Konyv: A 45 masodperces prezentacio, amely megvaltoztatja az eletedet


Konyv: A 45 masodperces prezentacio, amely megvaltoztatja az eletedet

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 675893738
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,95

MAGYARÁZAT:Konyv: A 45 masodperces prezentacio, amely megvaltoztatja az eletedet

Pontosság ellenőrzött. A könyv nyomtatott papírkönyv az UNESCO meghatározása szerint: Olyan, szövegből és ábrából álló, fizikai papír információhordozójú, nem periodikus irodalmi vagy szakmai célú publikáció, amely 49 vagy több oldalból áll, terjedelmi szempontból a borítót nem számítva. Emellett könyvnek nevezik nagyobb lélegzetű művek egyes önmagukban is zárt részeit, különösen ha egy kötetben jelennek meg.

Ez különösen régebbi művek esetén használatos, amelyek eredetileg könyvtekercsre íródtak, és több könyvtekercs alkotta a teljes művet. Erre példák szent iratok, a Bibliaaz Aeneis és több történelemmel foglalkozó mű az ókorból és a középkorból. A könyv kultúrtermék, aminek feltétele az írástudás elterjedése és az írott nyelv fejlődése.

Kommunikációs eszközként való használata feltételez írástudást, írói kompetenciát, továbbá nyomdatechnika rendelkezésre állását. Az elektronikusan tárolt könyvszövegeket digitális könyveknek vagy e-könyveknek nevezik. Egy másik modern változat a hangoskönyv. Az ókortól a Megjelenési formája változatos, leginkább összefűzött vagy -kötött, többnyire papír alapú lapokból áll.

A papír tömeggyártása előtt pergament használtak. A lapokra felvitt jelek hordozzák az információt. A hagyományosan valamilyen nyelvenírásbanszövegként rögzített információt az olvasás művelete segítségével kapjuk vissza. Képi információt illusztrációt is tartalmazhat.

Használatának megkönnyítésére a lapok oldalait számozzák, a tartalom részei közötti eligazodást a tagolás és a tipográfia mellett külön tartalomjegyzéktárgymutató vagy névmutató is segítheti. A könyv közvetlen elődjének a legtöbbször pergamenre kézzel írt, összefüggő szöveget alkotó kéziratos könyvet tekinthetjük. A középkori Európa egyre fejlődő tudományos élete jelentős számú szöveg másolását tette szükségessé. Az ókortól a kora középkorig a leggyakoribb kéziratos könyv a kódex volt, amely küllemében a mai könyvre emlékeztetett, mivel az elhasználódástól védő borítója, gerince volt, és lapjait összefűzték.

A kéziratos könyv a mai könyvtől eltérő olvasótábor igényeit elégítette ki, és készítésének technikai lehetőségei miatt jelentősen eltért attól. A kéziratos könyvet elsősorban a papság, a királyi közigazgatása feudális főurak és az egyetemek polgárai használták. Elvileg minden kéziratos könyv egyedi darab volt, ezért a ma szokásos könyvazonosítási módszerek konyv: A 45 masodperces prezentacio voltak használhatók: a lapokat nem számozták, a szövegeket fejezetekre és bekezdésekre tagolták, és ezeket látták el számokkal.

A könyvnek nem volt címlapja, kolofonja, a másoló nevét nem rögzítették. Néhány jelentős művet a középkorban rendszeresen használtak és másoltak, ezek idézésmódja a kéziratos könyvekből maradt ránk például Bibliailletve a Corpus Iuris Civilis könyvei. A kéziratos könyvek egy része luxuskivitelben készült, gazdag illusztrációval, kiváló minőségű pergamenre festve. A könyv kalligráfiája, konyv: A 45 masodperces prezentacio képe művészi kivitelű volt.

Ilyen kivitelben főleg vallási művek, illetve törvénykönyvek, kódexek készültek. Az egyetemi polgárság számára jóval egyszerűbb kivitelű és a késő középkorban a A szegényebb diákok egyetemi éveik alatt maguk készítették el kéziratos könyvtárukat. A könyvek egyházon kívüli olvasása, az írni—olvasni tudás, az ezzel járó kulturáltság nem mindig érdemelt ki tiszteletet a köznép körében. A könyvnyomtatás feltalálását Európában a legtöbben Johannes Gutenberg nevéhez kötik, aki a mozgatható betűnyomás legvalószínűbb feltalálója.

Gutenberg az aranyműves társaival, illetve több más mester tőle függetlenül már az as években kísérletezett egy olyan mechanikus sokszorosítási eljárással, amivel szövegeket lehet reprodukálni. Azzal a technikával, amit könyvnyomtatásnak nevezhetünk, vélhetőleg ő tudott először az es évek végén kisebb füzetet, majd három amely megvaltoztatja az eletedet munkájával egy teljes Bibliát kinyomtatni. Koreában már évvel korábban már nyomtattak mozgatható fém írásjegyekkel, ami gyaníthatóan a kínai agyag írásjegyek továbbfejlesztése volt.

Ezt azonban ritkán használták. Gutenberg találmányának lényege az önállóan használható, a szedés során újrarendezhető betű nyomóformák karakterek használata egy olyan egyszerű sajtó segítségével, amivel egy teljes papír- vagy pergamenívet tele lehetett nyomtatni, amely megvaltoztatja az eletedet az íveket lapok szerint rendezve könyv alakba lehetett fűzni.

A könyvnyomtatás technikája elterjesztette a drága pergamen helyett az egyre jobb minőségű és egyre olcsóbban elérhető papír használatát. Ugyan a betűmetszés és betűöntés kezdetben fáradságos és drága művelet volt, a mechanikus sokszorosítás és kéziratoknál ritkán használt papír amely megvaltoztatja az eletedet nagyobb kínálata összességében olcsóbb és megbízhatóbb terméket eredményezett a kódexeknél és másolt kéziratoknál.

Már Gutenberg első, kezdetleges technikával, és nagy műgonddal készült 42 amely megvaltoztatja az eletedet Bibliája is fele akkora költséggel készült, mint egy kézírásos Biblia. A nyomtatás folyamatos fejlődése és gyors elterjedése tömegáruvá tette a könyvet. Ez segítette a reformáció és a felvilágosodás terjedését. Az első könyvek vagy ősnyomatok a középkori kéziratos könyvek és a mai könyvek közötti átmenetet képeztek. Az első nyomdászok a kéziratok írásképét, szerkesztési módját igyekeztek másolni, és gyakran kézzel illusztrálták, vagy festett iniciálékkal látták el műveiket.

A könyvek illusztrálására használt fametszet a rendszeres olvasásban még gyakorlatlan új vásárlói kör számára könnyítette a szöveg megértését. A Gutenberg-féle eljárás helyét fokozatosan átvették a különböző rotációs technikákahol a nyomóforma nem sík, hanem henger alakú, így nyomtatás folyamatosan történik.

A következő lényeges lépés az offset gépek elterjedése volt, amikor a nyomóhenger sík, és különböző bevonatok biztosítják, hogy a festék a szükséges helyeken megtapadjon, máshol ne. A digitális nyomtatás lehetővé teszi a szükség szerinti gyors kiadást, akár papír- akár kemény kötésben.

Néhány szolgáltató Interneten kínálja fotókönyvek előállítását, amelyekből megegyezés szerint kevés, akár egy példány is előállítható. Az e-könyv ben jelent meg, és az Internet is konkurrenciát jelent a könyvek számára. A középkorban a szöveg és a képek egy egységet alkottak. A ma létező legnagyobb könyv a tervek szerint végére készül el a Borsod megyei Arnóton : lapjai 3,5 × 4 méteresek lesznek, terjedelme pedig eléri majd a oldalt.

A kötet a Törékeny természet címet kapja majd, és a gömör-tornai karsztvidéket, illetve a határokon átnyúló természeti értékeket fogja bemutatni számos fotóval. Azonban megjegyezte, hogy a pontos szám attól függ, hogy mit tekintünk könyvnek. A legtöbbet nyomtatott könyv a Biblia. A Német Bibliatársulat szerint a teljes Bibliát januárjáig nyelvre fordították le, és további nyelven jelentek meg belőle részletek.

A Manesse-kódexet egy középkori daloskönyv egy os kiállításon 50 millió euróért kellett biztosítani. Magyarországon Mátyás király uralkodása alatt jelentek meg először nyomtatványok. Ezt a kort az ipar és kereskedelem fejlődése jellemezte, amivel amely megvaltoztatja az eletedet együtt növekedett az olvasni tudó polgárok száma is.

Több könyvre lett szükség, mint amennyit a könyvmásoló irodák képesek voltak előállítani, így ez a szükséglet kifejlesztette a sokszorosítás új módszerét, a nyomtatást. A kézi másolatokhoz drágán lehetett hozzájutni, kevés volt belőlük, ráadásul nem voltak ritkák az értelemzavaró másolási hibák és félreértéseket okozó rövidítések sem. A sokszorosítás technikai feltételei hosszas kísérletezés eredményeként valósultak meg, de végül lehetségessé vált az új, gyorsabb módszer, mellyel már olcsóbban, egyszerre sok amely megvaltoztatja az eletedet lehetett előállítani.

Mátyás ifjú korában jelent meg az első nagy nyomtatott könyv, a Gutenberg biblia, s 20 év sem telt el, már a király székhelyén, Budán is működött nyomda. A magyar nyomdászat meghonosítása tehát az ő nevéhez kapcsolódik, az első magyarországi nyomtatvány, a Chronica Hungarorumban jelent meg. A nyomdász a záró sorokban az ún. A könyv két fő formai része a könyvborító és a könyvtest.

Mivel a könyv használati tárgy, azért meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. Ennek meg kell felelnie az anyagnak, elég strapabírónak, megfelelő szakítószilárdságúnak, hajlékonynak, könnyűnek, esztétikusnak kell lennie. A könyvnek mozgathatónak, és stabilnak is kell lennie. A könyvgyártás számos folyamatból áll; a részeket rendszerint külön állítják elő, és később rakják össze. Tervezéskor megtervezik a kinézetet, a felépítést és az anyagokat. Ezt rendszerint könyvtervező, művész vagy tipográfus végzi.

Az írás, címsor, lap, papírfajták, könyvjelző szalag, kötés mellett a borítót is meg kell tervezni. Ez az egyik legfontosabb, mert ennek kell felkeltenie a potenciális vásárlók figyelmét, hogy megvegyék a könyvet. A tartalomjegyzék is a könyv használatát segíti.

Megmutatja a mű felépítését. Az ismeretközlő művekben mutatókat is találhatunk. Ezek betűrendben sorolják fel a könyvben szereplő fontos fogalmakat, személyneveket, földrajzi helyeket. A melléklet és a függelék olyan információkat tartalmaz, amiket a szerző fontosnak talált, de nem akart a műben elhelyezni. Mindez bekerülhet a könyvbe is, de önállóan is megjelenhet. Az előszó a könyv megjelenésének, keletkezésének körülményeiről ad tájékoztatást. A amely megvaltoztatja az eletedet a szerző írja, segítségképpen a téma megértéséhez.

Fontos tudni, hogy a főszöveget megelőző címnegyedben az első négy oldal soha nem szerepelhet oldalszám, de a könyv oldalainak számozásába beleszámítanak! A könyv kialakítása következtében lehetnek üres oldalak, amelyeken sem fejléc, sem lábléc, sem oldalszám nem szerepelhet! A mű szövegét az író tagolhatja részekre, fejezetekre, alfejezetekre. Előfordul, hogy ezek neveit a könyv minden lapjára ráírják. Ezt élőfejnek nevezzük. Az élőfej a lexikonokban fontos szerepet kap, hiszen segít az eligazodásban.

Szépirodalmi műben felesleges! A jobb megértést segítik a lábjegyzetek a lap alján levő magyarázat és a széljegyzetek a lap szélén elhelyezett magyarázat. A tartalmi rész után az utószó következhet, ami az alkotás végén található és a szerző művel kapcsolatos közléseit tartalmazhatja. Nemcsak a könyvtest papír, hanem a borítólapok is. Több különböző papírt használhatnak, köztük jobb minőségű, de drágább fajtákat. A könyvtesttől eltérő a burkolólapok és a borító anyaga, de maga a könyvtest is lehet különböző fajtájú papírokból összeállítva.

Például egy olyan könyvben, ahol az illusztrációk nem a szöveg között, hanem külön kiemelt helyen vannak összegyűjtve, lehet a képekhez használt papír más fajtájú, mint a szöveghez használt. A könyv tervezője dönt arról, hogy mihez milyen papírt használjanak. A könyv borítója rendszerint keményebb papírból, vagy kartonból készül. Egy áramütés változtatta meg az életem, ami által egy csodálatos képességet kaptam Istentől. Érzékelem, látom és hallom a holtak lelkét.

Az ő segítségükkel magyarázatot tudok adni arra, amit eddig megmagyarázhatatlannak hittek. Én már tudom, hogy létezik Élet a Halál után. A lélek üzeneteit pedig továbbítom az élők felé.

A KNYVRL Manapsg mr tbb millira tehet azoknak a szma, akik a network marketing terletn dolgoznak, s ez a szm vente millikkal nve kedik. Az joncok szmra az a legfontosabb, hogy megrtsk az z letet. Akr 4 rt is eltlthetsz azzal, hogy megprblod elmagyarz ni nekik a lnyeget, de jobban teszed, ha klcsnadod nekik ezt a knyvet. Elgondolkodtl-e mr valaha is azon, mit jelent az, hogy ura legyl az letednek"? Ebben a knyvben elmondom, hogy n magam mit rtek amely megvaltoztatja az eletedet alatt, hogy kpesek vagyunk uralni az letnket":.

M i n d e n j o g fenntartva, belertve a sokszorosts, a nyilvnos elads, a rdi- s tvads jogt, az egyes fejezetekre is. Ha leszmtjuk az alvsidt, az ingzssal, a munkval, a nap mint nap szksgszeren elvgzend teendkkel eltlttt idt az letnkbl, a legtbb embernek nem jut napi egy vagy kt rnl tbb ideje arra, hogy azt csinlja, amit valban szeretne csinl ni; s mg akkor sem biztos, hogy van r elegend pnze, hogy azt megtegye.

Felfedeztnk egy mdszert annak megtanulsra, hogyan lehet valaki ura a sajt letnek" otthonrl irnytott zlet alaptsval; s kialaktottunk erre egy rendszert, amely olyan egyszer, hogy azt brki meg tudja csinlni. Ez a mdszer nem kvnja tled azt, hogy eladj, s ami a legjobb benne, hogy sok idt sem ignyel.

Ha rdekel tged ez a lehetsg, krdseiddel fordulj ahhoz az emberhez, aki ezt a knyvet neked klcsnadta. Megfi gyelte, hogy zletptsi tevkenysge sorn mi volt az, ami jl m kdtt a szmra, s ebbl kifejlesztett egy olyan rendszert, amely al kalmas risi M L M zletek felptsre, s bizonytottan mkdik. D o n Failla s felesge, Nancy, ma mr elssorban utazgatnak, s nemzetkzi network trnerknt vilgszerte oktatjk bevlt mdszer ket.

Kaliforniban laknak. Ez a knyv mr szmos nyelven, tbb milli pldnyban kelt el. Ez a legfbb bizo nytka Don bevlt rendszernek. Ne tagadd meg a jttemnyt azoktl, akiket az illet, ha a hatalmadban ll annak megcselekedse'1 Pldabeszdek Aki mg ezt sem tudja megtanulni, az fel is olvashatja a bartjnak, vagy tvezetheti a sz veget 6x10 cm-es krtycskkra, s odaadhatja az ismerseinek, hogy olvassk el k maguk.

Nem szksges, hogy brmit is tudjl ezen a prezentcin kvl. Ha erre egyszer rjssz, s megrted, akkor brkinek be tudod mutat ni az zletedet, mivel nincs olyan ember, aki ne lenne kpes ezt ut nad csinlni, ha akarja. Amire ehhez szksg van, az mindssze egy kis amely megvaltoztatja az eletedet. Az ltalunk oktatott rendszer titka az, hogy ne beszlj.

A beszd a legnagyobb ellensged. Minl tbbet beszlsz, a jellt egyre inkbb meggyzi magt arrl, hogy kptelen azt megtenni, amit te csinlsz. Minl tbbet beszlsz, annl inkbb gy gondolja, hogy neki erre nincs ideje. Ne feledd, az idhinyra val hivatkozs az egyes szm kifogs, amely miatt az emberek nem vgnak bele ebbe az zletbe. Miutn a bartod tolvasta a 45 msodperces prezentcit, le het, hogy krdst fog feltenni neked.

Nem szmt, mit krdez: ha v laszolsz neki, elvesztl. Mieltt szbe kapnl, mr t tovbbi krdse tmad, s te ugrlhatsz egyik tmrl a msikra. Ehelyett mondd neki azt, hogy minden bizonnyal sok krds merl fel benne, s hogy ezt a rendszert ppen arra terveztk, hogy a krdseire vlaszt adjon. Krd meg, hogy olvassa el az els ngy Szalvta Bemutatt, s utna adja vissza neked a knyvet. Soha ne mondd senkinek, hogy olvassa ki a knyvet. Csak az els ngy Szalvta Bemutat elolvassrl be szlj.

Az a bartod, ismersd, aki ezt a knyvet kiolvasta, megrti a Network Marketinget. Ez igen lnyeges szempont, mert a legtbb ember azrt nem csinlja ezt a vllalkozst, mert kptelen a rendszer lnyegt megrteni. Most, hogy mr rtik a Network Marketinget, k szen llnak arra, hogy bemutasd nekik a konkrt zletedet: a cget, a termkeket s a kompenzcis tervet. De hiszen n azt mondtam, hogy az zleted elindtshoz semmi mst nem kell tudnod, mint a amely megvaltoztatja az eletedet msodperces prezentcit!

Ht akkor most mit tegyl? Ezen a ponton kell a segdeszkzkhz vagy a csapatodhoz fo lyamodnod, hogy helyetted beszljenek. Az eszkzket azok a pros pektusok, hangkazettk s videokazettk jelentik, amelyeket a cged llt el.

A csapatot a felsvonalad jelenti, amely a sajt kzvetlen szponzoroddal kezddik. Tegyk fel, megtalltad az els jelltedet. Tl vagytok a 45 m sodperces prezentcin, s az illet mr ki is olvasta a knyvet. Meg hvod egy ebdre. Mondd meg neki, hogy ott lesz a szponzorod is, aki elmagyarzza neki az zletet a nevedben. Fontos krds ki fizeti az ebdet? Termszetesen T e! Hiszen a szponzorod helyetted dolgo zik. Hnyszor kell villsreggelit vagy ebdet fizetned a szponzorod nak, mieltt sajt magad is el tudod magyarzni az zletet?

Az egyik szeminriumunkon Nmetorszgban egyszer felllt egy ember, s azt mondta: Nem csak az a j ebben az egszben, hogy semmit nem kell tudnod ahhoz, hogy elindulj, de ksbb radsul mg naponta ingyen is ebdelhetsz, ha egyttmkdsz az alsvona laiddal. Sokan ezt csak a kilencvenes amely megvaltoztatja az eletedet ml divatjelensgnek tartot tk. Higgytek el, ez a rendszer ezen a fogalmon s idkereten messze tlmutat!

Az volt vele a szndkunk, hogy olyan eszkzt adjunk a kezetekbe, amely segtsget jelent csoporttagjaitok kpzsben. J, ha beleteszitek a szmukra sszelltott informcis kezdcsomagba. Ez a knyv tartalmazza a Don Failla-fle Szalvta Bemutatk" teljes anyagt.

Az alapul szolgl bemutatkat mg ban fejlesz tettk ki, s ezt ma mr vilgszerte sokan ismerik, s sikerrel alkal mazzk. Mieltt belemerlnk a Tz Szalvta Bemutat" rszleteibe, engedjtek meg, hogy az egyik leggyakrabban elfordul, s valsz nleg a legfontosabb krdsre vlaszoljak: Mi is az az Ml ,M?

Fejtsk meg ezt a szsszettelt. A Marketing egyszeren egy runak vagy szolgltatsnak a gyrttl vagy szolgltattl a fo gyaszthoz val eljuttatst jelenti. A Multi-Level tbbszintes a kompenzcis rendszerre utal, amelynek alapjn a hlzat tagjait ju talmazzk, akik eljuttatjk a termket vagy szolgltatst a fogyasz tkhoz. A Multi" azt jelenti, hogy egynl tbb", a Levl" szint taln jobban kifejezhet lenne a generci" konyv: A 45 masodperces prezentacio. Nevezhetnnk Multi-Generation Marketingnek" Tbbgenercis rtkestsnek is.

Maradjunk azonban a Multi-Level megnevezsnl, mivel ez a leg inkbb elterjedt. Valjban mr annyira kzismert, hogy szmos ille glis piramis- illetve levelezlnc-rendszer trekszik arra, hogy Multi-Level programknt fogadtassa el magt. Emiatt ennek a sznak teljesen igazsgtalanul olyan megblyegz rtelmezse is lett, ami miatt szmos jabb M L M cg egyb neveket keresett marketing jk tpusnak megjellsre. Ezrt hallhatsz pldul ilyen megneve zseket, mint Uni-level marketing", Network M a r k e t i n g " vagy Co-op Mass Marketing".

A termkek ramoltatsnak valjban csupn hrom alapvet mdszere van. Ennek demonstrlsra mutasd fel hrom ujjadat. Aki betr egy zletbe, s vsrol valamit, az a kiskereskedelem szol gltatst vette ignybe. Gyakori plda egyes kozmetikumok kezelssel egy bekttt konyv: A 45 masodperces prezentacio, valamint a laksokon rendezett partik fz- trol- s tlal-ednyek bemutatsra.

N e m szabad sszekevernnk a msik kettvel, k lnsen a Kzvetlen rtkestssel, amellyel elg gyakran sszetvesztik. Trvnytelen voltuk egyik f oka, hogy hinyzik bellk a j, hasznlhat termk vagy szolgltats. Ha egy rendszerben nem mozog termk, akkor azt mg marketingnek" sem lehet nevezni, nemhogy Multi-Level Marke tingnek"! A "konyv: A 45 masodperces prezentacio" ellenvets, amelyeket az emberek a Multi-Level Mar keting cgekhez val csatlakozs ellen felhoznak, annak tudhat be, hogy nem veszik szre a klnbsget az M L M s a Kzvetlen rt kests marketing mdszerei kztt.

Valsznleg azrt hajiasz arra, hogy sszekeverd az MLM-et a hzrl-hzra jr kzvetlen rtkestk programjval, mert akkor ta llkoztl elszr ilyesmivel, amikor egy szmodra ismeretlen disztri btor bekopogott hozzd, hogy eladjon neked valamit. J nhny jellemz vons ltezik, amelyek megklnbztetik az MLM-et a Kiskereskedelemtl s a Kzvetlen rtkestssel m kd cgektl. Ez a tmakr nem fr bele ennek a knyvnek a kereteibe, de minden kppen rdemes tancsot krned a knyveldtl, vagy tjkozdnod abbl a szmos knyvbl, amelyek errl megjelentek.

Vllalkozknt kapcsoldva az amely megvaltoztatja az eletedet, nagykereskedelmi ron vsrolhatsz termkeket az ltalad kpviselt M L M cgtl. En nek azrt van jelentsge, mert gy te magad is fogyaszthatod st, Sok ember csupn a nagykeres kedelmi ron val vsrls lehetsge miatt kapcsoldik be a rend szerbe, de ksbb sokan vlnak komoly" zletemberekk. Sok sz esik a kiskereske delmi ron trtn eladsrl, s ezt valban nem tancsos elhanya golni.

Egyes programok mg fel is lltanak bizonyos kvtt, amit a jutalkfelvtel feltteleknt teljesteni kell. Eladhatsz, ha kedved tart ja, vagy ha ez klnleges kvetelmnyknt szerepel cged marketing tervben, de ha csak azrt adsz el, hogy nagyobb bevteled legyen, akkor j, ha tudod: igazi anyagi sikert csak amely megvaltoztatja az eletedet hlzatpts hozhat a szmodra.

Sokan azrt buknak el, ahelyett, hogy sikeresek lennnek, mert ms oldalrl kzeltik meg ezt a kr dst gy prblnak meg hlzatot pteni, hogy az eladst hang slyozzk. Ha vgigolvasod a kvetkezkben rszletezett Szalvta Bemutatkat, ltni fogod majd ennek a felfogsnak a kifejtst. Az MLM-ben nem eladnod" kell a termkeket, a sz hagyo m n y o s rtelmben.

Defincim szerint az elads: idegenek megszltsa annak rdek ben, hogy eladjunk nekik valamit, amire sem szksgk, sem ig nyk nincs". Amikor M L M zletet ptesz, lnye gben olyan hlzatot hozol ltre, amelyen keresztl a termkeidet a fogyasztk fel ramoltathatod. A Network Marketing teht a kiske reskedelmi eladson alapul, azonban ez az elads itt gy trtnik, hogy a disztribtorok vagy termkforgalmazk a bartaiknak, a Mikzben j munkatrsakat szponzorlsz, s tantod ket az M L M alapjaira, egyttal kiptesz egy fogyaszti bzist is a termkeid szmra, hiszen mindig eladsz egy kevs termket a bartaidnak, a szomszdaidnak s a rokonaidnak.

Ne akard egyedl te magad eladni a programodat az egsz vi lgnak! Soha ne tveszd szem ell, hogy a Network Marketing vagy Konyv: A 45 masodperces prezentacio L M lnyegben olyan szervezet kiptst jelenti, ahol minden egyes disztribtor csak egy keveset ad el. Ez sokkal hatkonyabb, mint ha csupn nhny ember prblkozna meg azzal, hogy egyen knt, egymagukban sokat eladjanak. Gyakorlatilag egyetlen M L M cgnek sincs szksge arra, hogy hatalmas sszegeket adjanak ki reklmclokra.

A termkek hre itt csaknem kizrlag szemlyes ajnlssal, szjreklm tjn terjed, gy tbb pnz marad a cgnl termkfejlesztsre. Ennek kvetkeztben tbbnyire sokkal jobb minsg termkeket tudnak ellltani, mint amelyek az zletekben kaphatk. Egyszeren azt kell csak el rned nla, hogy a rgi, megszokott mrkt egy jabbal vltsa fel, olyannal, amelyet sajt tapasztalataid alapjn te magad jobbnak tar tasz. Lthatod teht, hogy itt sz sincs hzal kereskedelemrl" vagyis arrl, hogy konyv: A 45 masodperces prezentacio mint nap idegeneket kellene felhvnod.

Vala mennyi ltalam ismert M L M amely megvaltoztatja az eletedet azt tantja, hogy a megkvnt elads" teljesthet azzal, ha egyszeren csak AJNLOD cged mi nsgi termkeit vagy szolgltatsait a bartaidnak. Szvesebben hasznljuk az ajnls" szt az elads" helyett, hiszen itt valjban errl van sz!