Konyv: 1 szo mint 100


Konyv: 1 szo mint 100

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 953563934
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,94

MAGYARÁZAT:Konyv: 1 szo mint 100

A kötet tizenkilenc témakör szókincsét mutatja be tárgykörönként rendszerezve. A szókincs újfajta feldolgozásának köszönhetően a mű bármelyik nyelvkönyv kiegészítéseként használható. A szókincs átfogó és rendszeres bemutatását a hétköznapi nyelvhasználatot tükröző példamondatok, kulturális információk, valamint a tematikus egységek tipikus beszédhelyzetei gazdagítják. Az alapszókincshez tartozó szavakat — a tájékozódás megkönnyítése érdekében — kiemeltük.

Ajánljuk kezdőtől a haladó szintig önálló tanuláshoz csakúgy, mint csoportban való feldolgozáshoz. Átfogó: a legfontosabb nyelvtani szabályok számos példamondattal Egyszerű: könnyen érthető magyarázatokkal Áttekinthető: jól strukturált, színes kiemelésekkel Tanulóbarát: hasznos tippekkel a gyakori hibák elkerüléséhez. Használható csoportos és egyéni, tanári segítséggel történő, illetve önálló tanulásra. Part of the highly-successful Oxford Word Skills series, it helps students improve their vocabulary and vocabulary learning skills by presenting and practising over Idioms and Phrasal Verbs in everyday contexts.

Lots of opportunity for personalization and review gives them the confidence to use their new vocabulary. Összesen 34 témakörben lehet jártas rövid idő alatt. Megtanulva a könyv anyagát, 48 óra múlva garantáltan beszélni fog angolul. Érettségire vagy bármilyen szintű nyelvvizsgára való felkészüléshez nyelvtani ismereteiket kívánják felfrissíteni, kiegészíteni, rendszerezni.

Tanulócsoportok felzárkózni kívánó diák vagy felnőtt tagjai. Jó nyelvtudásukat még alaposabbá és angolosabbá kívánják csiszolni. Ugyanakkor arról sem mondtunk le, hogy a tanulónak olyan nyelvtani alapot adjunk, amelyre a későbbiek során, nyelvtudása továbbfejlesztésekor biztosan támaszkodhat. Fő célunknak megfelelően végigvezetjük a tanulót azokon az alapvető szituációkon, melyekkel magyarországi élete, a magyarokkal való érintkezése során találkozhat, bemutatjuk a legfontosabb beszédhelyzeteket.

A szókincs és a nyelvtani jelenségek kiválasztásakor végig szem előtt tartottuk kettős célkitűzésünket. Mivel könyvünket egyaránt szánjuk csoportos és egyéni, tanári segítséggel történő, illetve önálló tanulásra, nagyon vigyáztunk az áttekinthetőségre és érthetőségre, ugyanakkor elkerültük "konyv: 1 szo mint 100" nyelvtani magyarázatok és - a D rész kivételével - az írott feladatmegadások alkalmazását.

A nyelvtan bemutatásakor alkalmazott szemléltetési rendszer és a könyv áttekinthetősége lehetővé teszi, hogy a tanuló, miután az első leckékben a könyvet megismeri, minden gond nélkül önállóan is folytathassa a tanulást. Könyvünk két egymásra épülő kötetből áll, melyekhez egy-egy 60 perces hangkazetta tartozik. Mindkét kötet leckét tartalmaz. A kötetek végén a legfontosabb nyelvtani formákat bemutató összefoglaló táblázatok és a kötetben előforduló új szavak betűrendes jegyzéke található.

A szójegyzékben vastag betűvel kiemelt szavakat tekintjük alapszókincsünknek. A leckék felépítése egységes, egy kivételével minden lecke 7 oldalból áll. A lecke egyes fő részeit A, B, C és D betűvel jelöltük. A A mindennapi élet legfontosabb témáit, helyszíneit és beszédhelyzeteit bemutató szöveg. B A beszédkészség fejlesztését szolgáló képes gyakorlatok, valamint egyéb, az élő szó- és írásbeli nyelvhasználatba bevezető feladatok.

Magukat a mintapárbeszédeket is érdemes gyakorolni, megtanulni, utána pedig a képek segítségével több hasonló párbeszédet építhetünk fel, illetve jelenetet játszhatunk el. C A legfontosabb nyelvtani szerkezetek nagyrészt képes bemutatása, valamint a lecke új szavainak jegyzéke.

A B részben található gyakorlatok szavainak egy része csak a hátsó szójegyzékben szerepel. D Az írásbeli gyakorlást szolgáló, elsősorban nyelvtani feladatok. A harmadik, kiegészítő kötetben gyűjtöttük össze mindazokat a segédleteket, amelyek a tananyag feldolgozása során hasznosnak bizonyulhatnak: a leckék D részében található feladatok megoldási kulcsát; az ötnyelvű magyar, angol, német, francia, olasz szójegyzéket és nyelvtani kifejezések gyűjteményét; valamint az egyes leckék új szókincsének és a legfontosabb nyelvtani szerkezeteinek magyar-angol kontrasztív bemutatását.

A hangkazettákon megtaláljuk az egyes leckék A részének szövegeit, valamint a B rész mintapárbeszédeinek egy részét. Részben terjedelmi okokból, részben pedig azért, hogy az egyéni tanuló dolgát megkönnyítsük, kihagytuk azokat a gyakorlatokat, melyek önálló végzése nehézségekbe ütközik. Természetesen a nyelvtanároknak javasoljuk mindazoknak a hagyományos gyakorlási formáknak az alkalmazását, melyeket az adott anyagrésznél szükségesnek látnak.

Kérdés-felelet, szövegátalakítások és egyéb szövegfeldolgozó gyakorlatok, szituációs játékok, szó- és írásbeli szövegalkotás stb. Reméljük, hogy könyvünk, túl a nyelvtanuláson, abban is segíteni fogja a tanulót, hogy megismerje Magyarországot és a magyar embereket. A szerzők Akadémia Könyvkiadó, Budapest, A könyv egyedi vizuális megjelenítése megkönnyíti és élvezetessé teszi a tanulást. Nem kell írni vagy házi feladatokat csinálni - csak használd a borítófület a válaszok letakarására, és folyamatosan ellenőrizd magad tanulás közben.

A hétköznapi életből vett példák között megtalálsz minden olyan konyv: 1 szo mint 100, amelyre utazásnál vagy az üzleti életben szükséged lehet. Akár teljesen kezdő, vagy akár csak szeretnéd felfrissíteni tudásod, nincs könnyebb útja a gyors nyelvtanulásnak. A Kiliki nevű űrlényről szóló kerettöténet a tananyagot a gyerekek számára érdekessé és könnyen tanulhatóvá teszi, miközben biztos nyelvtani, lexikai alapot nyújt és arányosan fejleszti a négy alapkészséget beszéd, beszédértés, írás, olvasásamely lehetővé teszi a nyelvtudás további bővítését.

Az oktatócsomag részei Tankönyv - Kiliki kalandjai tíz leckében: képregényszerű olvasmányok, egy-egy téma és a hozzá tartozó nyelvtan, miniszótárral és sok feladattal a szókincs és az új nyelvtan változatos gyakorolására, a hallás utáni értés, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére, a helyes magyar beszéd elsajátítására Audio CD - a tankönyvhöz kapcsolódó hozzá csomagolt hanganyag: az olvasmányok szövegével, valamint értést és beszédet fejlesztő gyakorlatokkal Tanári csomag -Tanári kézikönyv és Megoldások: a tanári munka megkönnyítésére; Melléklet: az órák színesebbé tételéhez, kivágható és sokszorosítható kiegészítő anyagokkal és játékokkal A Tankönyvet és a Mellékleteket Aldea Mária rajzai illusztrálják.

A rajzolás, az alkotás — mindegy, művészi-e vagy sem — az emberi lélek egyik legősibb kifejezési módja. A tizenhárom konyv: 1 szo mint 100 lefordított Jobb agyféltekés rajzolás c. Nem pusztán rajztechnikákat, hanem egy új látásmódot tanít, melynek áldásos hatását életünk más területein is tapasztalhatjuk.

Segít abban, hogy elszakadjuk korábbi megrögzött sémáinktól, és új megoldások felé tekintsünk. A könyvben szereplő gyakorlatok összetett hatása azt a célt szolgálja, hogy növelje az önbizalmat a döntéshozatalok és a konyv: 1 szo mint 100 során. A könyv kis lépésekben halad, a leckék oldalasak. A könyv nem használ közvetítőnyelvet, mindent magyarul találunk benne. A nyelvtant táblázatok és példamondatok segítségével mutatja be és magyarázza, de minden új nyelvtani egységnél található utalás a sorozat nyelvtani kézikönyvére is, ahol bővebb információt találhatnak az érdeklődők.

A könyv elsősorban tantermi használatra készült, ahol a nyelvtanulók a magyart mint idegen nyelvet tanító tanár segítségével használhatják, de a nyelvtani kézikönyv segítségével önálló használatra is alkalmas lehet. A könyv végén konyv: 1 szo mint 100 szójegyzék tartalmazza a könyvben használt szavak különböző alakjait is többes szám, tárgyeset, birtokos eset, főnévi igenév.

Alcíme Magyar nyelvtan - nem csak magyaroknak is utal arra, hogy a nyelvtanárok és a nyelvtanulók egyaránt hasznát veszik. A könyv jól használható a tankönyvekkel együtt is, mert a tankönyvekben "konyv: 1 szo mint 100" új nyelvtani anyagok bemutatásánál található jelölés alapján a bővebb, szöveges magyarázat könnyen megtalálható a nyelvtani kézikönyvben. A nyelvtani kézikönyv elérhető magyar, angol, német, olasz és finn nyelven. Ha már tudjuk az alapokat, a fejlődés csakis a gyakorláson múlik.

De mit és hogyan gyakoroljunk? Ebben segít a Jobb agyféltekés rajzolás c. A szerző célja, hogy átfogóan és hatékonyan segítse a rajzolás öt alapvető készségének elsajátítását. A negyven gyakorlat között vannak ismerős módszerek például a megfordított rajzolásde az egyes rajzkészségek kapcsán sok új téma is megjelenik. Mindegyik feladatnál megtalálható a szükséges eszközök listája, ezt rövid bevezető, mintarajzok ill.

Az előre elkészített keretek rajzlapként is felhasználhatók. A könyv túllép a ceruzával készített önarcképeken: a gyakorlatok során új témák csendélet, tájkép, fantáziarajz és új eszközök toll, tus, szén, rajzkréta is előkerülnek. Betty Edwards a Long Beach-i California State University nyugalmazott művészettanára, a művészet, oktatás és az észlelés pszichológiájának témakörében szerzett doktori címet.

Rendszeresen tart előadásokat egyetemeken, művészeti iskolákban és cégeknél pl. Betty Edwards a Kalifornia állambeli Santa Monicán él. A könyv végén megtalálhatók a megoldások is. Tóth Béla - J. This book will appeal to students from intermediate level upwards who want to understand the English really used by native speakers. Over 1, of the most useful and frequent idioms which learners are likely to encounter are presented and practised in typical contexts, so that learners using this book will have hundreds of idioms 'at their fingertips'.

Nem kell írni vagy házi feladatokat csinálni - csak használd a borítófület a válaszok letakarására és folyamatosan teszteld magad tanulás közben. A hétköznapi életből vett példák között megtalálsz minden olyan szituációt, melyre utazásnál vagy az üzleti életben szükséged lehet.

Akár teljesen kezdő konyv: 1 szo mint 100, akár csak felfrissíteni szeretnéd tudásod, nincs könnyebb útja a gyors nyelvtanulásnak. Arra koncentráltam, hogy minél egyszerűbb és áttekinthetőbb formába öntsem azokat a fontos nyelvtani egységeket, melyek a nyelvvizsgákon előkerülnek, és minél több párhuzamot vonjak a magyar nyelvvel.

A legapróbb részleteknél kezdtem, és a komolyabb konyv: 1 szo mint 100 tudnivalókkal fejeztem be. A képzett magyartanároknak azt kell tapasztalniuk, hogy a magyar nyelvtanról szerzett elmélyült ismereteiket csak részben kamatoztathatják: a tanult szabályok ugyanis vagy nem alkalmasak, vagy nem elegendőek ahhoz, hogy a nyelv használatát elsajátíttassák a tanulókkal. A különböző idegen nyelveket angolt, franciát, németet stb. Felépítésének, tárgyalásmódjának köszönhetően nemcsak a kezdő, hanem a tapasztaltabb oktatók is haszonnal forgathatják.

Az egyes fejezetek foglalkoznak mindazokkal a problémákkal, amelyekkel az osztálytermekben szembesülnek, pontos szabályokat, magyarázatokat adnak a legfőbb nehézségeket okozó jelenségekre: így mikor o, illetve a kötőhangzó a tárgyrag előtt, s mikor marad el; mi a különbség a János a moziba megy és a János elmegy a moziba mondatok között; mi az igekötők szerepe a magyar nyelvben stb.

A szerző, Szili Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált professzora, fő kutatási területei az igekötők, a beszédaktusok, valamint az interkulturális kommunikáció. A magyar mint idegen nyelv oktatás elismert szakembere, több külföldön és itthon megjelent nyelvkönyv írója. A as évek közepétől tanítja a magyar mint idegen oktatás módszertanát a tanárképzési szakon, e kötete tehát több évtizedes elméleti vizsgálatainak és nyelvtanári tapasztalatainak összegzése. További információk, értékelések és idézetek a moly.

Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Erdős József - Prileszky Csilla. Ruth Gairns - Stuart Redman. Durst Péter. Korchmáros Valéria. Betty Edwards. Ibbetson - Tóth Ágnes. Rukkola értékelés.

Az Egy szó mint száz hiánypótló munka a magyar mint idegen nyelv tanításában. A kötet tizenkilenc témakör szókincsét mutatja be tárgykörönként rendszerezve. A szókincs újfajta feldolgozásának köszönhetően a mű bármelyik nyelvkönyv kiegészítéseként használható. A szókincs átfogó és rendszeres bemutatását a hétköznapi nyelvhasználatot tükröző példamondatok, kulturális információk, valamint a tematikus egységek tipikus beszédhelyzetei gazdagítják.

Az alapszókincshez tartozó szavakat - a tájékozódás megkönnyítése érdekében - kiemeltük. Ajánljuk kezdőtől a haladó szintig önálló tanuláshoz csakúgy, mint csoportban való feldolgozáshoz. Egy szó mint száz füllt eine Lücke in den Lehrmaterialien für Ungarisch als Fremdsprache.

Präsentiert wird Wortschatz zu neunzehn Themen. Dank seiner neuen Aufbereitung lässt sich das Buch ergänzend zu jedem Lehrwerk einsetzen. Beispielsätze aus dem täglichen Sprachgebrauch, kulturelle informationen und nützliche Wendungen füt typische kommunikative Situationen runden jede Thematische Einheit ab.

Damit Sie sich noch leichter orientieren können, hebt sich der Grundwortschatz farblich ab. Pelcz Katalin. Szita Szilvia. Akadémiai Kiadó, Raktári kód:. Méret [mm]:. Tömeg [g]:. Új hozzászólás. Még nem szavaztak.

Konyv: 1 szo mint 100 írása. Értékelés elmentése. Még nincs értékelés. Ez még érdekelhet. Német szólások. Lázár Györgyné. Német társalgás. Tanuljunk gyorsan németül! CD melléklettel. Martonné Lányi Anikó. Kreuzer: Stufe 4 - "Konyv: 1 szo mint 100." Loczka András, Nyitrai Roland. Kreuzer - Kinder 2. Általános Szerződési Feltételek. Készítette: Overflow.