes Szellemek egyike sem képviseli a Háromságot, de amikor egyesülnek, akkor az egyenrangú konyv: A megfelelo ido a muködési szinttel, mely a Háromsághoz társítható.

Ebben az értelemben a »Hétszeres Szellem« muködésileg társítható a paradicsomi Konyv: A megfelelo ido. Ugyancsak ebben az értelemben mondható, hogy a Hetedik Tökéletes Szellem néha a háromsági álláspontok megerosítése érdekében szólal fel vagy, és inkább ez a helyzet, a Hétszeres-Szellem-egyesülés álláspontjának szóvivojeként lép fel a Háromszoros-Istenség-egyesülés álláspontját, a paradicsomi Háromság álláspontját illetoen.

Tétel: A Tökéletes Szellemek leírhatatlan lények — azonban határozottan személyesek. Bár rokonságban állnak egymással, a természetük alapvetoen különbözo. Van nevük, de inkább úgy döntöttünk, hogy szám szerint ismertetjük oket. A Végtelen Szellem elsodleges megszemélyesüléseiként ok rokonságban állnak egymással, a hármas Istenség hét lehetséges társulásának elsodleges konyv: A megfelelo ido viszont alapvetoen különbözo a természetük, és e természetbeni különbség határozza meg a felsobb-világegyetemi viselkedésükben megmutatkozó eltéréseket.

Tétel: A Hetedik Tökéletes Szellem a Háromságot illetoen nem muködik, ez az oka annak, hogy miért képes személyesen muködni a Legfelsobb Lény érdekében. A Hetedik Tökéletes Szellem a paradicsomi Háromságot illetoen személyesen nem muködik, és ez az oka annak, hogy miért képes személyesen muködni a Legfelsobb Lény érdekében. Míg mindegyikük külön-külön is rendelkezik e képességgel, csak együttesen mutatnak mindenhatósági, mindentudási és mindenütt-jelenvalósági sajátosságokat.

Tétel: A Tökéletes "Konyv: A megfelelo ido" teremtik az erotér-irányítókat és azok társait. A Tökéletes Szellemek segítik a Teremto Fiakat a világegyetemszervezésben. És ugyanezen Tökéletes Szellemek igen nagy mértékben segítik a Teremto Fiakat a helyi világegyetemek kialakítására és megszervezésére irányuló munkájukban. A jelen világegyetemi korszakban, amikor is a Legfelsobb személye nem elérheto, a Hetedik Tökéletes Szellem muködik a felemelkedo teremtmények Istenének helyén a személyes kapcsolatok területén.

O az egyetlen felsobb szellemlény, akit minden felemelkedo bizonyosan megismer és valamennyire megért, amikor eléri a megdicsoülés központjait. Tétel: Az orvontoni Tökéletes Szellem hét tevékenységi körben fejti ki hatását. A helyi világegyetemi Alkotó Szellem által a világoknak adományozott elmeszellem-segédek élet-megelevenedései. A szervezett anyagnak az egyenes irányú gravitációra érzékeny egységei által mutatott energia-lüktetések. A kilépo energia viselkedése, amikor az teljesen kikerül a Korlátlan Abszolút hatása alól, s így képessé válik arra, hogy válaszoljon az egyenes irányú gravitáció közvetlen hatására és a Világegyetemi Erotér-irányítók és azok társainak beavatkozására.

A helyi világegyetemi Alkotó Szellemnek, akit az Urantián úgy ismernek, mint a Szent Szellem, a segédkezo szellemadománya. Az alászálló Fiak szellemének, akit az Urantián úgy ismernek, mint a Vigasztaló vagy az Igazság Szelleme, ezt követo adományozása. A helyi világegyetemek és a felsobb-világegyetem tükrözomuködési rendje.

E rendkívüli jelenség számos jellemzoje aligha magyarázható meg vagy indokolható okszeruen anélkül, hogy feltételeznénk a Tökéletes Szellemek közös tevékenységét az Együttes Cselekvovel és a Legfelsobb Lénnyel. Tétel: A Tökéletes Szellem fizikai bélyege az ember eredetének része, és ez a jegy sohasem törlodik teljesen a felemelkedo halandóból. Még az ezt követo, mélyreható paradicsomi kimuvelés sem elégséges ahhoz, hogy a felsobb-világegyetemi származás nyomait eltüntesse. A felemelkedo halandó a teljes örökkévalóságban is mutatni fog a származási felsobb-világegyetemét elnöklo Szellemre jellemzo vonásokat.

Még a Végleges Testületben is, amikor igény merül fel arra, hogy az evolúciós teremtésösszességhez fuzodo, teljes háromsági viszonyt elérjék vagy bemutassák, hét véglegességet elért lény akkor is mindig úgy alkot csoportot, hogy minden felsobb-világegyetemet egy-egy ilyen lény konyv: A megfelelo ido. Tétel: Az emberi természetnek három, attól elidegeníthetetlen vonása van: erkölcsi érzék, tudományos kíváncsiság és szellemi látásmód.

Az erkölcs, az erény az emberi személyiségben eredendoen benne rejlik. Az erkölcsi érzék, a kötelesség felismerése az emberelme-képesség egyik alkotóeleme és társa az emberi természettol elidegeníthetetlen egyéb vonásoknak: a tudományos kíváncsiságnak és a szellemi látásmódnak. Tétel: E három felruházottság valóságának felismerése mindenségrendi ön-kinyilatkoztatás révén lehetséges.

Az anyag-energia az érzékek mennyiségtani ok-okozati összefüggése révén ismerheto fel; az elme-értelem a belso meglátás útján ismeri meg erkölcsi kötelességét; a szellem-hit istenimádat a szellemi létezés valóságának konyv: A megfelelo ido. Tétel: Az oktatás célja, hogy az emberi elme e veleszületett képességeit fejlessze és élesítse; a civilizáció célja azok kifejezése; az élettapasztalás célja azok megélése; a vallás célja azok nemesebbé tétele; és a személyiség célja azok egyesítése.

Tétel: A Tökéletes Szellemek alkotják a mindenségrendi elme forrását, amely abszolútat el nem éro, és amely kapcsolódik a Legfelsobb Lény elméjéhez. E mindenségrendi elme a Harmadik Forrás és Középpont elméjének az abszolútat el nem éro megnyilatkozása, és bizonyos értelemben muködésileg kapcsolódik a kifejlodo Legfelsobb Lény elméjéhez. A saját akarattal rendelkezo teremtmények ezen egyetemes mindenségrendi képessége az, amely megmenti oket attól, hogy védtelen áldozataivá váljanak a tudományban, a bölcseletben és a vallásban foglalt elofeltevéseknek.

A mindenségrendi elme ezen valóság-érzékenysége úgy viszonyul a valóság bizonyos szakaszaihoz, mint ahogy az energia-anyagi dolgok viszonyulnak a gravitációhoz. Helyesebb volna azt mondani, hogy ezen anyagfeletti valóságok úgy hatnak vissza a mindenségrend elméjére. E válaszok magától értetodok a világosan és elmélyülten gondolkodó elmék számára. E valóságszintek a következok:. Okozati viszony — a fizikai érzékek valóságterülete, az oktani azonosság tudományterülete, a tényszeru és a nem tényszeru elkülönítésének területe, a mindenségrendi válaszon alapuló gondolati következtetések területe.

Ez a mindenségrendi különbségtétel mennyiségtani formája. Kötelesség — az erkölcsök valóságterülete a bölcselet mezején, az okok küzdotere, a viszonylagos jó és rossz felismerése. Ez a mindenségrendi különbségtétel pártatlan formája. Istenimádat — a vallásos tapasztalás valóságának szellemi területe, az isteni közösség személyes megismerése, a szellemértékek felismerése, az örök továbbélés biztosítéka, a felemelkedés az Isten szolgálóinak besorolásából az Isten fiainak örömére és szabadságára.

Ez a mindenségrendi elme legfelsobb szintu látásmódja, a mindenségrendi különbségtétel áhítati és istenimádati formája. Tétel: Az állat különbségtételre utaló válasza a fizikai szintre korlátozódik. Az ember képes rálátást gyakorolni a felfedezést megelozoen is. A felsobbrendu állatok feltételezett rálátása a hajtóero szinten van és rendszerint csak az ilyen szintu kísérlet és hibázás megtapasztalását követoen jelenik meg.

Az ember képes tudományos, erkölcsi és szellemi rálátást gyakorolni mindenfajta felfedezést és kísérletezést megelozoen is. Tétel: Egy személyiség képes eloretekinteni mielott megtenne valamit; ezért képes tanulni mind az elorelátásból, mind pedig a cselekedésbol. Egy személyiség képes eloretekinteni mielott megtenne valamit és ezért képes tanulni mind az elorelátásból, mind pedig a cselekedésbol. Egy nem személyes állat rendszerint csak cselekvés útján tanul.

Tétel: Ha az ember nem válaszol a mindenségrendi elmének a halandói törekvések célját elkülöníto késztetéseire, akkor lesüllyed az állati létezés szintjére.

Légy ott Isztambulban. Pöttöm park 2. Belépés Regisztráció Profil. Termékek Információk Vásárlási feltételek Munkatársaink. Részletes keresés. A kosár üres. Könyvek kategóriái. TOP könyvek, filmek. Könyves ajánlatunk Önnek. Könyves Hírlevél. Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. Könyvek házhozszállítása. A választott könyv, cd, dvd. Kezdete: Az immár több mint ezer évet megélt Matthew de Clermont az amerikai függetlenségi háború csataterein találkozik Marcus MacNeillel, az ifjú massachusettsi sebésszel.

A szabadság fényes pillanatában egy rövid időre minden lehetségesnek tűnik, és Marcus örömmel kap a lehetőségen, amikor a sokat látott vámpír felajánlja neki a halhatatlanságot és a szigorú puritán erkölcsöktől való szabadulást. Ám átalakulása nehézségekkel teli, és a De Clermont família merev ősi hagyományai mély ellentétben állnak a Marcus által vallott szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjével.

Konyv: A megfelelo ido Párizsában Marcus halandó szerelme, Konyv: A megfelelo ido Taylor szintén az örökkévalóság ösvényére készül lépni. Bár az átalakulás modernizált változata egyszerűnek tűnik, a szerelmespárnak rá kell döbbennie, hogy a vámpírlétre vágyó halandónak egyáltalán nincs könnyebb dolga, mint annak idején, a A múlt eltemetettnek hitt árnyai könnyen visszatérhetnek - és az idők végezetéig kísérthetik mindkettejüket. A történelmi h. Hasonló könyvek, termékek Adatok.

EAN kódok Kiadás éve Cikkszám Nem engedélyezem. Részletek ». EAN kódok. Kiadás éve.