Konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt


Konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 561302744
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,22

MAGYARÁZAT:Konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt

Vajon miért ölték meg a németet? Vagy talán csak baleset történt? A szerző nyomozói alapossággal tárja fel az esetet, amely azóta sem hagyja nyugodni a falu lakóit. Kutatómunkája során kiderül, hogy semmi sem az, aminek látszik. Szövevényes krimi kerekedik a történetből, amelynek elmesélése során plasztikusan megelevenednek előttünk a megszállók és helyi lakosok, hívők és ellenállók háborús hétköznapjai a polderek világában.

Jan Brokken holland újságíró és író. Egy lelkész fiaként a háború után tért vissza Holland-Indiából. Újságírói, illetve politikatudományi tanulmányait Utrechtben és Bordeaux-ban végezte. Corrie ten Boom lebilincselő életrajzának olvasása közben végig ott bujkál bennünk a legizgalmasabb kérdés: honnan volt annyi bátorság, lelki és fizikai erő ebben a legyőzhetetlen nőben, hogy az egész élete egy dologról beszéljen: "az öröm mélyebbre hatol, mint a kétségbeesés"?

Szüleik korai halála után a lányokat elszakították egymástól. A Hollandiában nevelkedett Lotte, akinek a családja a világháború idején bujkáló zsidóknak nyújtott menedéket, kezdetben nagyon bizalmatlanul áll szemben megtalált ikertestvérével. Majd Anna történetét végighallgatva megismeri a fonákját annak, amit saját maga átélt: az egyszerű német emberek háború alatti szenvedését. Míg ő egy nagy család óvó közegében nő fel, Annát a gazdaságot megörökölt nagybátyja és annak felesége, mint olcsó munkaerőt kihasználja, ezért még idejében úgy dönt, hogy saját kezébe veszi élete alakulását.

Fiatal korukban, előbb a háború kitörése előtt, később a háború után közvetlenül, a testvérek kétszer találkoznak. De csak a mostani, a harmadik találkozás alkalmával sikerül vitázva, de a másikat jobban megismerve újra közel kerülniük egymáshoz. Életről naplója vall, halála körülményeiről egy újságíró, Ernst Schnabel tovább nyomoz. Anne Frankfurt am Mainban született, de a fasizmus uralomra jutása után, ban szüleivel Amszterdamba emigrált.

A náci zsidóüldözés miatt két évig ben nyolcadmagával egy amszterdami ház rejtekében bujkált. Egész idő alatt naplót vezetett, mindaddig, míg fel nem jelentették és el nem hurcolták őket. Anne Frank Bergen-Belsenben, a koncentrációs táborban halt meg Egy volt lágertársa, a ma Svédországban élő Margita Pettersson asszony így emlékszik vissza a tizenhat éves lány halálára: "Halott nővére mellett feküdt, próbáltam erőszakkal belédiktálni néhány falatot, de hiába.

Emlékszem, egyik nap azt mondta: Kérem, ne adjon többet enni. Nem bírok tovább élni. Másnap meghalt. Az emberek országszerte kimennek az utcára, ahol élőzene szól, finom fogások és frissítők kaphatók, és úton-útfélen rögtönzött bolhapiacokon lehet "konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt" holmikat venni és eladni.

Jeroen úgy dönt, meglátogatja a nagymamáját, hátha akad nála valami eladnivaló. A padláson kezd kutakodni. A porlepte emlékek egy barátságról és a család fájdalmas titkáról mesélnek. Az angoloknak nincsenek tengeralattjáróik, nincs légelhárításuk. A halálozási szám félelmetes. Ki az a bájos fiatal lány, aki a pusztulásba induló hajóskapitányoknak utolsó örömeit, emberi melegséget, vigaszt nyújt?

Mikor s hogyan törik meg a kettős varázs: az életet jelentő szerelemé és a halált hozó tengeralattjáróé - erre a kérdésre csak az utolsó oldalakon kapunk választ, de addig Jan de Hartog holland író könyvét sem tudjuk letenni. Most itt vagyok az Astoriában. A cím: Budapest, Kossuth Lajos utca Az apám fia fekszik mellettem az ágyban. Úgy adódott, hogy egy ágyban kellett aludniuk - két másik lánnyal együtt.

Katát vonzotta, ám egyben borzongatta is a helyzet, de elaludt. Már középkorú nő, férjnél van, gyerekei vannak. Úgy tűnik, elkerülhetetlen közeleg egy rég elhalasztott szenvedélyes éjszaka beteljesítése. Évek óta konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt Stephanért, mégis rajta múlott, hogy évekig távol maradtak egymástól. Ki fia Stephan?

A válasz akkor világosodott meg, amikor Katával találkozott. Kapcsolatuk távolította el egymástól őket; most a temetés hozza őket össze Magyarországon. Meddig kísért a múlt, meddig kell újra szembesülni vele? Anton Steenwijk tizenkét esztendős volt, amikor szüleit és bátyját a németek "mint az állatokat" leterítették.

Mindez Hollandiában, a háború utolsó hónapjaiban történt. Harry Mulisch, az egyik legismertebb és legelismertebb kortárs holland író nem a szó szoros értelemben vett háborús regényt írt. Őt inkább az érdekli, meddig és hogyan játszhat még szerepet a háború a túlélők életében. Érdekfeszítő szellemi izgalmat is nyújtó és elgondolkodtató könyvéből, melyet már majdnem minden európai nyelvre lefordítottak, Hollandiában tizenöt hónap leforgása alatt több mint kétszázezer példány fogyott el.

Lassan besötétedett. Apa épp a függönyt húzta össze, amikor eldübörögtek az első teherautók. A függöny megállt a kezében, apa ránk nézett. Figyeltük a kivülről jövő konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt. A motorbúgás távolodott. Egy időre elhalt. Aztán újabb autókat hallottunk, keresztülhajtottak az utcán. Most hosszabb ideig tartott, míg újra csend lett. De akkor olyan csend, hogy alig mertük megtörni.

Anyára pillantottam. Előtte a fél csésze teája, rámeredt, tudtam, hogy úgy meginná. De nem mozdult. Egy idő múlva megszólalt apa: - Még várunk tíz percig, aztán meggyújtuk a lámpát. Kilenc óra lehetett. Ülve maradtunk, és döbbenten néztünk egymásra. Mint akik azt kérdezik, ki lehet. Mint akik nem tudják! Mintha az gondoltuk volna: lehet ismerős is, aki épp látogatóba jön. Hiszen még kora este volt, konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt az asztalon tea.

Tolvajkulccsal jöhettek be. Még meg se moccanhattunk, már ott álltak a szobában. Nagydarab férfiak, világos esőkabát rajtuk. Anya megitta a teáját. Pavel, az érettségiző cseh diák és Eszter, az üldözött zsidó lány tragikus szerelmének története a németek megszállta Prágában éppúgy világsiker lett, mint az éveken át bujkálni, rejtőzködni kényszerülő Anne Frank megkapóan őszinte, kordokumentumként is értékes naplója.

Mindkét mű vallomás az elvadult világ farkastörvényei közepette továbbélő emberségről, szeretetről, önfeláldozásról, a tiszta, gyöngéd érzésekről. A világhírű regényt és naplót azonban nemcsak a téma hasonlósága rokonítja, hanem az előadásmód rendkívül egyszerű eszközökkel elért drámaisága is. Kevés olyan alkotás akad a világirodalomban, amely ennyire pátoszmentesen és mégis ennyire megrázóan ábrázolja a megszállás fojtogató légkörét.

A megejtő szépségű szerelmi történetet és a döbbenetesen hiteles naplófeljegyzéseket éppen az írói eszközök rendkívüli egyszerűsége és tisztasága emelte valóban szenvedélyes tiltakozássá az életet színeitől megfosztó, örömet, emberséget kilúgozó elnyomás ellen. Ha visszatekintünk azokra a zord időkre, ha figyelmesen szemügyre vesszük a szörnyű történelmi eseményeket, a két ellentétes világ kérlelhetetlen, megalkuvást nem tűrő fegyveres harcát, akkor ismét meggyőződhetünk arról, hogy éppen a szovjet állam és társadalmi rend ereje és hatalma tette népünket legyŐzhetetlenné a fasiszta Németország és szövetségesei elleni harcban.

És egyáltalán nem véletlen, hogy ezt a burzsoá történelemhamisítók másként akarják beállítani napjainkban, kétségessé akarják tenni, hogy győzelmünk az elmúlt világháborúban törvényszerű jelenség volt. E győzelmet pedig az állandóan ható tényezők határozták meg: elsősorban is a szocialista gazdaság ereje, a szovjet társadalom szociális, politikai és eszmei egysége, a szocialista hazafiság és a proletár nemzetköziség, a népek barátsága, valamint a kommunista párt vezetése, mely kiterjedt a honvédelem minden területére.

A világimperializmus csapásmérő erejének szétzúzása bebizonyította, hogy pártunk megvalósította a szocialista haza védelméről szóló lenini tanítást. E győzelmet a szocializmus építésének a háború előtti években lezajlott folyamata készítette elő. Alapját az első két és fél ötéves terv rakta le, amikor megvalósult az ország iparosítása, a mezőgazdaság kollektivizálása, jó eredményeket ért el a kulturális forradalom, s megszilárdult a Szovjetunió népeinek szocialista testvérisége.

A hatalmas ipari-gazdasági bázis létrehozásának, a szociális átalakulásnak, a Vörös Hadsereg és Haditengerészeti Flotta megerősítésének és technikai átfegyverzésének folyamata eredményeképpen államunk rendelkezni kezdett a fasiszta agresszió visszaveréséhez szükséges védelmi potenciállal. Nemzedékem tagjai átélték a lelkes, nélkülözésekkel és rajongásokkal teli időket, amikor az ország a romokból és az elmaradottságból a virágzás és haladás korába lépett.

Részvevői vagy tanúi voltunk fegyveres erőink születésének és fejlődésének. A háború súlyos éveiben a szovjet emberek milliói véres harcot vívtak az erős ellenséggel. Sorsuk nehéz volt: sokuknak kellett megismernie az átmeneti katonai kudarcok keserűségét. Ám közöttünk, akik az ellenség első csapásait fogták fel, még a legsúlyosabb időkben sem volt olyan, aki ne hitt volna igaz ügyünk győzelmében.

Jóllehet akkor nyugaton sokaknak úgy tűnt, nincs a világon olyan erő, amely képes lenne megsemmisíteni az egész világot rabsággal fenyegető hitlerista fegyveres hordákat. De a szovjet-német arcvonalon kibontakozott harctevékenység első hónapjai bebizonyították, van ilyen erő - ez pedig a szovjet nép és hős Vörös Hadserege, amely fő szerepet játszott a fasiszta Németország és a militarista Japán szétzúzásában.

Az elbeszélésgyűjtemény az író valamennyi korszakának jellegzetességeit felmutatja, és mindemellett az olvasó azt is nyomon követheti, miként változott Sarusi írói világa, nem utolsósorban alkotói stílusa. A beválogatott beszélyekben, elbeszélésekben és novellákban többnyire a történéseket rezignáltan elviselő kisember alakja bukkan föl, mellette pedig a lázadó figurája, vagy az ügyeskedő, másokon átgázoló, saját érdekeit közérdeknek hazudó gazfickó is szerepet kap.

A gyakran komor színezetű írásokból azonban sohasem hiányzik a Sarusi Mihály prózájára olyannyira jellemző humor, irónia vagy csúfolódás, melyek még a legförtelmesebb helyzetben is hangsúlyozzák a szövegek szürke világán átsejlő életkedvet. A szerző megkísérli bemutatni, hogyan lehet ezt az elviselhetetlenség kínzó helyzetét emberien, méltósággal megélni, túlélni.

Az aknákat,az akadályokat és a parti ütegeket már java részben leküzdöttük. Nagy arányokban és igen eredményesen vetettük be ejtőernyős csapatokat. A gyalogság partraszállása gyorsan halad,sok harckocsi és önjáró löveg már a parton van. Churchill miniszterelnök Sztálin marsallnak.

Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Történelem Egyetemes történelem dokumentumok, események, tények. Vajon miért ölték meg a németet? Vagy talán csak baleset történt? A szerző nyomozói alapossággal tárja fel az esetet, amely azóta sem hagyja nyugodni a A szerző nyomozói alapossággal tárja fel az esetet, amely azóta sem hagyja nyugodni a falu lakóit.

Kutatómunkája során kiderül, hogy semmi sem az, aminek látszik. Szövevényes krimi kerekedik a történetből, amelynek elmesélése során plasztikusan megelevenednek előttünk a megszállók és helyi lakosok, hívők és ellenállók háborús hétköznapjai a polderek világában. Jan Brokken holland újságíró és író. Egy lelkész fiaként a háború után tért vissza Holland-Indiából.

Újságírói, illetve politikatudományi tanulmányait Utrechtben és Bordeaux-ban végezte. Budapest, VIII. Budapest, VII. Ellenőrizze a készletet az Önhöz közeli üzleteinkben, kattintson az engedélyezéshez. Szállítás: munkanap Akár ingyen szállítással. A termék megvásárlásával kapható: pont. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és vegye át rendelését szállítási díj nélkül, akár egy nap alatt!

Budapest, VI. Budapest, XIII. Budapest, X. Budapest, XV. Libri Alba Plaza Könyvesbolt. Libri Balaton Plaza Könyvesbolt. Libri Debrecen Fórum Könyvesbolt. Libri Malom Könyvesbolt, Kecskemét. Libri Nyíregyháza Korzó Könyvesbolt.

Libri Nyír Plaza Könyvesbolt. Libri Pécs Plaza Könyvesbolt. Libri Szeged Árkád könyvesbolt. Libri Szombathely Savaria Plaza Könyvesbolt. Libri Veszprém Könyvesbolt. Nincs értékelés. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek. Kategória bestsellerei Kiadói újdonságok. Sapiens Yuval Noah Harari. Törzsvásárlóként: pont. Az Árpád-ház nyomában B. Szabó János - Sudár Balázs. Hiányos fénykép Bart van Es.

Csernobili ima Szvetlana Alekszijevics. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban Dr. Nyiszli Miklós. Teljes lista. A táplálkozás bibliája Dale Pinnock. Magyar politikusok az iskolapadban Csiffáry Gabriella. Túlélők könyve Clive Gifford. Budapest ostroma Ungváry Krisztián. Füttyöstől Duzzogóig Gera Pál. Dublin - Marco Polo. Konyv: A megtorlas - Egy holland falu elete a nemet megszallas alatt adom. Események