Konyv: A boszorkanyok titkos tana


Konyv: A boszorkanyok titkos tana

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 672126981
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,98

MAGYARÁZAT:Konyv: A boszorkanyok titkos tana

A mágia, misztika, okkultizmus sejtelmes témaköre több száz éve foglalkoztatja az embereket. Válaszokat keresnek a racionális dolgok és események mögött konyv: A boszorkanyok titkos tana rejtett összefüggésekre. A mágia az igazság kutatásaaz ember teljességének keresése, a testi- lelki- szellemi-tökéletesség megvalósításának tudománya. A mágia célja az ember ráébresztése saját spirituális és szellemi valóságára.

A mágia módszert kínál az ember magasabb dimenzióinak elérésére. A módszer elsődleges részét a hermetikus hagyomány ezoterikus rendszerei képezik. Ezek olyan univerzális rendszerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett összefüggéseire.

A nagy beavatottak Saint Germain, Hermész Triszmegisztosz által megfogalmazott tézisek adtak fogódzót a régi idők útkeresői számára is. Mágikus rituálék és varázslatok gyakorlása ősrégi művészet, ami a világon mindenhol megtalálható. Fokozza a bennünk lévõ isteni áramlását, és ugyanúgy alkalmazható építõ, mint negatív.

A mágia önmagában véve semleges erő, ami se nem rossz, se nem jó. Azt az irányt jó vagy rossz, fehér vagy feketemelyben ez az erõ hat, a gyakorló határozza meg. A mágia hatalmas hangszer. És tényleg hat! Ezért: Mérlegeld, mit kívánsz magadnak; végül akár be is teljesülhet! A Cthulhu mítosz című könyv tartalma. Elfedte őket a feledés homálya, ugyanakkor mindig jelen vannak, ott leskelődnek a rendezettség határainál, ott, ahol érezni a természet vad erejét.

A Nagy Öregeket együttesen úgy lehet a legjobban leírni, mint valamilyen folyamatosan forrásban levő és változó erőket. Alakjuk, formakincsük és egyformaságuk mindig a velük létrejövő kölcsönhatásunkból születik. Vad vidékeken, ahol a természetben rejlő káosz nyilvánvalóbb, mint a rendezett társadalomban, érzékelni lehet az Öregek jelenlétét. Ezt méltányolták olyannyira többek között a régi görögök is, akik úgy tekintettek az ilyen határvidéken fekvő helyekre, mint amit megszenteltek a vad istenek számára, akik joggal rémíthetik halálra vagy változtathatják át az oda betévedőket.

Hasonlóképpen, az Öregek jelenlétét érezzük bensőnkben, amikor eljutunk a tudat egy adott szintjére, hogy belépjünk az ő birodalmukba. A fehér mágia kézikönyve tankönyv segítséget és útmutatást nyújt azoknak is, akik az önmagukkal vívott harctól megriadnak. "Konyv: A boszorkanyok titkos tana" első rész a tanulók személyiségével foglalkozik, és aki a tanulmányi idejét szorgalommal és buzgalommal végzi, abból egy teljesen más ember lesz, mint korábban.

A sorsát ugyan a kauzális törvénynek megfelelően a karma konyv: A boszorkanyok titkos tana meg, de azon belül nagyrészt maga irányíthatja az alakulását. Bámulattal fogja észrevenni, hogy a gondolatainak mekkora ereje van, örömmel fogja észlelni, hogy most már nem egy lépegető, alázatos ember, akit a vak hatalmak ide-oda dobálhatnak, mint korábban volt, érezni fogja, hogy védetten és felfegyverkezve léphet ki az egzisztenciaharcba.

Tanideje végén rendelkezni fog az ereje felett, ami a helyes használatot feltételezve az életét szabaddá és kellemessé teszi, megóvja őt a szenvedéstől, a betegségtől és mindenfajta vesződségtől. Meglépi azt a felismerést, hogy az ember egyáltalán nem annyira védtelen és alkalmas arra, hogy minden veszélyen sikeresen felülkerekedjen; látni fogja, hogy a Föld minden gonosza erejét veszti vele szemben. Aki úgy érzi, hogy idővel, előre igyekezve sem elégedett, az elért képességekkel, és az önző emberekkel is fel akarja venni a harcot, annak szól a második fejezet.

A boszorkányokról már a középkor kezdete előtt is csak titokban beszéltek. Híresek voltak arról, hogy ismerték a természet erőit, amelyet betegek gyógyítására használtak fel, hogy megvédjenek embereket a gonosztól, vagy szerelmi bánat esetén segítsenek. A természethez való közelségük és a tudásuk miatt gyakran kimagasló eredményeket értek el, de az akkoriban elismert kuruzslók, látók és orvosok nem ismerték el ezeket. A boszorkányok sikereit az egyszerűség kedvéért gyakran a gonosz erők közreműködésének a rovására írták.

A fehér mágia könyve elmondja, mit is jelent valójában a boszorkányság, "konyv: A boszorkanyok titkos tana" szertartások tartoznak hozzá, és milyen célokra lehet felhasználni. Azt is megtudjuk például, hogy mi a szerelmi varázslat, és hogyan lehet szerelmi bájitalt készíteni, milyen nyelvet beszélnek a virágok, milyen erők rejtőznek a színekben, a hangokban és az illatokban, miben áll a Hold ereje, hogyan éltek őseink, mi az élet és a halál titka. Konyv: A boszorkanyok titkos tana fehér mágia könyve segít megtalálni a mindennapi életünkben a harmóniát a Földanyával, feladatainkat a kozmikus energiák felhasználásával végezni, és így életünket tudatosabban és tartalmasabban élhetjük.

Abból indul ki, hogy ez a harmónia a szereteten és az igazságosságon alapul. A gyakorlókönyv feladata, hogy az olvasót olyan helyzetbe juttassa, hogy képes legyen megbetegedett földünk gyógyítására, amely az atlantiszi kultúra leáldozása óta, melyet az özönvíz okozott, soha nem volt olyan nagymértékben tele fájdalommal és szomorúsággal, mint most, ezredfordulónk kezdetén.

Ezt a könyvet és a benne foglalt javaslatokat a gyógyítás eszközeként értjük, amelyek kezdetben minket gyógyítanak és majd csak ezután orvosolják a Földünket. Az ezoterikus hagyományban két alapvető út létezik: a fekete mágia önös, sőt gonosz akaratot beteljesítő irányzata és a fehér mágiakonyv: A boszorkanyok titkos tana célja a szeretetvarázs, a gyógyítás, a harmónia elérése.

Ez utóbbinak az alapvető elméleti tudnivalóival és praktikáival ismerkedhetünk meg nagy vonalakban ennek a műnek alapjain. Olvashatunk sok egyéb mellett a "régi világ" rendjéről, a férfi és női aspektus egyensúlyának és az ősi istenekkel való kontaktus helyreállításának műveletéről, a hopi indiánok békeüzenetéről, Merlin munkásságáról, az időjárás befolyásolásáról, a szent növények, fák erejéről és egyéb kelta hagyományokról.

A múlt század legzseniálisabb mágusa. A zsigereimben érzem, gyűlölöm őt! Aki halála után is ilyen heves érzelmeket képes kiváltani valakiből, annak tudása és karizmája mindenképpen figyelemre méltó. Az biztos, hogy lehet Aleister Crowley -t gyűlölni vagy lehet őt bálványozni, de semmibe venni út senki sem képes, aki érdeklődéssel olvassa a mágiáról, a természetfelettiről szóló könyv eket és grimoire-okat.

Elképesztő, ahogy elszabadult fenevadként rázta le magáról az erkölcs, a társadalmi elvárások, a kozmikus törvények és a józan ész láncait. Hatalma magával ragad: felemel, kifordít, leránt, megfojt és kibelez A fenevad mágiája - Aleister Crowley mágikus életműve a könyv mindenki számára varázslatos olvasmány: azok számára, akik a sötétségbe vezető utat járják, és mindazoknak, akik a fény felé törekednek.

Az előbbiek előtt régóta nem titok, hogy miért, viszont az utóbbiakat olyan tudással és tudás ellen vértezheti fel, amit sikerrel használhatnak céljaik eléréséhez. A műben felhalmozott ismeretekről a az időszámításunk előtt évvel élt híres filozófus és stratéga szavai jutnak eszembe: "Tartsd a barátaidat közel magadhoz, de az ellenségeidet tartsd még közelebb. Valóban hiteles dologról van szó, a szöveget Gardneriánus Főpapok és Főpapnők is előszeretettel használják, ha avatatlannak akarnak beszélni hagyományaikról.

Ne feledjük azonban: ez nem Az Árnyak Könyve - hiszen mindenkinek sajátja van, melybe saját praktikáit, tanulmányait, tapasztalatait írja. Amit a Kedves Olvasó a kezében tart, az egy "konyv: A boszorkanyok titkos tana" hiteles szövegkönyv, forrásmunka, mely alapján képet kaphat a Wicca vallás rítusairól, szokásairól; ezen írás alapmű mindenki számára, aki a Wiccával komolyan akar foglalkozni.

A tanokat újra értelmezve, modernizálva, kiegészítve alkalmazták, legyen az a kabbala, a mágia, az alkímia vagy éppen az asztrológia rendszere. Jelen kötet ezekből az írásokból válogat olyan beavatottaktól, mint Eliphas Lévi aki maga nem volt a Golden Dawn tagjade hozzájárult a titkos-okkult tanok elterjedéséhez, William Wynn Westcott és S.

Először is szeretném leszögezni, hogy a mágia sem nem fekete, sem nem fehér. A mágia az, ami. A boszorkány az, aki a színét megadja. És ez a fekete és a fehér mellett minden másfajta szín is lehet. Ennek ellenére széles körben fekete mágiáról beszélnek, ha a negatív energiák hatására van szükség egy gonosz terv megvalósításához. A fehér mágia ezen logika szerint az a mágia, amely pozitív ingadozásokat okoz, hogy jó hatású legyen.

A mágia és a boszorkányság fogalmát néhány kisebb eltéréssel felettébb hasonlóan lehet definiálni, de a mágusokat és a boszorkányokat nagyon eltérően szemlélték. Az elsőt - közülük a legismertebb Merlin lehetett - csodálták; a boszorkányokat máglyán megégették. Swami Panchadasi harmadik könyvét tartja kezében az Olvasó. Az előző két könyve: Az asztrálvilág és Az aura érzékelésének tankönyve bevezetnek az ezoterikus tanokba és a rejtett világ érzékelésébe.

Mindenki képes felébreszteni, megnyitni a harmadik konyv: A boszorkanyok titkos tana, amivel beleláthat a múltba, a jövőbe, sőt képes a távolba is betekinteni. De komoly segítséget kapunk az alábbiakhoz is:. A világ birtokában lévő okkult tanításoknak nincs olyan része, melyeket olyan szigorúan õriznének, mint a Hermetikus Tanítások részleteit. Ezek azok alatt az évszázadok alatt kerültek a birtokunkba, amíg nagy alapítójuk, Hermész Triszmegisztosz élt.

Őt "Az istenek írnokának" nevezték. Azokban a napokban élt az õsi Egyiptomban, amikor a jelen emberi faj kialakulóban volt. Egykorú Ábrahámmal és ha a legenda igaz, Hermész Triszmegisztosz akkor oktatója volt ennek a tiszteletre méltó bölcsnek. Hermész volt és van. Minden lényeges és alapvető tanítás beleilleszkedik az összes ezoterikus tanításba, mely visszavezethető Hermészig. Kétségkívül még a legõsibb indiai tanítások is gyökerét képezték az eredeti Hermetikus Tanításoknak.

Ez is hozzájárult jelen mű - okkult- ezoterikus körökben elterjedt - sikeréhez. Saint-Germain gróf egyike volt a legtitokzatosabb férfiaknak, akiről az a hír járta, hogy több száz évet élt és tudását ez idő alatt szerezte. A Legszentebb Trinozófia A Legszentebb Háromszoros Bölcsesség a legritkább okkult kézirat, mely egyetlen példányban maradt fenn.

A könyv Saint-Germain beavatását tárja fel, tizenkét állomáson kísérve végig őt asztrológiai, alkímiai és kabbalista szimbólumok mögé rejtve beavatásának nehéz útját. A tökéletesség nem adomány, hanem szívós, kitartó munka eredménye. A Legszentebb Trinozófia nem más, mint a lélek nagykorú válásának szimbolikus leírása. Értékes, világos kommentárok segítik az archaikus szöveg és képek megértését. Eliphas Lévi a régi korok mágikus gondolatainak és világképének hatalmas összegzője és csodálatra méltó metafizikája egyfajta katalizátorrá válik, ami szükséges a mágikus gondolkodás megvalósításához.

Mint azt jelen műve előszavában írja: "Onnan számítva, hogy megjelent a könyv első kiadása, a világban nagy dolgok történtek és valószínűleg még nagyobban eljövetelére lehet számítani. Mint mindig, ezt is a csodák jelezték: az asztalok megszólaltak, a falakból hangok törtek elő és test nélküli kezek írtak le titokzatos szavakat…". Jung, Julius Evola és Bodler.

A magasabb világok megismerésének útja. Most itt könyv alakban jelennek meg. Munkám azzal a fejlődéssel foglalkozik, amelyen az embernek keresztül kell mennie, hogy a magasabb világokat megismerhesse. A benne foglalt ismertetések különböző szükségleteket akarnak kielégíteni. Aki azonban szellemi kutatást akar végezni, vagyis magukat a tényeket akarja megfigyelni, amelyeket a szellemtudomány közlései leírnak és feltárnak, az kell, hogy maga is felemelkedjék az érzékfeletti megismeréshez, azaz saját maga járja be a megismerésnek azt az útját, amelynek leírását itt megkíséreltem.

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a szellemtudomány közlései értéktelenek annak számára, aki hajlam, vagy lehetőség hiányában a magasabb megismerés útját nem járhatja meg. A tények kikutatására csak az képes ugyan, aki be tud konyv: A boszorkanyok titkos tana az érzékfeletti világokba, de a kikutatott tények igaz voltáról konyv: A boszorkanyok titkos tana is meggyőződhet, aki maga nem észlelte őket. A könyv a következő témákat tárgyalja:. A mágikus tevékenységek alapvető feltételei - Az okkult tudományok ismereteinek kulcsa - Az angyalok, a zsenik, szellemek és démonok - A korreláció törvénye - Rituálék, mágikus ceremóniák és imádságok - Pecsétek, talizmánok, mágikus gyűrűk Az okkultizmus gyökerei a homályos őskorba nyúlnak vissza.

Az okkultizmus féltve őrzött titkait az egyiptomi főpapok és az indiai brahminok vigyázták, és részben szóban, részben írásos formában a beavatottakon keresztül az utókorra hagyományozták. Az okkultizmus ránk maradt írásos emlékei szimbólumokban, vagy hieroglifákban íródtak, ezért csak a beavatottak érthették.

Konyv: A boszorkanyok titkos tana A boszorkányok titkos tana könyvet Kabai Gyöngyi. Letöltés PDF Olvasás online. Mágikus rituálék és varázslatok gyakorlása ősrégi művészet, ami a világon mindenhol megtalálható. A mágia az az erő, amely összekapcsolja a lelki energiát az akaraterővel, hogy "természetfeletti" hatást érjen el, s hogy változásokat eredményezzen. Fokozza a bennünk lévő isteni áramlását, és ugyanúgy alkalmazható építő, mint negatív célokra.

A mágia önmagában véve semleges erő, ami se nem rossz, se nem jó. Azt az irányt jó vagy rossz, fehér vagy feketemelyben ez az erő hat, a gyakorló határozza meg. A mágia hatalmas hangszer. És tényleg hat! Ezért: Mérlegeld, konyv: A boszorkanyok titkos tana kívánsz magadnak; végül akár be is teljesülhet… Könyv ára: Ft, A boszorkányok titkos tana - Kabai Gyöngyi Szerk. További művek a szerzőtől,kiadótól,témakörben Akció kattintson ide a részletekért Kategória: Akarat, Kabai Gyöngyi szerző művei - További művek a szerzőktől,kiadóktól,témakörben Akció kattintson ide A boszorkányok titkos tana Kabai Gyöngyi Hermit Kiadó.

Search this site. Kiss Lajosné könyv pdf. A ""Szajna"" kifut a tengerre André Stil pdf letöltés. A bilincsbe vert beszéd - könyv. A bizalmi vagyonkezelés B. A bosszú nyilai C. Sansom pdf letöltés. A boszorkányok titkos tana ebook - Kabai Gyöngyi. Hecker Walter - Brenyó József. A cselekvés álarcában pdf letöltése - Kristóf Zoltán. A depresszió és a bipoláris betegségek Dr. Virginia Edwards letöltés.

A fehér felhő pdf letöltése - Molnár Ferenc. A felemelkedés Sally Malcolm pdf. A filozófia híg mosléka Pethő Bertalan könyv pdf. A gazdagság forrása Kurt Tepperwein online olvasás pdf. A gyermek egészséges fejlődése Rudolf Steiner pdf. A Gézagyerek Háy János epub. A hadviselés tudománya Szun-Ce olvasás online. A Harmadik Birodalom hatalmon Richard J. Evans letöltés. A hatékony tanulás titka Gefferth Éva - Paul Roeders pdf letöltés. A hazatérés útjelzői Johannes Tauler könyv pdf. A hugenották története, hite és hatása Eberhard Gresch pdf letöltés.

A Hunyadiak kora Benedek Elek epub. A hársak felett az ég ebook - Theresa Révay. A járművezetői vizsga teszt kérdéseinek gyűjteménye Ipolyi-Keller Imre pdf letöltés. A kegyes Korán értelmezése és magyarázata magyar nyelven könyv epub Kis Zsuzsanna Halima ford.

A kisfiú meg az oroszlánok Lázár Ervin olvasás online. A kislány, aki lenyelt egy akkora felhőt, mint az Eiffel-torony Puértolas Romain olvasás online. A kommunista ideológia vörös könyve Konrad Löw letöltés. A kulcsfigura Konyv: A boszorkanyok titkos tana György epub.

A Káosz Virágai pdf letöltése - John Caldwell. A kérdezés művészete Terry J. Fadem - Vajda Ambrus könyv pdf. A kétszarvú ember Jókai Mór - könyv. A kígyó Cs. Szabó László pdf. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében ebook - Kovács Máté. A Köstler-akció Kémvadászok-9 Nemere István könyv pdf. A legdrágább édesanyának ebook - Helen Exley. A lengyel freskó Gál Vilmos könyv pdf. A ló mozgásának biomechanikája Gillian Higgins könyv pdf. A magyar művészet a A magyar népi kultúra regionális struktúrája I.

Borsos Balázs könyv pdf. A magyar "Konyv: A boszorkanyok titkos tana" Korona és a koronázási jelvények Tóth Endre könyv pdf. A mindennapok fizikája pdf letöltése - Berkes István. A modern budapesti úrinő Géra Eleonóra - Szécsi Noémi olvasás online.

A Munka Törvénykönyve magyarázata pdf letöltése. A munkásifjúság mauthauseni vértanúja ebook - Paul Gouyon. A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai Bibó István pdf. A nyitott egzisztencia Rafael Tomás Caldera epub. A paradicsom és termesztése pdf letöltése - Dr. Helyes Lajos. A pedagógia alapjaitól az oktatás elméletéig Birta-Székely Noémi online olvasás pdf.

A pillangófa és más mesék Mester Györgyi könyv pdf. A pokol kézikönyve pdf letöltése - Duncan Shelley. A politikatudomány alapvonalai pdf letöltése - Domenico Fisichella. A párkapcsolat forgatókönyve Peter Orban könyv pdf. A párkapcsolatok iskolája Dr. Csernus Imre - F.

A reggel, amikor eljöttek értünk Janine di Giovanni online olvasás pdf. A reumatológia tankönyve pdf letöltése - Poór Gyula. A Rohonci kód Láng Benedek olvasás online. A Savoy-átok Elizabeth Lowell - könyv. A szerelemről William Shakespeare epub. A század utasa Fejtő Ferenc - Maurizio Serra letöltés.

A szélhámos Celeste Bradley könyv pdf. A sárga pokol Charles Lorre pdf letöltés. A tanítás mint értelmiségi hivatás könyv epub Révész Judit. A titokzatos menyasszony 2. A Tudatalatti Simon J. A vakond feljön Kemsei István pdf. A vég kezdete felől könyv epub Mezei András. A végességről Günter Grass pdf. A végtelen vonal Moldova György epub. A völgy könyv epub Pataki Balázs. A vörös Jázon Hall Caine online olvasás pdf. A zsebóra Krúdy Gyula epub.

Adatok Erdély művelődéséhez János Zsigmond korában. Az Erdélyi Országgyűlési Emlékek alapján. Várady Erzsébet könyv pdf. Agatha nyomoz 8. Agave pdf letöltése - Varga Bálint. ALMA - Végre itt vagy! Alsó- és Felsőszeli a Szarka László - Tóth Károly letöltés.