Konyv: A feny jogaja


Konyv: A feny jogaja

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 963159841
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,43

MAGYARÁZAT:Konyv: A feny jogaja

A jóga a keleti bölcselet egy formája, ami Indiában fejlődött ki a hinduizmus és a buddhizmus kulturális közegében. A jóga művelője a jógi. A jóga célja a testi és a szellemi erők felébresztése. Eszerint alapvetően kétféle jógá t különböztetünk meg: testi és szellemi jógát. A jógá nak több változata ismert, amelyeket a különböző személyiségtípusokhoz fejlesztettek ki.

Indián kívül először a hatha jóga vált népszerűvé a A jóga mindennapos gyakorlása — művelői szerint — önmagában is hasznos, javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális megtisztulást hoz és az életminőség javulását eredményezi. A jóga szakértője megtapasztalhatja a számádhitaz elmélyült meditációt, amely eksztatikus élménnyel jár. A jóga céljait a különböző tradíciók értelmében többféleképpen magyarázzák.

A teista hinduizmusban a jóga az az eszköz, amellyel az ember közelebb kerülhet istenhezés amely hozzásegítheti őt az istennel való egyesüléshez. A buddhizmus, amely nem tartja lényegesnek a konyv: A feny jogaja istenben történő hitet, a jógában látja az utat a bölcsesség, a könyörületesség és a megértés felé. A nyugati kultúrák, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek az individualizmusra, a jógát az önismeret fejlesztésére és a különböző életszemléletek egyesítésére használják.

A hindu jógában az önfelismerést és a megvilágosodást hasonlóan értelmezik, úgy konyv: A feny jogaja, a jóga gyakorlása konyv: A feny jogaja feltárul az én isteni természete. Konyv: A feny jogaja jóga végső célja a megszabadulás móksa elérése, amely által a lélek kikerül a születés és a halál körforgásából.

A jóga által uralható a test, az elme, továbbá az érzelmek és a vágyak. Fokozatosan vezet el a lét igazi természetének megismeréséhez. A jógi akkor éri el a megvilágosodást, amikor tudata megszűnik és megtapasztalja az egyesülés örömét. Az egyesülés a védánta filozófia szerint történhet egyéni lélekkel átmannal vagy a mindenhatóval brahmannala teista hinduizmusban és a buddhizmus bizonyos formáiban pedig valamely istennel vagy istennővel.

A megvilágosodás a korlátozott ego pusztulásához és az univerzum egységes természetének felismeréséhez vezet. A jóga gyakorlói szerint, habár az átlagember távol áll a megvilágosodástól, a jóga képes elvezetni a spirituális tudatossághoz, illetve a könyörületességhez és a megértéshez.

A jóga ugyan erősen kötődik a hinduizmushoz, és miközben tartalmaz olyan gyakorlatokat, amelyek a vallásos emberek számára hasznosak, alkalmazható azok számára is akik nem vallásosak. Ezen az oldalon a jóga témakörében megjelent könyvek et találja. A jóga több mint testgyakorlat: célja a testi és szellemi erők felébresztése. Javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális megtisztulást hoz. Egyfajta lelki út, melynek kedvező hatása az életünk minden területén megmutatkozik.

A jóga hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre bővül a jógaiskolák és a jógaközpontok kínálata. A 15 perc jóga könyvünk azoknak szól, akik e téren még kevés tapasztalattal rendelkeznek, de szeretnének még többet tenni testi és lelki egészségük érdekében. A jóga nagy előnye, hogy otthonunkban, a szabadban, de még munkahelyünkön konyv: A feny jogaja végezhető, nem kell hozzá más, csak néhány perc nyugalom és egy békés sarok, ahová elvonulhatunk.

Könyvünkben hat olyan 15 perces gyakorlatsort mutatunk be, amelyek egyszerűek, könnyen tanulhatóak, ráadásul hatékonyak és biztonságosak. Ezeket a gyakorlatokat edzettségi állapottól és jógaismerettől függetlenül bárki elvégezheti. Minden testhelyzet ismertetésénél részletes tudnivalókat kínálunk a formai követelményekről, a mozdulatokról, a helyes légzésről és a koncentrációs módszerekről.

A hat gyakorlatsor változatos, ugyanakkor kiegyensúlyozott hatása miatt könyvünk még azoknak is jó szívvel ajánlható, akiknek felgyorsult életvitelük miatt kevés idejük jut magukra. Sok sikert kívánunk a testi és lelki kiteljesedés felé vezető úton! Részlet a kötetből: Miről van szó? Amióta nyugati világunk megismerkedett a keleti szellemiség értékeivel, ezek szakadatlanul hatottak gondolkozásunkra.

Amikor a Nyugat először találkozott India tanításaival, a felfedezés ujjongó örömével fogadta az új eszméket. Goethe, majd Schopenhauer sokat tett azért, hogy a keleti gondolat meghonosodjék az európai talajban. Más kiváló elmék is munkálkodtak ezen már a múlt század első felében. Kétségtelen, hogy ismereteik még hézagosak voltak és az indiai szellemiség egészét nem tekinthették át; ez kiütközik Schopenhauer bölcseletéből is, hiszen pesszimizmusa igen távol áll az indiai filozófia egyetemes felfogásától, amely époly kevéssé jellemezhető a pesszimizmussal, mint az optimizmussal.

India szellemi nagyságai ősidőktől fogva arra törekedtek, hogy a lét egyetemes mivoltát, gyökeres természetét megismerjék, s az ilyen konyv: A feny jogaja, mindent magábazáró szemlélet nem eshet a végletes felfogások egyoldalúságába, mint amilyen egyoldalú akár az optimista, akár a pesszimista szemlélet. Amint a Nyugat egyre teljesebben és egyre behatóbba megismerte a Kelet, elsősorban India tanait, az első benyomások is módosultak.

Kiváló gondolkozók munkálkodtak azon, hogy a hindu bölcsesség eredményeit közelebb hozzák eszmélésünkhöz és feltárják azok egységes, szerves rendszerét. Így a keletről jött tanok sokat vesztettek ugyan regényes exotikumukból, de annál többet nyertek való értékeik kendőzetlen megjelenésével. Kétségtelen, hogy ezt a gondolatvilágot csak akkor méltányolhatjuk igaz becse szerint, ha egész rendszerét áttekintve, egységes, hiánytalan képet nyerünk róla. Vissza TARTALOM Miről van szó 5 A jóga rendszere A fogalmak tisztázása 19 A szellemtest és a durvatest kapcsolata 32 A Szánkhja-rendszer, mint a Jóga bölcseleti alapja 39 A Védánta felfogása a lélekről 49 A tevékenység és a következmények törvénye 57 Az elme-közeg szerepe 70 Az elme állapotai 80 Az anyag minőségi változatai 94 Az eltérő erő árama A Prána-áram vezetékei és erőközpontjai Pránájáma: Uralom az életáram fölött A Jóga gyakorlásának előfeltételei Az ülésmód és a lélekzetszabályozás Az összpontosítás Patandzsali "jóga-szútrái" Bevezetés A tudatfölötti állapot fokozatai A célhozjutás eszközei A nagy erők Az egyedülvalóság Baktay Ervin a rádzsa jógá t mint az indiai életbölcsesség és filozófia szerves részét mutatja be és értelmezi.

Baktay Ervin Dr. Baktay Ervin kétségtelenül az indiai kultúra, az indiai népek szakavatott ismerője, kutatója. Elévülhetetlen érdemeket szerzett hazájának azzal, hogy segített megismerni egy tőlünk távol álló világot, egy különleges népet. A most közreadott " Diadalmas jóga " a Rádzsa jógaa megismerés és önuralom tana alcímmel jelent meg.

A jógával foglalkozók, a jóga iránt érdeklődők egyaránt tökéletes professzionális könyvet kapnak kézhez. A fiatalság mindenki számára hozzáférhető forrása az öt rítusnak nevezett, tibeti eredetű gyakorlatsor, melyet egy titokzatos angol utazó, bizonyos Bradford ezredes ismertetett meg Peter Konyv: A feny jogaja. Petert annyira meggyőzte a gyakorlatok hatása, hogy könyvet írt a módszerről.

Részletesen tárgyalja a gyakorlatokat, és számos hasznos tanáccsal szolgál. Az öt tibeti jógagyakorlat alkalmas az élet meghosszabbítására. A kötetből bőséges információt kapunk az étkezéssel, a légzéssel, a hang energetikájával és sok más egyéb témával kapcsolatosan is. A hatalom yogája című könyv tartalma:.

Míg az általános felfogásban az alkímia kizárólag a fémekkel és a fémek emberben lévő korrespondenciáival foglalkozó speciális, elkülönült területként jelenik meg, addig Julius Evola szemléletében olyan átfogó, fizikai és metafizikai rendszerként, mely a kozmológiát éppúgy magában foglalja, mint az antropológiát. Természet és természetfölötti itt éppúgy megtalálja a helyét.

Ezért kerül közös nevezőre Julius Evolá nál alkímia és hermetika. Úr az, aki önmaga felett uralkodik. Ez a jóga révén érhető el. A kulcsszó a sakti, a "nőnemű" erő és hatalom, amely mindenkinek a testében ott szunnyad, és amit fel kell ébreszteni, majd átvenni felette az uralmat.

Nem a hatalmat, mert ő maga a hatalom. Ki veszi át az uralmat? Ez a tömör, ugyanakkor érthető és rendkívül inspiráló erejű mű új megvilágításba helyezi a hatha jóga gyakorlatait és annak egész rendszerét. Az elme kulcsfontosságú szerepének és jelentőségének bemutatásával bizonyosan sokak gyakorlására hat majd termékenyítőleg. Szvámi Véda Bhárati részletesen elemzi az elme szerepét a különféle testhelyzetekben, valamint bemutatja, hogy miként magasztosíthatjuk a hatha jóga legegyszerűbb gyakorlatait is belső, spirituális tapasztalattá, és hogyan válhatnak azok ily módon a meditáció és a kundalini-erő felébresztésének előkészületévé.

A hét beavatás című könyv n em szertartásos beavatásokról szól, a yoga útjának a könyv fejezeteiben ismertetett hét beavatás át nem kísérik misztikus külső ceremóniák, mintegy csecsemő módjára, elölről kell kezdenünk a tapasztalást és mindezt hétszer megismételve, hétszer is elejtve magunk alól a biztosnak hitt talajt, míg elérhetünk a yoga útjának az igazi, a legvégső céljához! A tanítványtól senki sem kívánja, hogy előírt cselekedetekkel és veszélyes szertartások között bizonyítsa be felfokozott bátorságát a tűzzel, a vízzel, a sötétséggel, stb.

Minden egyes beavatás mindig újfajta megismerések egész köréhez vezet, amelyben a régebbi megismeréseknek már nincs teljes létjogosultságuk, valójában nincs is megfelelő helyük, hiszen meghaladottakká válnak, értelmüket veszítik. A jóga az élet mély, hathatós megközelítési módja. Aki elkezd jógázni és rendszeresen, kitartóan gyakorol, hamarosan élvezheti annak jótékony hatásait, mint például hajlékonyság, erőnlét, energia, tökéletesebb légzés, keringés és emésztés, normalizálódott testsúly, belső nyugalom, önbizalom, nyíltság, őszinteség.

A jóga eszközt ad és vágyat ébreszt arra, hogy teljes életet éljünk, és összekapcsol közvetlenül az élet ízeivel, magával a lelkesedéssel teli, boldog élettel. A jóga alapjai könyv ebben segít sok fekete-fehér képpel és hasznos tanáccsal. Egy világszerte elismert és köztiszteletben álló jógatanár, B. Iyengar újabb könyvét ismerheti meg az olvasó. Szavai nem elméletek vagy teóriák; ő a jóga önfeltáró útját tanítja, egy módszert, melynek minden részletét egy élet gyakorlása és tapasztalata hitelesít.

Az Iyengar-módszer, melyet sokan a testi hatásai miatt csodálnak, valójában a jógafilozófiaa spiritualitás és a jógagyakorlás egysége, szoros összhangba hozva azt a hétköznapi élettel. A jóga füzére könyv korunk egyik nagy jógamesterének tanításait tartalmazza, és elmagyarázza az astánga-jóga gyakorlásának időtlen természetét. A vinjászán — a légzés és a mozgás összehangolásán — konyv: A feny jogaja astánga-jóga napjaink egyik legnagyobb hatású és legelterjedtebb jógairányzata, melynek legfontosabb írott útmutatója A jóga füzére.

Húsz évig tanultam a felügyelete mellett, és újra meg újra ámulatba ejtett, milyen nagyszerű a személyes gyakorlásában. Ráma Móhan Brahmacsárí és Srí T. Krisnamácsárja hagyományvonala tovább élt Gurudzsíban, aki évtizedeket töltött Krisnamácsárja gyámsága alatt, elmerülve a jógaszövegekben, és ami még fontosabb, gyakorolva a jóga minden oldalát azzal a szándékkal, hogy mélyen megértse konyv: A feny jogaja filozófiai jelentőségüket.

Gurudzsínak három évébe telt, míg megírta a Jóga málá t, miután alaposan tanulmányozta a hiteles szövegeket és kéziratokat, hogy megbizonyosodjon róla: információi megbízhatóak, és nem csak a képzelet szülöttei. Indában rengetegféle málá létezik.

Vannak dzsapamálák, melyeket szent gyöngyszemekből fűznek fel egy fonálra, és az imádkozás vagy a mantra ismételgetése során használják számolásra és az összpontosítás elősegítésére. Vannak puspamálák, melyek élénk színű virágok füzérei, s jázmin- vagy más illatot árasztanak.

Ezeket girland formába fűzik, és otthon vagy a templomokban az istentisztelet során felajánlják őket az istenségeknek. Gurudzsí konyv: A feny jogaja helyütt egy másfajta málát kínál fel nekünk, amely hagyományát tekintve ősi, ugyanolyan szent, mint egy ima, és "konyv: A feny jogaja" olyan illatos, mint egy virágfüzér. Az ő málája a jóga füzéreamelyben minden egyes vinjásza olyan, mint egy szent gyöngyszem, amelyet számolunk, és amelyre összpontosítunk, és minden egyes ászana olyan, mint egy, a légzés fonalára felfűzött virág.

Ugyanúgy, ahogy a dzsapamálá a nyakunkat díszíti, a puspamálá az istenségeket ékesíti, a jóga e füzére is — ha szorgalmasan gyakoroljuk — egész lényünket békével, egészséggel, ragyogással és végül önismerettel ékesíti. A jóga hét törvénye könyv olyan tisztán és érzékenyen szól a jógáról, hogy azok, akik eddig nem gyakorolták, sajnálkozni fognak mulasztásuk miatt.

A gyakorlatokat üdítőnek találják majd, konyv: A feny jogaja talán még a légzéstechnikákat és a meditálást is el szeretnék sajátítani. A szerzők Deepak Chopra, David Simon a hét szellemi törvényt elosztották a hét egyes napjaira. Mindegyik törvényhez három feladat tartozik, amelyek megkönnyítik az "konyv: A feny jogaja" átültetését a gyakorlatba. Meditációk, relaxáló, tisztító és energetizáló légzéstechnikák, mantrák, valamint jógatesthelyzetek teszik teljessé a könyvet, s ezek egymást erősítve, jól követhető rendszerbe szervezve segítik a fizikai életerő megnövelését.

Megtisztítják szívünket az érzelmileg gátló tényezőktől, és újra felélesztik bennünk az életörömöt. Az instrukciókat fényképek egészítik ki, így a kezdők is bátran forgathatják a praktikus kötetet.

Boltjaink Fizetés "konyv: A feny jogaja" szállítás Segítség Hírlevél Help. Regisztráció Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. Konyv: A feny jogaja mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. Ébreszd fel a testedben a fény háromszögeit, tapasztald meg a létezés új dimenzióját a csakrák közötti energiavonalak aktiválásával! Mindannyian a fény teremtményei vagyunk. E forradalmi szemléletű könyv felidézi a jóga ősi tanításait, bemutatja, hogyan lehet Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben az áthúzott szürke színű bolti ár lesz érvényes.

Szállítás: munkanap. Bolti készlet. Személyes ajánlatunk Önnek. Lélegezz helyesen! Richard Brennan akciós. Csakra kézikönyv - Hozza egyensúlyba teste éltető energiáit! Pauline Wills. Gyógyító Mandalameditációk 30 gyógyító mandala a testi-lelki egészségért Mike Annesley és Steve Nobel akciós. Kezünkben az egészség - puha táblás Kim da Silva akciós.

Nem szenvedésre születtél! Blake D. Bauer akciós. A gyógyító jóga kézikönyve - Használd a csakrák energiáit, fokozd az életerődet! Szvámi Ambikananda Saraswati. Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. Upledger akciós. Játsszunk jógát! Pajalunga, Lorena V. Edzett agy Anders Hansen. Részletesen erről a termékről.

Bővebb ismertető. Termék adatok. Cím: A fény jógája. Szerző: Pauline Wills. A szerzőről. Harminc éve praktizál reflexológusként, és elsőként építette be a színekkel való gyógyítást a reflexológiai kezelésekbe. Az Oracle School of Colour nevű intézmény társalapítója, ahol oktatja és végzi is a színterápiai, illetve a reflexológiai kezeléseket. A fény jógája. A reflexológia kézikönyve Holisztikus gyógyítás a kéz és a láb masszírozásával. Csakra kézikönyv Hozza egyensúlyba teste éltető energiáit!

Olvasson bele a A fény jógája c. Bolti készlet Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet. Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Meghaltam, hogy önmagamra találjak. Anita Moorjani. Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz. Eva-Maria Zurhorst. Mudrák - Az ujjak jógája. Gertrud Hirschi. Kineziológia - Öngyógyítás - gyógyítás - A diszlexiától az allergiáig.

Kim da Silva. A forrás nem kérdi, merre visz az útja - Puha táblás. Bert Hellinger. A csodák tanítása könnyedén - Utazás a félelemtől a szeretetig. Alan Cohen. Te konyv: A feny jogaja félsz? Dahlke Ruediger. Ho ́oponopono - A hawaii megbocsátó szertartás. Ulrich Emil Duprée. Hatékony jegyzetelés - Hogyan hódítsd meg a tananyaghegyeket?

Tökéletes látás szemüveg nélkül. Harry Benjamin. Kezünkben az egészség - puha táblás. Szvámi Szárádananda. A májtisztítás kézikönyve. Csírakert a konyhában. Mark M. A légzés gyógyító ereje - Mindennapi gyakorlatok a sejtek bőséges oxigénellátásáért - Letölthető mp3-meditációval.

Barna Miklós. ThetaHealing - Betegségek és rendellenességek. Vianna Stibal. Nick Ortner. Szent szexuális nász. Anaiya Sophia. Verbális önvédelem. Barbara Berckhan. Válj természetfelettivé! Joe Dispenza. A nyújtás anatómiai kézikönyve - 50 gazdagon illusztrált erősítő-tónusfokozó nyújtás Prof.

Konyv: A feny jogaja Ashwell. A placebo te magad légy! A szív intelligenciája - Halld meg a szív intuitív hangját! Emotion Code Dr. Bradley Nelson. Az isteni mátrix - Híd idő, tér, csodák és hiedelmek között Gregg Braden. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó.

Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat. Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer.