Konyv: 3 elmelet a mindensegrol


Konyv: 3 elmelet a mindensegrol

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 329756561
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,89

MAGYARÁZAT:Konyv: 3 elmelet a mindensegrol

Mi a konyv: 3 elmelet a mindensegrol Mi az emberi élet értelme? Miért szenvedünk? E rövid kis könyvben Ellis Potter, a nemzetközi előadó három fő világfelfogást elemez, amelyek mindegyike más-más választ ad ezekre az örök kérdésekre. Potter világos és meggyőző nyelven mutat rá, hogy e három szemlélet, illetve a reménység, amit az emberiségnek felkínálnak, merőben eltérő képet fest a mindennapi valóságról csakúgy, mint életünk végső céljáról.

Általában a könnyen értelmezhető könyveket szeretem, illetve regényeket; a filozófia és a buddhizmus elég távol áll tőlem, ám még én, laikus is találtam érdekes gondolatokat a könyvben. Egész más megközelítésben tálalta a világ dolgait, kétséget sem hagyva afelől, hogy a könyv szerzője egy rendkívüli élettapasztalattal rendelkező ember.

Ezt az is bizonyítja, hogy három elméletet hoz fel, tehát három különböző gondolkodásmódot. Olyan, mintha három ember fejével gondolkodna egyszerre. Potter mind a három elméletet, illetve elmélkedési módot kipróbálta, így tudja, mit beszél. Csak ajánlani tudom, hogy olvassátok el, ha egy kicsit el akartok gondolkodni az életen. Keresztyén hívőként nem szabad megfutamodnunk a nekünk szegezett kérdések elől, sőt, nekünk kellene kérdezni és gondolkodni tanítani azokat, akik bizonytalanságban és félelemben élnek — véli Ellis Potter.

A svájci apologéta tizenöt évig élt zen-buddhista szerzetesként egy kaliforniai kolostorban, mielőtt megtért. A világnézetekről szerzett tapasztalatait a magyarul is megjelent Három elmélet a mindenségről című művében fejtette ki, nemrégiben pedig a budapesti teológián tartott kurzust református lelkészhallgatóknak.

Ez alkalomból kérdeztük. Az intelligens evangelizálásról beszélt a budapesti református teológia lelkésznövendékeinek. Mit jelent ez? Az evangelizálás annyit jelent: Isten királyságának jó hírét közölni a világgal. Az intelligens evangelizálás annyit tesz, hogy tudatában vagyunk az Isten királysága fogalmi kategóriáinak éppúgy, mint e világ fogalmi kategóriáinak.

A diákokkal az nézzük meg a kurzus alatt, melyek a mennyei királyság kategóriái, és miben különböznek azok ennek a világnak a kategóriáitól. Ahhoz, hogy só és világosság lehessünk, ezeket sokféleképpen el kell tudnunk mondani. Beszélünk még evangelizációs és apologetikai módszerekről. Arra összpontosítunk, hogy kérdéseket tegyünk fel inkább, semmint kijelentéseket tegyünk. A kinyilatkoztatás is lehet evangelizációs módszer, ám az leginkább a kalapácsra hasonlít.

Az a baj ugyanis, hogy akinél kalapács van, annak minden szögnek tűnik. Lehet, hogy ez az egyetlen szerszáma az illetőnek, de ez nem feltétlenül megfelelő minden helyzetre. Így arra törekszünk, hogy más szerszámokat is tegyünk a zsákunkba. Nem akarjuk, hogy bárki elveszítse a kalapácsát, csak legyen más eszköze is, hogy legyen lehetősége — intelligensen és óvatosan — megválasztani, melyiket használja.

Azért fontos megtanulni kérdezni, mert állításokat nagyon könnyű visszautasítani. Ha azt mondjuk: Jézus úr — nagyon könnyű erre azt válaszolni: nem, nem az. De kérdést nehezebb visszautasítani. Lehet azt mondani, hogy rossz a kérdés, az azonban már nem olyan egyszerű, hiszen legalábbis el kell gondolkodni rajta, kontextusba kell helyezni, meg kell vizsgálni, hogy megfelelő-e, helytelen-e a kérdés, és csak azután lehet azt mondani, hogy ebben és ebben az összefüggésben egyáltalán nem is érvényes, ezért nem foglalkozunk vele.

Ritka, hogy ezt valaki meg tudja tenni. A kérdés a radar alatt repül, eléri a célszemélyt és kapcsolatot teremt. A kérdésnek arról a személyről kell szólnia, akit megszólítunk: hogyan lát valamit, mit gondol, hogyan látja a világot, milyen lehetőségeket lát — hogy a megkérdezettek kifejezhessék magukat. Gyakran előfordul, hogy ha tovább kérdezünk, az derül ki, hogy az illető nem tudja pontosan, mit gondol, nem gondolta sose végig, csak valamit érez, valamiféle elképzelése van, amit nem tud racionálisan megfogalmazni.

Ez is az intelligens evangelizálás része: próbálni segíteni az embereket, hogy gondolkodjanak — túl azon, hogy mi az ösztönös reakciójuk. Ha segítünk nekik intelligensnek lenni, az humanizálja őket — már ha a Biblia igazat mond. Isten ugyanis saját képére alkotta az embert, Ő adott neki intelligenciát.

Annak pedig nagy szerepe van abban, hogy hogyan érzékelnek dolgokat, hogyan látják a világot, hogyan hoznak döntéseket. De a posztmodern korban az emberek azt tanulják meg, konyv: 3 elmelet a mindensegrol tegyék félre az intellektusukat és inkább érzelmekkel, reakciókkal, víziókkal foglalkozzanak és magukban keressék az igazságot. Ezt hívják úgy, hogy valaki autentikus. Hogy magamban találom meg az igazságot, amit ki is fejezek mint a sajátomat. Ez azonban nem intelligens, mert ebben az igazságban nincsenek kapcsolatok, nem összehasonlítható, ezért állatias igazság.

Az intelligens keresztyén evangelizálás tehát megpróbálja konyv: 3 elmelet a mindensegrol az embereket ahhoz, hogy intelligensebbek legyenek, azaz jobban hasonlítsanak Isten képére — ezzel megáldani őket. Isten országának kategóriáit mi, keresztyének tudjuk kezelni? Ránk nem hat a korszellem? Nem, mi, keresztyének valóban nem küzdünk ezekkel a kérdésekkel, hanem figyelmen kívül hagyjuk őket, nem küzdünk velük egyáltalán. Éppen ezért semmisítenek meg minket a jó kérdések.

Ilyenek feltevését gyakoroljuk mi is a kurzuson. Úgy fogalmaznám meg az ittlétem fő célját, hogy bátorítsam és tanítsam a diákokat arra, hogy intelligensen szeressék a felebarátaikat. A szeretet? Jó kérdés. Azt, hogy felelős választásokat hozunk, és így cselekszünk a kapcsolatainkban, annak érdekében, hogy bátorítsuk és támogassuk a szeretett személyt abban, konyv: 3 elmelet a mindensegrol az legyen, akinek Isten akarja látni. Az ember Isten képére van teremtve. Isten három személy.

Isten szeretet, szellem, fény, igazság. Az Isten képmása tehát: ők, nem pedig ő. A Szentírás nagyon világosan ír arról, hogy egyetlen személy nem lehet Isten képének hordozója. Amikor Ádámot megalkotta, azt mondta, ez így nem jó, az embernek nem jó egyedül. Mert Isten sincs egyedül. Alkottam erről egy szólást, így: Isten egyedül isten, de Isten nincs egyedül. Ezért tehát: az ember egyedül istenképű, de az Ember nincs egyedül. A teológushallgatóknak szóló kurzusán beszélt arról is, miben tér el a református hit és gondolkodás más felekezetekétől.

Hogy látja ezt? A reformátusság központi gondolata, elve — kívülről nézve, mintegy barátként, mert magam nem vagyok református — a sola Scriptura. A Biblia a legmagasabb, legmélyebb, legszélesebb értelemben vett tekintély.

Minden kérdést ezért először a Biblia tükrében kell megvizsgálni. Aztán annak alapján, amit a Bibliában találunk, kell megállapítanunk, mi az igazság a hitről, gyakorlatról, reményről, kapcsolatokról. A sorban második tekintély a saját érzésvilágom, a hagyományok, a racionalitás, a közösség és más dolgok — ezek is érvényes forrásai a megismerésnek. Mert az igazságot valójában a tapasztalatainkon, a közösségen, a családon, az ismerőseinken, a gyülekezeten, a nemzeten keresztül tudjuk, és az igazság nem egyetlen pillanatban érvényes, hanem történelmileg, a hagyományokon keresztül fejti ki önmagát.

Így ismerjük meg a dolgokat, de a végső tekintély "konyv: 3 elmelet a mindensegrol" Biblia. Ha jól értem, a reformátusok úgy hiszik, hogy Isten AZ igazság, és Ő adja az igazságot nekünk, elsősorban a Biblián keresztül, amely leírja az egyházat. Más hagyományokban Isten az, "konyv: 3 elmelet a mindensegrol" kijelenti az igazságot az egyháznak, és az egyház írta a Bibliát. Ami persze nyilván igaz, ki más írta volna, de ez a hierarchia: a szent hagyomány és az anyaszentegyház az elsődleges forrása az ismeretelméleti tudásnak.

A reformátusoknál viszont a Biblia az, és a Biblia tanítja az egyházat is, míg a másikban az egyház tanítja a Bibliát. Ez az elsődleges, nagyon egyszerű, de meghatározó különbség a gyakorlatban is megmutatkozik. Nem kell, hogy a Biblia tekintéllyé váljon a világban. Mert az. Mint Isten szava, azaz Ő maga.

Tehát a kérdés inkább az, hogyan érjük el, hogy az emberek felismerjék a Biblia életet meghatározó tekintélyét? Ez nagy feladat. Amibe beletartozik az is, hogy tanuljuk, mit mond a Biblia, másodszor megértsük, hogy az mit jelent, harmadszor pedig láthatóan éljük azt — hogy az emberek láthassák és elkezdjenek kérdezni. Hogyhogy ilyen jól tudsz élni? Hogyan tudsz ilyen megelégedett maradni? Ilyen hálás, ilyen boldog, ilyen kreatív?

Mitől ilyen gazdag az életed? De Jézus azt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Nem azt mondta, hogy életük legyen, és az rendezett legyen. Mi szeretjük a rendezettséget, mert az nagyobb kontrollt jelent, biztonságosabb. De a keresztyénség nem biztonságos. Pál azt írja, hogy rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Ha nincs bennünk félelem és remegés, akkor nem élünk.

Radikálisaknak kell lennünk, meg kell néznünk, a Biblia mit mond valamiről, és nem arra fókuszálnunk, mi mit érzünk azzal kapcsolatban, vagy hogy a hagyomány szerint azt hogyan magyarázták, illetve gyakorolták. Így például a református hagyományt sem szabad előre tennünk a rangsorban, hanem csakis az Igét magát.

Ha radikálisan biblikusan élünk, akkor abban lesz erő. Folyamatosan egyensúlyozunk eközben keresztyénként: ne legyünk elfogultak — ahogy sokan fogalmaznak: törvényeskedők —, mégse legyünk mindenféle véleménnyel megengedők. Az egyenes beszéd nem fér bele a posztmodernbe — ma nem létezhet csak egy vélemény.

Nem a fegyelem ellen beszélek, a fegyelem, az elvszerűség, a szigorúság nem rossz.

Mi a valóság? Mi az emberi élet értelme? Miért szenvedünk? E rövid kis könyvben Ellis Potter, a nemzetközi előadó három fő világfelfogást elemez, amelyek mindegyike más-más választ ad ezekre az örök kérdésekre. Potter világos és meggyőző nyelven mutat rá, hogy e három szemlélet, illetve a reménység, amit az emberiségnek felkínálnak, merőben eltérő képet fest a mindennapi valóságról csakúgy, mint életünk végső céljáról.

Potter világos és meggyőző nyelven mutat rá, hogy e három szemlélet, illetve a reménység, amit az emberiségnek felkínálnak, merőben eltérő képet fest a […]. Változás a személyes vásárlásnál! A részletekért kattintson ide! A bejelentkezéshez adja meg e-mail címét és jelszavát.

Még nem regisztrált oldalunkon? Itt megteheti ». Jelszó megjegyzése ezen a gépen. Elfelejtette konyv: 3 elmelet a mindensegrol jelszavát? Kattintson ide! A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk látogatóinknak és hatékonyabbá tegyük weboldalunk működését. Az alábbi linken tekintheti meg, hogy milyen sütiket használunk beállítások. Lapozzon bele! Kapcsolódó könyves blog Bejelentkezés A bejelentkezéshez adja meg e-mail címét és jelszavát.

Itt megteheti » Jelszó megjegyzése ezen a gépen. X Bezárás.