Konyv: Francia szavak es kifejezesek


Konyv: Francia szavak es kifejezesek

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 262150321
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,38

MAGYARÁZAT:Konyv: Francia szavak es kifejezesek

Turisták s főleg konyv: Francia szavak es kifejezesek találkozók résztvevői számára kívánt segítséget nyújtani, de több éven keresztül ennek a kiadványsorozatnak a tematikáját használta a Magyar Rádió is márciusában megindított nyugati nyelvleckéiben.

A könyv első felében a középfokú nyelvvizsgázókhoz és középszintű érettségihez kínálunk kérdéseket és mintaválaszokat. A könyv második fele az emelt szintű érettségi és a felsőfokú nyelvvizsgák témaköreinek feldolgozásához jelent segítséget. A mindkét szinten szereplő témákat csak az első részben dolgoztuk fel, így a haladó nyelvtanulóknak az egész könyvet érdemes áttanulmányozniuk.

Mindkét részben a köznyelvre jellemző egyszerű stílust alkalmaztuk. Tartózkodtunk a beszélt nyelv argotikus szleng és bizalmaskodó nyelvhasználatától és szólásformáktól, a túlságosan választékos és az irodalmi stílustól. A középfokon az elvárás a mondanivaló pontos, világos, helyes, de viszonylag egyszerű megfogalmazása. Ezért törekedtünk, hogy minél könnyebben olvasható és tanulható nyelvezettel fogalmazzunk. A haladó szinteken e kritériumok mellett a megfogalmazás árnyaltsága és fordulatos jellege is számít, ezért ezt igyekeztünk bemutatni.

A válaszokban két különböző nézőpont bemutatására törekedtünk. Ez a kontrasztív módszer több oldalról közelíti meg az adott kérdést, így lehetőséget biztosít arra, hogy a nyelvtanuló szabadon kombinálhassa mondanivalóját a maga nézőpontja szerint. Minden fejezet végén szószedet könnyíti meg a kérdések feldolgozását.

A könyv feldolgozásakor a mintaválaszok és szószedetek áttanulmányozását főképp egyéni tanulásra, a kérdésekre adott egyéni válaszok megvitatását pedig csoportos tanulásra ajánljuk. A könyv használható az iskolai oktatásban, szóbeli érettségire és nyelvvizsgákra felkészítő, társalgó tanfolyamokon, nyelvórákon egyaránt.

A könyv egyedi vizuális megjelenítése megkönnyíti és élvezetessé teszi a tanulást. Nem kell írni vagy házi feladatokat csinálni - csak használd a borítófület a válaszok letakarására, és folyamatosan ellenőrizd magad tanulás közben. A hétköznapi életből vett példák között megtalálsz minden olyan szituációt, amelyre utazásnál vagy az üzleti életben konyv: Francia szavak es kifejezesek lehet.

Akár teljesen kezdő, vagy akár csak szeretnéd felfrissíteni tudásod, nincs könnyebb útja a gyors nyelvtanulásnak. A párbeszédekből álló leckék szereplői az első kötetben megismert négy gimnazista, ám a dialógusok mellett egyre több eredeti szöveget is találunk bennük. A kommunikációs készséget fejlesztő mikropárbeszédek és szituációs gyakorlatok mellett igen változatos, nemegyszer szórakoztató feladatok vannak mind a könyvben, mind a munkafüzetben.

Azok, amelyek a hallás utáni szövegértést gyakoroltatják, szerepelnek az egyik hangkazettán, a párbeszédek pedig a másikon. A tankönyvet gazdag civilizációs anyag teszi még színesebbé és teljesebbé. A gimnáziumok második osztályai mellett más középfokú iskolatípusok tanulóinak is ajánljuk, kb. Az ASSIMIL zsebkönyvvel biztonságban érezheti magát, hiszen mindig kéznél vannak - a legfontosabb szavak - a hétköznapi társalgás kifejezései - a helyi szokások, szólások.

A köznyelv egyedülállóan gazdag szókincsével mind a nehéz, mind pedig a várva várt pillanatokban sem jöhet zavarba. Élvezetes beavatás a nyelvi szerkezetek rejtelmeibe már az első oldalakon! Az utazáson kívül itthon is kitűnő segítség az eltévedt turisták felkarolásához. Sőt, a nyelvvel való konyv: Francia szavak es kifejezesek ismerkedéshez is kedvet kaphat A tankönyvet középiskolás vagy felnőtt kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak ajánljuk, csakúgy iskolarendszerű, mint nyelvtanfolyami illetve egyéni tanuláshoz.

Szerkesztési alapelveink között nagy hangsúlyt helyeztünk a két nyelv közötti különbségek feltárására. E különbségek megértését a részletes magyar nyelvű nyelvtani magyarázatok segítik. A leckék témaválasztása minden esetben megegyezik a különböző nyelvvizsgákon érettségik, magyar állami vagy francia nemzetközi DELF-vizsgákon kijelölt témakörökkel. Hangsúlyt kapott ezen kívül a két kultúra közötti különbségek és hasonlóságok bemutatása.

A civilizációs ismeretekről, érdekességekről a civilizációs olvasmányokban és a leíró szövegek alapján lehet tájékozódni. Természetesen alapul vettük a NAT előírásait. A leíró olvasmányból és párbeszédből álló bevezető szövegek szövegkörnyezetben mutatják be az adott témakör legfontosabb szókincsét, illetve a különböző beszédszándékokat kifejező fordulatokat.

A szövegeket 2 oldalas részletes nyelvtani összefoglaló követi, amely tartalmazza a leckeszövegben előfordult szerkezetek magyarázatát. Ezután egyoldalas részletes szószedet, majd a begyakorláshoz szükséges oldalas konyv: Francia szavak es kifejezesek következik. Az olvasmányok általában leíró jellegűek és civilizációs ismereteket is tartalmaznak. Ezeket mindig egy-három, a szövegértést ellenőrző és az új ismereteket rendszerező feladat követi.

A párbeszédes feladatokhoz általában egy szövegértést ellenőrző feladatot adtunk. A dialógusok kifejezéseinek felhasználásával újabb szituációs feladatokat adhat a tanár. A feladatok célja, hogy lehetőség legyen a nyelvtan és a szókincs rendszeres és alapos begyakorlására. A nyelvtani feladatok szerkesztésénél alapelveink a változatosság és a két nyelv közötti kontrasztivitás volt. Gyakori probléma, hogy a nyelvkönyvekben nincs elég feladat a magyarok számára nehéz szerkezetek begyakorlására, ezért törekedtünk nagyon sok feladatot adni, hiszen a két nyelv jelentősen különbözik egymástól.

Az összes feladat elvégzése természetesen nem kötelező, mindenki szükségletei szerint válogathat, kihagyhat egyes feladatokat. A feladatok szóanyaga új szavakat nem tartalmaz, kizárólag a leckékben előfordult kifejezésekből épül fel. Ez elkerüli a fölösleges időveszteséget és azt a zavaró helyzetet, hogy ismeretlen szavakból kell a feladatot megoldani, egyúttal lehetővé teszi a már tanult szókincs szinten tartását.

A feladatsor végén kis magyar szöveget kell francia nyelvre fordítani, amely a leckében előfordult szókincset és nyelvtani szerkezeteket tartalmazza. Ez szintén a vizsgákra való felkészülést kívánja szolgálni. A nyelvtani feladatokat beszédértési és kommunikatív feladatok egészítik ki.

A kommunikatív feladatok az írásbeli és szóbeli készséget egyaránt gyakoroltatni kívánják, a nyelvvizsgákon is elvárt szituációs párbeszédek, interjúk, rövid témakifejtések illetve levelek formájában. Az összefoglaló leckékben található kommunikációs feladatok szervesen kapcsolódnak a leckék témaköreihez. Ezeket természetesen a leckékkel együtt is fel lehet dolgozni, nem kell megvárni az összefoglalást. A fő célkitűzés az egész könyv során kettős.

Egyrészt lehetővé tenni, hogy a nyelvtanuló megtanuljon saját magáról, életéről, országáról beszélni - lehetőleg valódi kommunikációs helyzetben. Másrészt megismertetni a francia nyelvű országok elsősorban Franciaország kultúráját, hogy a nyelvtanuló köznapi beszédhelyzetekben a nyelvországban is könnyen elboldoguljon. A szóanyag kiválasztásakor törekedtünk a standard nyelvhasználatra, mellőztük a túlságosan beszélt nyelvi, argotikus, szleng, regionális illetve irodalmi kifejezéseket.

A különböző nyelvi rétegek tanulmányozása alapszinten "konyv: Francia szavak es kifejezesek" követelmény: erre a második kötet során fogunk figyelmet fordítani. Törekedtünk feltüntetni azonban, ha valamely szerkezet az írott nyelvre vagy a beszélt nyelvre fokozottan jellemző pl.

Összességében inkább az írott köznyelv, mint az informális beszélt nyelv szerkezeteit helyeztük előtérbe. Franciaországba utazik? Néhány hét nyaralás kedvéért nem akar egy teljes nyelvtanfolyamot elvégezni? Mit szólna egy kis ízelítőhöz? Alig több mint egy óra szórakoztató tanulás segítségével a helyiekkel is meg tudja majd értetni magát. Mindezt megtalálja ezen a CD-n! Találkozás, üdvözlés, bemutatkozás; Tájékozódás, útbaigazítás; Kérjük amire szükségünk van; Vásárlás; Számok, időpontok; Van egy gond?

Oldjuk meg! Gyors, csupán egy óra, konyv: Francia szavak es kifejezesek szenvedőknek ideális. Szórakoztató érdekes történetbe ágyazott tudásanyag. Hatékony — minimális energiabefektetéssel maximális eredmény. Eredményes használható nyelvtudás azonnal. Audio-alapú — egyetlen CD-n minden, amire szüksége lehet. Praktikus kiegészítő füzet a legfontosabb kifejezésekkel. Üljön fel a repülőre Tamás és Erika mellé, és jegyezzen meg annyi szót, amennyit csak tud.

Azután lapozzon bele a CD-hez mellékelt néhány oldalas füzetbe. Prépabac-lecke, érettségire készítő feladatokkal - a nyelvtani gyakorlatok "konyv: Francia szavak es kifejezesek" kommunikatívabbak - a témák sokkal közelebb állnak a célkorosztályhoz - beszédszándék-rész minden leckében - új, a tanulókat nagyban motiváló külső, sok fotóval - fiatalos, lendületes, a feladatmegoldást megkönnyítő tipográna - szellősebb, áttekinthetőbb szerkezet - rövidebb terjedelmű, egy tanév alatt elvégezhető A sorozat azon tulajdonságai, melyek már a régi France-Euro-Expressben is megvoltak: - a kommunikatív szemlélet és kontrasztivitás - az élő és gazdag, a magyar szempontokat is szem előtt tartó civilizációs anyag - a globális szövegértés gyakoroltatása új érettségi!

A sorozat megjelenését az idegen nyelvek iránti egyre fokozódó igény tette szükségessé. Célunk, hogy hatékony és a későbbiek során audio-vizuális anyagokkal is kiegészített hazai segédeszközt adjunk az idegen nyelvet egyénileg vagy csoportosan tanuló felnőttek, többek között az állami nyelvvizsgára készülők kezébe. Függelék: rövid nyelvtani összefoglalás és francia-magyar szójegyzék.

Bizonyára Ön is bosszankodott már amiatt, hogy a francia nyelvvizsga szóbeli részére történő felkészüléshez eddig semmilyen segédkönyv nem volt kapható. Éppen ezért haszonnal forgathatják könyvünket az érettségire, a nem nyelvszakosok nyelvvizsgáira, vagy akár a különféle tanulmányi versenyekre készülők is. A tárgyalt témák, a szituációk, valamint a képfeldolgozás mintái tervszerűen készítik elő a szóbeli vizsga hármas célfeladatának sikeres megoldását: a konyv: Francia szavak es kifejezesek kötetlen párbeszédet a vizsgáztatóval b az önálló témakifejtést képek alapján és c a szituációs párbeszédet a vizsgáztatóval A feldolgozásra javasolt témakörök a következők: Találkozás bemutatkozás, üdvözlés, búcsú.

Család a vizsgázó személyi adatai és családja. Lakóhely a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása. Munka a vizsgázó foglalkozása, munkája és munkaköre. Tanulás a vizsgázó nyelvtudása, nyelvtanulása. Utazás városi tömegközlekedési eszközökön villamoson, autóbuszon, metrón; jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése, útvonala.

Lázár A. Ehhez kíván segítséget nyújtani Lázár A. Péter áttekinthetően és egyszerű nyelven megírt Instant angol nyelvtan című kötete, amely a magyar tanulók számára különösen fontos ismeretekre összpontosít. További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Pataki Pál. Gaston Mauger. Somorjai Ferenc. Rukkola értékelés.

A tőlünk telhető legnagyobb gondosság ellenére sem garantáljuk, hogy a technikai adatok nem hiányosak vagy tartalmaznak hibát. A gyártó előzetes bejelentés nélkül változtathat a specifikáción, "konyv: Francia szavak es kifejezesek" terméken, vagy annak csomagolásán. Mivel a helytelen technikai adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik kártérítési igény alapját, kétségei esetén kérjük keresse fel a gyártó honlapját.

Tegye fel kérdését a termékről Hiba bejelentés. Zóna Computers Szaküzletek és Szervizek www. Zóna Computers - Kőbánya Budapest, Állomás utca Keresés az adatlapon is. Hardver bemutatók. BABA - Zóna. Nem találta a keresett terméket? Nem forgalmazzuk a keresett terméket? Kérjen tőlünk árajánlatot! Cégünk kínálatában található termékek száma: ebből szaküzleteink polcain megtalálható típus, ami összesen darab termék! Garancia és szerviz. Termékeinket az ország több száz Pick Pack Pontjában személyesen is átveheti.

Árak és paraméterek összehasonlítása az Árukeresőn. Kosár tartalma. A bevásárlókosara jelenleg üres. Francia szavak és kifejezések nagyobb kép. A világ legnépszerűbb zsebszótár sorozata. Akciós termékeink. Legfrissebb termékeink. Fejlesztette a Blueray Kft.