Konyv: A csata arca


Konyv: A csata arca

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 784387354
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,43

MAGYARÁZAT:Konyv: A csata arca

Az évtizedes oktatói tapasztalat és a katonákkal -köztük a második világháborút csapattisztként megjárt, és addigra a brit hadsereg vezetőivé emelkedett főtisztekkel- töltött sok idő sajátos gondolatokat sugallt a szerzőnek. Az kezdte érdekelni, mit és hogyan tesznek a közkatonák, a tiszthelyettesek és a csapattisztek a katonai mesterség gyakorlása közben, mert a hadtörténetírás addig inkább a királyok és a vezérek háborújára összpontosított.

Keegan szakít a győztesek ügyét igazoló történetírás évezredes hagyományával, de azzal a hagyománnyal is, amelyik a visszatekintés bölcsességével — és az íróasztal biztonságos fedezékéből… tovább. Emberi és materialista hadtörténet ez, utóbbi nem a szó szánalmas ideológiai értelmében, hanem úgy, hogy Keegan azt vizsgálja: az adott anyagi topográfia, haditechnikai, élelmezési, egészségügyi stb. Elemzi továbbá a csata mint fegyveres összecsapás és mint történelmi jelenség változásait az évszázadok során.

Agincourt, Waterloo és a Somme-i offenzíva első napja döntő jelentőségű, sokszor megírt összecsapás, de ahogyan Keegan tekint "konyv: A csata arca," az olyasfajta változást indított el a hadtörténetírásban, amilyet Einstein és társai munkássága a fizikában. A következő kiadói sorozatban jelent meg: Hadiakadémia.

Amikor én történelmi munkát olvasok, azt szeretem, konyv: A csata arca látom az embert. Az olyat, mint én. Mit evett, hol aludt, mitől félt, hogy reagált a nagy eseményekre, mit veszíthetett és mit veszített. Milyen lehetett ott lenni, éhesen vagy jóllakottan, szorongva vagy adrenalintól feldobva, olyasvalakinek, aki nem márványból van, sem pedig gipszből?

Amikor először rátaláltam John Keegan műveire, rögtön egyértelmű volt, hogy pontosan azt adja, amire nekem szükségem van. Még a nagy hadvezéreknek is a kisember-arcát mutatja meg, nemhogy a közkatonáknak. Vagy éppen az érintett civileknek. Tetszett, de két hónapig tartott, mert sokszor vissza kellett lépnem, hogy fejben könyvtári könyv aláhúzzam a lényeget.

Ha át szeretné látni az adott korok háborúit a közkatonák szemszögéből, akkor forgassa bátran. Érdekességek, kiváló áttekintés és rendszerezés, illetve nagyon jó konklúziók. Ahogyan azt Keegantől megszokhattuk. Alig hetven éve a megfutamodást, a harc megtagadását, a remegést vagy az apátiát is még a gyávaság jeleként bélyegezték meg, és még a viszonylag emberséges szellemű brit hadseregben is óriási erőfeszítésbe került egy másféle gondolkodásmód meghonosítása.

Az első világháború első két évében olyan embereket lőttek főbe szökésért, akiknek viselkedésében ma a valódi ideg-összeroppanás tünetegyüttesét ismerjük fel. Ezeket a katonákat az úgynevezett N. Az otthonában az ember természetes adottságnak tekinti a fedelet, a meleget, a pihenést és a változatos étkezést, márpedig ezekről a dolgokról tudjuk, hogy hadjárat során nehéz hozzájuk jutni.

Érthető tehát, hogy ha egyszer valaki szert tett rájuk, a hadszíntéren uralkodó általános nyomorúságban mindennél többre értékeli őket, és nem szívesen mond le róluk. A veterán katonák — egy-egy kivételes egyéniséget leszámítva — általában nem is akarnak mást, mint jó szállást, egy csöndes szektort, egy kicsit jobb fedezéket. Ezeket lényegében az elhagyott otthon pótlékává akarják átalakítani, s ez olyan törekvés, amely ellen minden törekvő parancsnoknak küzdenie kell, ha mozgásban akarja tartani hadjáratát.

"Konyv: A csata arca" katonát még egy félig-meddig elfogadható szállás, egy szörnyűséges odú is maradásra csábítja. Hogy ez a kísértés milyen erős, akkor tapasztaltam meg, amikor a nyugati front egy nagy léptékű térképének tanulmányozása közben megkérdeztem apámat, hogy vajon 6 hüvelykes lövegekből álló ütege nem azon a területen állt-e, amelyet az a térképszelvény ábrázolt. De igen, felelte, és nyomban mutogatni kezdte rajta a jelentősebb tereptárgyakat, amelyre — ötven év távolából — teljes topografikus részletességgel emlékezett.

Ezzel a képességgel, úgy tűnik, az első világháború valamennyi túlélője rendelkezett. Itt volt a gyümölcsös, ahol az üteg harcálláspontját berendezték, errefelé ásták konyv: A csata arca a lövegeket, itt pedig — s ez nyilvánvalóan fontosabb volt számára — itt volt a csatorna zsilipje, amelynél szép délutánokon úszni szokott, itt a mező, ahol futballoztak, itt pedig a tanya, ahol a Courvisier család omlettet sütött nekik az ő fiuk ugyancsak harcolt valahol, s ezért sok katonát megsajnáltak, főként, ha tudott egy kicsit franciául.

Itt volt az a kálvária, amely alatt esténként a bátyját várta, aki a szomszédos ütegtől jött át, és otthoni híreket hozott, itt fülelt a fenyegető sötétben, hallja-e már konyv: A csata arca sarkantyújának pengését a kövezeten. Apám a francia pavé szót használta.

Nyilvánvaló volt, hogy Picardiának ez a négyzetmérföldje, bár a pusztulás és a rettenet helye volt, a néhány hónap során, amelyet itt töltött, az otthonosságnak, sőt biztonságnak azt az érzetét keltette fel benne, mint az a staffordshire-i vidék, amelyen felnőtt. És nem ő volt az egyetlen, aki megtalálta Franciaországban a maga Staffordshire-ját. Mégis, mindazon alaposan kimunkált magyarázatok dacára, amelyekkel a civilizált társadalmak felmentik a személyes bűn és a társadalmi megvetés alól a csatatéren ölő katonát — hogy tudniillik ugyanolyan kockázatot vállal, mint az ellenfele, hogy egy még az ölésnél is nagyobb rossz megelőzése érdekében cselekszik —, érdemes megjegyeznünk, hogy a frontkatonák egyetlen olyan csoportja, amelynek tagjai maguk döntik el, öljenek-e vagy sem — azaz a tisztek —, az általunk vizsgált időszak folyamán állandóan és következetesen igyekeztek distancálni magukat magától a konkrét cselekedettől.

Ezt a visszahúzódást jól szimbolizálják a tisztek mindinkább jelzésszerűvé alakuló fegyverei, amelyekről már hallottunk. Az első világháború alatt ezt a szimbólumszerepet gyakran már nem is halálos fegyver, hanem egy sétapálca töltötte be. Mercer hosszasan taglalja, mennyi bajt okozott neki egy porosz üteg, amely franciáknak nézte az embereit, és több veszteséget okozott neki, mint amennyit azok az egész napos harc folyamán elszenvedtek, és amelyet végül csak egy belga üteg megérkezése hallgattatott el.

Az ölési zóna mélységét a leggyakoribb fegyvertípus hatótávolsága határozza meg. A hideg fegyverek korának hadviselése azonban megkövetelt még egy, azóta eltűnt katonai képességet, amelynek a fegyverforgatásban talán még a mozgékonyságnál és a jó reflexeknél is nagyobb volt a jelentősége: egyfajta empátiát az ellenfél iránt….

A modern hadviselés jellemző kegyetlensége, hogy még az ép és harcolni konyv: A csata arca katonában is elülteti önmaga jelentéktelenségének érzését, aki emiatt a lefegyverzett vagy demoralizált ellenség életének is ugyanilyen csekély jelentőséget tulajdonít. A napóleoni háborúk egyik apró furcsasága, hogy a franciaellenes koalíciós sok nemzetiségű tisztikara ha nyelvi nehézségei adódtak, leggyakrabban átváltott az ellenség nyelvére.

Valószínű azonban, hogy a balesetek számának megnövekedéséhez leginkább a hadseregek gépesítése járult hozzá. A biztosítótársaságok szerint a fiatal férfi gépkocsivezetők jelentik a legnagyobb kockázatot, márpedig a háborúkban sok ezer fiatal férfira bízzák nagy erejű járművek vezetését csupa veszély, karbantartatlan utakon. A járművek összeütközése, megcsúszása, kigyulladása, árokba fordulása, felborulása a hadgyakorlatokon is mindennapos esemény.

A valóságos háború viszonyai között ilyesmi gyakrabban fordul elő, olyannyira, hogy a vietnami háború csendesebb konyv: A csata arca a közlekedési balesetek gyakran több amerikai katona életét követelték, mint a Vietcong akciói. Pro tagság Üzenet a Molynak meta. John Keegan: The Face of Battle. AkadémiaiBudapest, AquilaDebrecen, Ebben a könyvében pedig konkrétan 4D-s mozit csinált a történelemből.

Új hozzászólás. A csata jövője — A csata megszűnése. A csata jövője — A mozgó csatatér. A csata jövője — A háború embertelen arca. Waterloo, A csata jövője — A csata trendje.

Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Irodalom Szórakoztató irodalom Fantasy. Harmincöt lány. Egy korona. Egy lehetőség, ami az életben csak egyszer adódik. A Párválasztóban részt vevő harmincöt lány számára ez életük legnagyobb esélye. Egy lehetőség arra, konyv: A csata arca kiszabaduljanak abból az életből, amibe beleszülettek.

Hogy belépjenek egy világba, amiben csillogó ruhákat és felbecsülhetetlen értékű ékszereket hordanak. Hogy palotában lakjanak és a csodás Maxon herceg szívéért vetekedjenek egymással. America Singer számára azonban kész rémálom Kiválasztottnak lenni. Azt jelenti ugyanis, hogy hátat kell fordítania titkos szerelmesének, Aspennek, aki egy alsóbbrendű kasztba tartozik.

El kell hagynia az otthonát, hogy beszálljon az ádáz közdelembe egy koronáért, amire nem is vágyik. Egy palotában kell élnie, amit a lázadók erőszakos támadásai fenyegetnek állandóan. Aztán America megismeri Maxon herceget. Lassan megkérdőjelezi addigi konyv: A csata arca, és rádöbben arra, hogy az élet, amiről mindig is álmodott, talán köszönő viszonyban sincs a jövővel, amit korábban még csak el sem képzelt volna. Budapest, II.

Budapest, VIII. Budapest, XIII. Ellenőrizze a készletet az Önhöz közeli üzleteinkben, kattintson az engedélyezéshez. Szállítás: munkanap Akár ingyen szállítással. A termék megvásárlásával kapható: pont. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és vegye át rendelését szállítási díj nélkül, akár egy nap alatt! Budapest, XI. Budapest, XIX. Budapest, XXII. Libri Csaba Center Könyvesbolt. Libri Debrecen Fórum Könyvesbolt. Libri Győr Árkád Könyvesbolt.

Libri Malom Könyvesbolt, Kecskemét. Budapest, III. Budapest, VII. Budapest, VI. Budapest XII. Budapest, XIV. Budapest, XV. Budapest, XXI. Libri Alba Plaza Könyvesbolt. Libri Balaton Plaza Könyvesbolt. Libri Budaörs Könyvesbolt. Libri Dunaújváros Könyvesbolt. Libri Eger Könyvesbolt. Libri Győr Plaza Könyvesbolt. Libri Kaposvár Könyvesbolt. Libri Kaposvár Plaza Könyvesbolt. Libri Miskolc Könyvesbolt.

Libri Miskolc Plaza Könyvesbolt. Libri Nyír Plaza Könyvesbolt. Libri Pécs Könyvesbolt. Libri Pécs Plaza Könyvesbolt. Libri Salgótarján Könyvesbolt. Libri Sopron "Konyv: A csata arca" Könyvesbolt. Libri Szeged Árkád könyvesbolt. Libri Szeged Plaza Könyvesbolt. Libri Székesfehérvár Könyvesbolt.

Libri Szolnok Könyvesbolt. Libri Szolnok Plaza Könyvesbolt. Libri Szombathely Könyvesbolt. Libri Szombathely Savaria Plaza Könyvesbolt. Libri Tatabánya Könyvesbolt. Libri Veszprém Könyvesbolt. Libri Zala Plaza Könyvesbolt. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek.

Egyszerű, aranyos történet. Míg az első kötetben felvázolja, hogy mi is történik Illéában, addig a folytatásban rejti el az izgalmakat. Nem szabad az első résznél befejezni. Érdekes volt a történet, a kor, a helyszín, a társadalmi felépítés is tetszett. Nem tudtam megállni az első résznél, érdekelt hogy mi lesz a vége. Könnyű, romantikus trilógia. A borítója gyönyörű, a fülszöveg is érdekesen konyv: A csata arca A világ felépítése nem hihető, a karakterábrázolás felszínes, a történet kiszámítható és unalmas, semmi fordulat vagy valódi dráma.

A romantika erőltetett, nem bontakozik ki rendesen. Így nem látok rá sok esélyt hogy a második részt is megvegyem. Ismét sikerült egy első részt kifognom, ami trilógia lesz!! Most várhatom, hogy hogy alakul a párválasztó kimenetele, de amúgy nekem is nagyon tetszett a könyv!!

Kis romantika, kis izgalom pont megfelelő arányban volt jelen a történetben. Még több a szerzőtől Kategória bestsellerei Kiadói újdonságok. Eljegyezve Kiera Cass. Törzsvásárlóként: pont. A szirén Kiera Cass. A korona Kiera Cass.

A koronahercegnő Kiera Cass. Az Elit Kiera Cass. Ida regénye Gárdonyi Géza. Blanka Lipinska. Légy ott Isztambulban Borsa Brown. A csütörtöki nyomozóklub Richard Osman. Szédítő Balaton R. Kelényi Angelika. Dharma Szűcs Péter. Teljes lista. Bűn és bűnhődés Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.

A mágia diadala Nora Roberts. Alapítvány Isaac Asimov. Légszomj Roboz Gábor. A Dűne Istencsászára Frank Herbert. Kognitív viselkedésterápia egyszerűen Seth J. Kívánságlistához adom.