Konyv: A beszelo kutya E-KONYV


Konyv: A beszelo kutya E-KONYV

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 644488314
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,11

MAGYARÁZAT:Konyv: A beszelo kutya E-KONYV

Mikszáth Kálmán ben írta A beszélő köntös című művét, mely jellegzetesen mikszáthi történelmi idill. A három részre szakadt ország korát idézi vissza; a helyszín Kecskemét, a "különleges státusú" város nehezen megőrzött szabadsága miatt szenved hol ettől, hol attól a féltől.

Bár Mikszáth több helyütt is hivatkozik a történet hitelességére, témája mégsem a történelmi konfliktusokra épül, "mert a mese benne a fő, a történelmi események csak mint színek bukkannak föl mögötte". A történet hőse a kecskeméti főbíró, Lestyák Mihály - akinek már megválasztása is tündéri módon megy végbe - a népmesék ifjú hőseinek furfangjával próbálja megmenteni Kecskemétet a portyázó hadak dúlásától. A csodakaftán fölfoghatatlan törökszelidítő hatalma meg is hozza a várt eredményt, Kecskemét virágzik, Lestyákot, mint szabadítót ünneplik.

Az idill még Mikszáth tündérvilágában sem tarthat sokáig: a kaftánt kicserélik, Lestyák szépséges szerelmét lefejezni viszik a város elárulása miatt, maga Lestyák is eltűnik. A boldog vég mégsem marad el: ha nem is kecskeméti főbíróként, de boldog lesz Lestyák és mátkája. A romantikus történet fiataloknak és idősebbeknek egyaránt kedves, kellemes, színvonalasan szórakoztató olvasmánya. Legeza Ilona.

Részlet az eKönyvből:. Nagy díszben jelentek meg őkelmeik, panyókásan, kardosan. Lestyák Mihály uram csinos, deli leventét mutatott. Ő tartotta a szónoklatot, lefestvén Kecskemét szomorú állapotát oly híven, oly szépen, hogy a négy mögötte álló szenátor könnyekre fakadt. Imecs uramat már tegnap küldték haza. A beszéd sok ékes szóvirág után oda konkludált, hogy azon esedezéssel borulnak le a leghatalmasabb trón konyv: A beszelo kutya E-KONYV lábaihoz, adna Kecskemétnek egy állandóan ott lakó pasát, vagy csauszt vagy akármit, ha csak akkora lesz is, mint a kis ujjam, hogy őket a portyázóktól megmentse.

Már pusztán az a tény, hogy a fölséges szultánnak egy emberét tudják ott, megmenti a város békéjét, egzisztenciáját. Majd egy rétori fordulattal, lendületteljesen ecsetelé, milyen jó dolga lesz ott annak a csausz¬nak; kőházat építenek neki, megbecsülik, kiszolgálják, tenyerükből édes mézzel etetik stb. Most a budai pasa tolmácsa, Nazur bég, fordítá le az orációt a szultánnak, ki szenvtelen arccal, nagy életuntsággal hallgatta ezeket. Egyébként igen jóképű, rokonszenves alak volt, körülbelül negyvenéves.

Nagy ritkán bólintott gyengén a fejével. Ibrahim pasa, a budai vezér ott állt összefont kezekkel a szultán mellett, s feszült várakozás leskelődött vérbe borult kis szemeiben, mintha mondaná: - A konyv: A beszelo kutya E-KONYV már hallottuk, lássuk most az érveket. Rögtön következtek.

Porosznoki Gábor előlépett, felnyitván az almazöldszínű selyem tokot, melyet maga előtt tartott, kivette abból a remekművű arany karikást és a fokost, aztán letette a szultán előtt levő zsámolyra mind a kettőt. A szultán lehajolt, fölvette a karikást és nézegette egy kicsinyég. Majd Ibrahim pasával váltott halkan néhány szót.

Ezalatt éppen kiköszörülte a torkát, tiszteletteljes krákogással Inokai szenátor uram, s ekképpen darált: - Vitéz katonáidnak egy kis pecsenyét hoztunk, nagy szultánok legnagyobbika! Legyen kegyes fölséged megtekinteni az ablaknál. Nazur bég gépiesen tolmácsolta, és a szultán kedvetlenül kelt fel a szófáról, hogy az ablakhoz lépjen, ahonnan láthatók voltak a pompás tinók és csikók, melyekhez Kriston Ferenc uram rebegte el a prológot. Mindez nem sokat érdekelte kelet hatalmas urát, bágyadtan ereszkedett vissza szófájára.

Talán a négy szoknya suhogása okozta. A kecskeméti leányok léptek be üdén, kedvesen. A szultán élénken ugrott fel. Ágoston Kristóf kiállt a középre, mint egy iskolás fiú, s olyan gesztusokkal, mintha egy bokréta lenne a kezében, melyet a papának ad át, szégyenlősen szavalta: - Egy kis virágot hoztunk, kérem alássan.

A szultán bizonyára nem értette meg a magyar szavakat, de most a tolmács közbenjötte nélkül konyv: A beszelo kutya E-KONYV mosolyogni méltóztatott. Majd vígan odakiáltott a budai vezérnek: - Fátyolt reájok gyorsan, Ibrahim! Ami annyit jelentett keleti nyelven: Ne fertőztessétek őket egy percig sem buja pillantásaitokkal.

Míg a pasa kirohant intézkedéseket tenni, a szultán lassú, vontatott szavakkal közölt valamit a tolmáccsal. Legyetek addig veszteg és várjatok odakünn. A tolmács intett, s ezzel a küldöttség el volt bocsájtva. De a szultán jó kedvét látva Ágoston uram, azt hitte, ideje valami örök emlékű dolgot cselekedni; visszarángatta tehát gyöngéden, "konyv: A beszelo kutya E-KONYV" fogva, a kifelé iparkodó elöljárókat, s imígy szólt a tolmácshoz: - Még egy alázatos kérésünket közvetítsd, hatalmas tolmács, uradnak jobb keze!

A nagyvezér, a jelenlevő pasák és ulemák megbotránkozva néztek a vakmerőre, s nem kevésbé valának meglepetve a kecskeméti urak is, de a szultán, Kecskemét virágaira gondolva, még mindig mosolygott, s ha a szultán mosolyog: a nap süt, a füvek nőnek, a kövek hárfáznak, s minden rendben van.

A tihaja bég nevetett, s maga magyarázta meg a hívők urának második kérelmüket, a hívők ura is nevetett a konyv: A beszelo kutya E-KONYV kívánság fölött ilyen még elő nem fordult a praxisábanés azt kérdezte élénken: - Mi legyen ennek az indoka?

Lestyák Mihály uram adta meg a feleletet: - Nagykőrös és Kecskemét úgy van együtt, mint Mekka és Medina, mint a kutya és a macska. A szultán pompás hangulatba pezsdült, a tolmács hasonlóképpen egész homlokáig vigyorgóra vált arccal adta át az uralkodó válaszát. A kegyelmes padisah fontolóra veszi az első kérésteket, a másodikat teljesíti.

Ezzel kihúzódtak a kecskemétiek az udvarra, »szerencsés jó reggelt» kívánva útközben a bemenetre váró kőrösi szomszédoknak. Néhány perc múlva kiosont hozzájok a tihaja bég akinél tegnapelőtt járt a kenő embers megveregetvén a szenátorok vállait, pártfogói arccal biztatta őket: - Szerencsés kópék kegyelmetek! Egészen megnyerték, felvidították a szultánt.

Semmi kétség, minden meglesz. Megelégedetten dörzsölte kezeit. Száz arany volt neki ígérve utólagosan, ha török hatóságot kapnak Kecskemétre. Jó remények közt ácsorogtak künn, dicsérve a főbíró beszédét és az Ágoston föllépését. Maga Ágoston uram teljesen el volt ragadtatva. Van ám itt ész, atyafiak. Vagy másfél óra múlva újra visszajött a tihaja.

Dühösen kalimpált kezével, nagy húsos képe vörös volt a méregtől, mint a paprika. A derék urak sóbálvánnyá dermedve néztek rá. Gebedjetek meg! Ezzel hátat fordított nekik, miután előbb törökösen köpött egyet-kettőt elibük. Azt a megrőkönyödést kellett volna látni, Lestyák a bajuszát rágta, a becsületes Porosznoki káromkodott, Kristonnak az orra vére indult meg ijedtében, az öreg Inokainak pedig a mécsese tört el, pityeregni kezdett, míg ellenben Ágoston uram, iszkiri, szedte a sátorfáját, ment egyenesen a szekereikhez, melyek a Dunánál álltak, lefeküdt konyv: A beszelo kutya E-KONYV egyikbe, betakarózott a bundájával, mert olyan hideg rázta ki, hogy egyenletesen felosztva, kitelt volna belőle száz borzongató nátha.

Jó öreg uzsonna lehetett, mikor a szultán kajmakámja értük jött a tolmáccsal egyetemben, felvezette őket egy terembe, és átadott nekik egy kaftánt, mondván a tolmács szája által: - Ezt küldi nektek a felséges padisah. Bizonyára jó hasznát veszitek! A szenátorok búsan tekintettek a sötétzöld bársony ruhadarabra, mely aranyos zsinórokkal és paszomántokkal volt kihányva, mindenféle szeszélyes figurákban, s mintegy megdöbbenve kérdék egymástól: »Hát csak ennyi?

Hiszen magatok kívántátok. A GLS Alcor MYTH. PocketBook Touch Lux 3. KOBO Aura 2nd edition. Energy Sistem. Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja! Új jelszó kérése. A kosár üres. Termék részletek. Legeza Ilona eBook a Digi-Book kiadásában. Részlet az eKönyvből: Nagy díszben jelentek meg őkelmeik, panyókásan, kardosan. Cikkszám Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t.

PocketBook Touch Lux 3 "e-könyv olvasás sötétben, éjjel" 37 Ft 3. Icarus readers Energy Sistem. Vásárlási feltételek. Népszerű Szerzőink. Publikáljon nálunk!

Nincs megvásárolható példány A könyv konyv: A beszelo kutya E-KONYV megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások.

Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A beszélő kutya. Jack London. Szász Imre. Kiadó: K. Értesítőt kérek a kiadóról.

Értesítőt kérek a sorozatról. A beállítást mentettük, naponta értesítjük a beérkező friss kiadványokról. Konyv: A beszelo kutya E-KONYV Némelyik regényírónak balszerencséjére, az átlagember szemében az elbeszélő műfaj és a hazugság egy és ugyanazt jelenti. Több évvel ezelőtt kiadtam egy déltengeri regényt. A cselekmény a A cselekmény a Salamon-szigeteken játszódott le. A cselekményt a kritikusok és recenzensek mint a képzelet rendkívül hiteles teljesítményét dicsérték.

Ami a valóságot illeti - azt mondták, a valóságnak nyoma sincs benne. Hiszen mindenki tudja, hogy gyapjas hajú emberevők nem élnek már a földön, még kevésbé szaladgálnak egy szál kötő nélkül, s vagdossák le más emberek, néha fehér emberek fejét.

Hát ide hallgassanak. Honoluluban, Hawaii szigetén írom ezeket a sorokat. Tegnap a tengerparton, Waikikinál megszólított egy idegen. Közös barátunkat, Kellar kapitányt említette. Mikor hajótörést szenvedtem a Salamon-szigeteken a Minota munkásfogdosó hajóval, Kellar kapitány, az Eugénie munkásfogdosó hajó gazdája mentett meg.

A feketék levágták Kellar kapitány fejét, mondta az idegen. Ő tudja. Ő képviselte Kellar kapitány anyját a birtok felszámolásánál. Jack London Jack London műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok.