Konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok


Konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 649784315
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,58

MAGYARÁZAT:Konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok

A Nap Kiadó Magyar esszék című sorozatában ban látott napvilágot Juhász Antal legújabb kötete, amely a tanyai életmóddal, építkezéssel és településtörténettel kapcsolatos írásainak egy részét gyűjti egy csokorba. Az ilyen típusú kiadványok kapcsán az olvasóban gyakran megfogalmazódik a kérdés: van-e értelme a korábban már megjelent tanulmányok, cikkek, esszék újraközlésének? Az esetek többségében a szerző vagy a kiadó azzal az egyszerű magyarázattal szolgál, hogy az adott kiadványban szereplő írások időközben nehezen hozzáférhetővé váltak az érdeklődők számára, ezért szükséges újbóli megjelentetésük.

Bátran kijelenthetjük, hogy az ismertetendő kötet esetében ez az indok csak részben állja meg a helyét, hiszen az újraközölt írások tematikai elrendeződésüknek köszönhetően egy sajátos ívet írnak le a tanyai településforma kialakulásától annak virágzásán keresztül a szórványtelepek hanyatlásáig bezárólag. Bármennyire is esettanulmányok gyűjteményéről van szó, ennek a rendező elvnek a segítségével az írásokban közzétett adatok, megfogalmazott megállapítások egymást kiegészítve általános érvényű tendenciákat, gazdasági-társadalmi folyamatokat tárnak elénk.

A konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok címében ugyan a Dél-Alföld földrajzi megjelölés szerepel, az írások többségének a forrásvidéke azonban Szeged környéke, a város egykor nagykiterjedésű határa és annak közvetlen vonzáskörzete, Kistelek, Öttömös, Sándorfalva és Pusztaszer. A kötet utószavát Bárth János nyugalmazott múzeumigazgató állította össze, aki Juhász Antalhoz hasonlóan a hazai tanyakutatások meghatározó alakjai közé tartozik. Nemcsak méltatja a kötet szerzőjének munkásságát, hanem reflektál is annak kutatásaira felidézve közös terepbejárásaikat.

Bárth János utószavát olvasva egyfajta tudományos párbeszéd kibontakozásának lehetünk tanúi, aki szinte az egész kérdéskör történeti-néprajzi vizsgálatának eddigi eredményeit is összegzi. A kötetben megjelent írások négy fejezetre tagolódnak, amelyek közül sorrendben az első településtörténeti kérdésekkel foglalkozik.

Szatymaz, Kistelek, Kiskunhalas tanyái mellett a tanyaközpontokról, a Homokhátság szegedi kirajzásairól valamint a Hódmezővásárhely határához tartozó Kopáncsról olvashatunk tanulmányokat, melyek különböző nézőpontokból láttatják a településnéprajzi viszonyokat, állapotokat. Juhász Antal szerint a tanyai telekelrendezés vizsgálata önálló kutatási területként fogható fel, ugyanakkor nem választható el a tanyák átfogó néprajzi kutatásától.

Értelmezésében a telek a tanyai parasztcsalád mikrokörnyezete, ahol mindennapi munkáit végzi, táplálkozik, pihen stb. A telket úgy érdemes felfogni, mint a tanyán élők gazdasági tevékenységének, munkájának szűkebb keretét, életterét. A legtöbb írást, szám szerint hetet a harmadik fejezet tartalmazza, ami a gazdálkodás, az életmód és a társadalom területéről több témát igyekszik különböző nézőpontból körüljárni. A tanulmányok érintik a hagyatéki leltárak segítségével a tárgyi ellátottság problematikáját, a társas élet kérdéseit, az életmód és a "konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok" kapcsolatát, a tanyai társadalom rétegződését, a Szeged környéki tanyatípusokat, illetve egy Szeged-felsőtanyai gazdacsalád életútját.

Az utolsó fejezetben található tanulmányok a tanyavilág változásainak, pusztulásának folyamatát tárják az olvasó elé a kutyanyaki tanyasor, Öttömös és Sándorfalva példáján keresztül. A kötetben helyet kapó írások befogadását képek, rajzok, táblázatok, illetve térképrészletek segítik, a függelékben pedig Juhász Antal fotóiból találunk egy válogatást. A témában kevéssé járatos olvasók a szó- és fogalommagyarázat segítségével nyerhet betekintést a kötetben említett tájszavak jelentésrétegeibe.

Juhász Antal munkáját nemcsak egy szűk szakmai közönségnek szánta, hanem mindazon érdeklődők számára is, akik nem rendelkeznek átfogó ismeretekkel a tanyai életmód és településforma sajátosságairól. A tanyavilág nem tűnt el Szeged környékéről, ma is létezik, melynek változásait egy következő kutatógeneráció feladata lesz dokumentálni.

Juhász Antal: A dél-alföldi tanyavilág. Néprajzi tanulmányok. Nap Kiadó Kft. Megjelent a folyóirat

Németh András és Máté Gábor könyve teljesen egyedülálló, mind témájában, mind pedig megközelítési módjában. A néprajzos kutató és a régész-történész szerzőpáros tudományterületük legjobb hagyományait folytatva a tájtörténet páratlan érdekességű példáit mutatja be egy magyarországi tájegység kapcsán. A kötet konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok nem csupán a régész és a néprajzos közös érdeklődésének a bizonyítéka, hanem közös munkájuknak is.

A két szerző közös megközelítési módja kitűnő példáját adja annak, hogy miként lehet sok-sok apró adatból, új tudományos módszerekkel, de éppen a régi forrásokra támaszkodva egy olyan "konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok" létrehozni, amely egyszerre keltheti fel a történelem iránt érdeklődők figyelmét, és azokét is, akik ezt a tájat szeretnék megismerni. A pontos tudományos megfigyelésekre épülő, de a szélesebb olvasóközönség számára is érthető és élvezetes formában bemutatott tájtörténet egy olyan világot jelenít meg, amelynek ma már csak nehezen felfedezhető lenyomatait találjuk meg környezetünkben.

A kötet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmünket, hogy a táj és az ember évszázados egymásra hatása milyen sokféle és érdekes emléket hozott létre. Laszlovszky József. E karcsú kartonált kötet a Magyarországra látogató turisták számára készült, akik szívesen visznek haza magukkal emlékül egy népi viseletbe öltöztetett babákról A Vászolyon a Mesterségek Házában látható állandó fotókiállítás, valamint e könyv részben dokumentációs céllal jött létre, másrészt viszont a vízimalmok letűnt Kevés ország kultúráját övezi akkora érdeklődés, mint Japánét.

Az érdeklődők elsősorban a popkultúrán, a kultúra buddhizmusból és konfucianizmusból eredeztethet A történeti Erdély konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok Partium határán fekvő Szilágyság közel hatvan magyarlakta települése közül a legismertebbek egyike a Tövishát szívében található Szilágysá Ibn Fadlán útja a nagy jelentőségű utazások történetében az egyik nagy ismeretlen ismerős.

A második világháborút megelőző hatvanöt év döntő hatással volt a női testkultúrára. A folyamat egyik csúcspontját az as évek jelentették, amikor a női szi Eleinte a hazafias érzület megnyilvánulásaként, idővel inkább a nemzeti kultúra védjegyekén A szerző a Szegedi Egyetem Néprajz Tanszékének nyugalmazott vezetője, a tanyavilág legszakavatottabb ismerője. Egész életműve az alföldi tanyavilág megismerése Ez a mese azért érdekes, mert olyan keleti párhuzamai ismertek, amely A női kéz finom munkáját a legtökéletesebb gép nem pótolja, a terített asztal hófehér hímzésdíszét szépségben semmiféle színpompa nem múlja felül: a kézzel hímz A könyvhöz az egész Kárpát-medencéből gyűjtöttük az anyagot, gyakran átlépve a jelenlegi országhatárainkat, hogy egy-egy néprajzi tájegységet a lehető legteljes A vőfélykönyv a lakodalom rigmusait, tréfás mondókáit és a tényleges forgatókönyvet tartalmazza.

Mi a feladatra a vőfélynek, hogyan szórakoztassa a násznépet st Albert Endre magyar-történelem szakos tanár, aki gyermekkorában szüleivel Egyházaskozáron élt. Ebben a művében arra keres választ, hogy a történelem viharai sor A moldvai magyarok körében szinte minden korszakban adódtak értelmiségi feladatokat vállaló személyek. Közéjük sorolható a magyar közvélemény és történészt Dömötör Sándor Budapest, Egyetemi tanulmányait a budapesti Áll egy tölgyfa a válaszúti Kallós-kúria mellett, néhány méternyire a néprajzi gyűjteménynek otthont adó épülettől.

A nagy koronát látjuk, a kiterjedt gyökérzet Elvégre, konyv: A del-alfoldi tanyavilag - Neprajzi tanulmanyok A rokon népek honfoglalása Bhutánban a régészek által feltárt leletek származási ideje előtt, azaz legalább éve mehetett végbe. A Budhanilkanthában Nepálb Rábafüzes és a Hianzek című német és magyar nyelvű könyv űrt tölt ki a magyarországi németség történelmében. A kiadvány célul tűzi, hogy az olvasó a magyarorszá A matematikát viszonylag kevesen szeretik. A középiskola végeztével a legtöbben egy megkönnyebbült sóhaj kíséretében hajítják a sarokba a matekkönyvet, hogy még A többezres csődületb A királynők életét általában romantikus tündérmeseként képzeljük magunk elé.

Az őket övező pompa és a népüktől kapott szeretet azonban nem elég ahhoz, hogy fele Ma már nem igényel különösebb bizonyítást, hogy a második világháború Abby Johnson Ennek az egyszerű cselekedetnek országszerte hírement. Abby a Planned Parenthood szervezet egy Értelmetlennek érzed a munkádat? A lelked mélyén úgy érzed, semmi szükség arra, amit csinálsz? Lehet, hogy te is bullshit munkát végzel? Bullshit mun A XVI. Az ország három részre szakadt. Délről a török nyomul a Felvidék felé, Erdély szultán adófizetője.

A Habsburg-házból való Egy Hongkongban tartott genetikai konferencián egy kínai professzor bejelenti, hogy megszületett az első génmanipulált ikerpár, majd nyomtalanul eltűnik. Jao Ba A matematika a világ egyik csodája. Nem kézzelfogható, mint az ókori világ hét csodája, de éppannyira régi A csodák attól csodák, hogy nem lehet őket me Mi ad erőt egy férfinak? És mi ad célt az erőnek, mi fogja teremtésre?

Mi a forrása a folyamatos motiváltságnak? Ez a könyv feltárja azokat a gyökereket, amelye A Pocsék főnökök című könyv megtanít arra, hogyan kezeld a lehető legreménytelenebb főnököket. Thomas Erikson, az Idiótákkal körülvéve sikerkönyvének szerzője t Szoborledöntések, a történelem átírása, cenzúra és futótűzszerűen terjedő virtuális lincselések: hétköznapjaink egyre inkább tébolyba süllyednek.

Új könyvében D Szó lesz itt többek között a francia koronára áhítozó, Kun László király a magyar történelem egyik legvitatottabb alakja, aki már élete első évtizedében szörnyű eseményeket élt át. Apja a nagyapjával hadakozot Megtiszteltetés, hogy a Metró Univerzum részévé vált, mely ezzel a Amikor Kera Jacobsen, a 28 éves szociális munkás holtteste Laurie Montgomery igazságügyi orvos szakértő boncasztalára kerül, elsőre úgy tűnik, újfent gyarapodot Azt mondják, fekete rózsa nem létezik.

Színe csupán fények játéka, árnyalatok keltette látszat. Sommer Anna azonban nap mint nap ott látja a szőlőben, a sorok v Beth Harmon csendes, morózus és első pillantásra jelentéktelen nyolcéves kislány, akit édesanyja halála után árvaházba küldenek. Legfőbb társasága egy másik árv Új jelszó igényléséhez kérjük adja meg a regisztrált e-mail címét. Erre az e-mail címre küldünk Önnek egy e-mailt, amelyen keresztül az igénylést érvényesítheti.

Feliratkozom a hírlevélre. A felhasználási feltételeket elfogadom. Horhosok, puszták, búvólikak - Tájtörténeti tanulmányok a Termék kategória: Könyv Társadalomtudomány Néprajz. Ez is érdekelheti. Húzza ide a terméket! Megjelenés éve: - Ár:. Elfelejtette jelszavát? Új vásárló? Hozza létre fiókját! Új jelszó igénylése. Új vásárló. Feliratkozom a hírlevélre A felhasználási feltételeket elfogadom.